Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35. VII. em., továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldal használatának feltételeit.

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány weboldalának böngészésével és használatával Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány weboldalának használatára vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért.

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF előírásait egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról szóló tájékoztatást a Szolgáltató közzéteszi a www.erzsebettaborok.hu weboldalon. Nem minősül az ÁSZF Szolgáltató általi módosításának, ha valamely feltétel eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezés változása miatt módosul.

I. Szolgáltató adatai

  • Szolgáltató neve: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
  • Szolgáltató székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35. VII. em.
  • Szolgáltató elérhetősége:
  • email cím: ugyfelszolgalat@erzsebettaborok.hu, telefonszám: 061/445-02-10
  • Szolgáltató adószáma: 18398304-2-41
  • Szolgáltatót nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék
  • Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-114370/2017.

Tárhelyszolgáltató neve: Hidden Design Kft.

  • Tárhelyszolgáltató email címe: hidden@hidden.hu
  • Tárhelyszolgáltató weboldala: www.hidden.hu

II. Az általános szerződési feltételek elfogadása

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseire. A jogszabály kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A www.erzsebettaborok.hu weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

A www.erzsebettaborok.hu weboldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.

III. A honlap használatának feltételei

A weboldalt megtekintő felhasználó a weboldal tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására – azaz online hozzáférésre, a weboldal egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására – jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

A felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történő másolására, átvételére, adatbázisában történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

A weboldal használata során a felhasználó tevékenysége által, illetve a felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, valamint egyéb következményért kizárólag az adott felhasználó tartozik felelősséggel.

Amennyiben a felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni az ezeknek való megfelelés érdekében. A felhasználó köteles megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

IV. Felelősség a szolgáltatásért

A Szolgáltató törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért, bármely konkrét célra való alkalmazhatóságáért nem vállal felelősséget.

A weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat a Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős. A Szolgáltató ugyanakkor köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a weboldal zavartalan üzemeltetése és a hibák mielőbbi elhárítása, orvoslása érdekében.

V. Sütik (cookie) kezelése

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány is használ sütiket a weboldalon, annak érdekében, hogy az a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa.

1. Mi az a süti (cookie)?

A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kisméretű fájlt – küld a Szolgáltató a felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldi el Szolgáltató a felhasználó számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának ténye és ideje kerül eltárolásra, semmilyen más információ.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyen, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználó részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználó a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználó számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja.)
A letiltást követően a számára nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

2. Segítségnyújtás a sütik letiltásához

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
– hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadjon el új cookie-kat,
– hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be,
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

VI. Felhasználási feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek („Felhasználási Feltételek”) a www. erzsebettaborok.hu címen elérhető, az Erzsébet Alapítvány (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35. VII. em. „Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldalon („Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatások („Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit tartalmazzák.

A jelen Felhasználási Feltételek hatálya kiterjed valamennyi Felhasználóra. Felhasználónak minősül a Weboldal minden látogatója, illetve mindenki, aki a Weboldal bármely szolgáltatását igénybe veszi. A Felhasználók bármely Szolgáltatás igénybe vételének megkezdésével fogadják el a jelen Felhasználási Feltételeket melynek részét képezi az Adatkezelési Szabályzat.

A Szolgáltató jogosult az Felhasználási Feltételek előírásait egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a www. erzsebettaborok.hu weboldalon rövid felhívás útján értesíti a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az a Felhasználási Feltételek módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

A Weboldal, valamint a Szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll, és valamennyi szerzői vagyoni jog, valamint az adatbázis előállítóját megillető jogok a Szolgáltatót illetik meg. Ennek megfelelően a Weboldal, illetve a Szolgáltatások egészének és egyes részeinek valamennyi felhasználásához (a Weboldal képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a magáncélú másoláson kívül) a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye szükséges.

A Weboldal információi kizárólag a forrás megjelölésével használhatóak.

A Weboldalon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának.

VII. A Szolgáltatások

A Szolgáltatás elsődleges célja tájékoztató anyagok hozzáférhetővé tétele a Felhasználó számára, melyekből az Erzsébet Táborok aktuális információiról és pályázatairól értesülhetnek.

A Szolgáltató a hírlevélre feliratkozott Felhasználók részére hírlevélben is küld tájékoztatást.

A Szolgáltató jogosult a Weboldal bármely tartalmi elemét – annak megjelenését és tartalmát is beleértve – saját döntésétől függően, a Felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztatni, megszüntetni vagy átalakítani.

A Felhasználó a Szolgáltatásokat kizárólag a hatályos jogszabályoknak és a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelően, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül jogosult igénybe venni, ill. használni. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélés szerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási Feltételekben rögzített hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazni, vagy egyébként a Felhasználó felelősségre vonása érdekében a szükséges jogi lépéseket megtenni.

1. Hírlevél

A Szolgáltató hírlevelére az erre a célra kialakított szövegdobozokban, az e-mail címét megadva tud feliratkozni. A hírlevélre feliratkozó Felhasználók részére a Szolgáltató a Weboldalon megjelenő tartalmakkal, a Szolgáltató által szervezett rendezvényekkel, pályázati információkkal, ajánlatokkal, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, illetve az azokhoz való hozzáférés lehetőségét juttatja el e-mail útján.

Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, e-mail címét a feliratkozás során helyesen adta meg. Ennek megfelelően a helytelenül megadott e-mail címből vagy hibásan kitöltött feliratkozásból adódóan meg nem kapott információkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A feliratkozott Felhasználó bármikor, indokolás és jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni vagy e-mail címének módosítását kérni az info@erzsebettaborok.hu e-mail címre küldött levélben.

2. A TESO jelentkezés

A TESO jelentkezés során bizonyos, az erre szolgáló felületen megjelölt személyes adatok megadása szükséges.

Valamennyi jelentkező az adatait a valóságnak megfelelően köteles megadni, a Szolgáltatót az adatok valótlanságával, téves megadásával, elírásával összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli sem az érintett Felhasználóval, sem más, harmadik személlyel szemben.

Amennyiben a megadott személyes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik személy igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben, az igény kielégítéséért a Felhasználó köteles a Szolgáltató helyett helytállni.

3. Pályázatok

Szolgáltató a weboldalon elérhetővé teszi az aktuális eseményekre, rendezvényekre vonatkozó információkat. Ezzel kapcsolatban a pályázatokkal kapcsolatos részletes információk a https://palyazatok.erzsebettaborok.hu/ weboldalon, regisztrációt követően érhetők el. Az Erzsébet Táborok pályázati felületének felhasználása során a fenti honlapon elérhető, különálló általános szerződési feltételek szabályai és nem a jelen szabályzat rendelkezései alkalmazandók.

VIII. Adatvédelmi szabályzat

A jelen szabályzat a www.erzsebettaborok.hu címen elérhető, az Erzsébet Alapítvány (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35. VII. em., a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldalon („Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatáshoz („Szolgáltatás”) közvetlenül kapcsolódó adatkezelésre terjed ki.

A Felhasználó a Weboldal használatával, illetve személyes adatai megadásával elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat.

A Szolgáltató jogosult a Szabályzat előírásait egyoldalúan – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb, adatvédelemmel összefüggő jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a Weboldalon rövid felhívás útján tájékoztatja felhasználóit. Amennyiben az érintett Felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az a Szabályzat módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezelésére, melyekre a Weboldalon elhelyezett hivatkozás vezet.

A jelen Szabályzat alkalmazása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően a személyes adat fogalma alatt értendő bármely, az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

A jelen Szabályzatban használt további fogalmak jelentése is mindenkor megegyezik a kifejezésnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott fogalmával.

1. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja

A jelen Szabályzat kiterjed minden, a felhasználó által a TESO jelentkezés során, illetve a hírlevélre feliratkozáskor megadott személyes adatra, továbbá a jelen szabályzatban foglalt technikai adatokra.

A Felhasználók által megadott személyes adatokat a Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatással összefüggésben, a Felhasználók azonosítása, illetve hírlevél küldése, illetve a TESO jelentkezések esetében ezek lebonyolítása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja mindenkor a Felhasználóknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása azzal, hogy a Szolgáltatások igénybe vétele regisztrációt követően vagy regisztráció nélkül, de a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyes adatok megadásával lehetséges.

A Felhasználók adatait a Szolgáltató – az érintett előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül – nem hozza nyilvánosságra és harmadik fél részére nem adhatja át, kivéve, ha arra bírósági vagy hatósági határozat, illetve jogszabályi rendelkezés alapján köteles vagy, ha a Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtását harmadik személynek részben vagy egészben átadja, amely esetben az adatok átadásáról Szolgáltató a Felhasználókat értesíti.

A Felhasználók személyes adatait a Szolgáltató mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és egyéb, adatvédelemmel összefüggő jogszabályok által meghatározott módon és mértékben, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben és ideig kezeli.

2. Technikai adatok kezelése

A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, a Felhasználók egyéb személyes adataival nem kapcsolhatóak össze és a Szolgáltató csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja azokat harmadik fél részére.

3. Az érintettek jogai

A Felhasználó jogosult a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni. Kérésre a Szolgáltató köteles tájékoztatást adni a Felhasználó általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az info@erzsebettaborok.hu e-mail címen kérhető.

4. Adatbiztonság

A Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Szolgáltató az adatokat a tárhely-szolgáltató szerverén tárolja.

5. Jogérvényesítés

A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz az info@erzsebettaborok.hu e-mail címre küldött levéllel, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Add meg az email címed és értesítünk minden újdonságról!