Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35. VII. em., továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldal használatának feltételeit.

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány weboldalának böngészésével és használatával Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány weboldalának használatára vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért.

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF előírásait egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató közzéteszi a www.erzsebettaborok.hu weboldalon. Nem minősül az ÁSZF Szolgáltató általi módosításának, ha valamely feltétel eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezés változása miatt módosul.

Szolgáltató adatai

  • Szolgáltató neve: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
  • Szolgáltató székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35. VII. em.
  • Szolgáltató elérhetősége:
    email cím: ugyfelszolgalat@erzsebettaborok.hu, telefonszám: 061/445-02-10
  • Szolgáltató adószáma: 18398304-2-41
  • Szolgáltatót nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék
  • Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-114370/2017.

Tárhelyszolgáltató neve: Hidden Design Kft.

  • Tárhelyszolgáltató email címe: hidden@hidden.hu
  • Tárhelyszolgáltató weboldala: www.hidden.hu

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseire. A jogszabály kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A www.erzsebettaborok.hu weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.
A www.erzsebettaborok.hu weboldalon közvetlenül semmilyen szolgáltatás nem rendelhető meg, a Megbízó illetőleg a Szolgáltató közvetlenül semmilyen elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nem nyújt.

A www.erzsebettaborok.hu weboldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen kárért és különösen a Szolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kieséséből származó olyan károkért, amelyek a weboldalon található információkból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak.

 

Fogalmak

a) Hirdetés: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a Reklámozó neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

b) Reklámozó: akinek érdekében a Hirdetést közzéteszik, illetve aki a Hirdetést a saját érdekében megrendeli.

c) Médiafelület: minden olyan felület, amelyre vonatkozóan a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja, így különösen a www. erzsebettaborok.hu weboldal.

 

A honlap használatának feltételei

A weboldalt megtekintő felhasználó a weboldal tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására – azaz online hozzáférésre, a weboldal egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására – jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.
A felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újra felhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történő másolására, átvételére, adatbázisában történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

 

Felelősség a szolgáltatásért

A Szolgáltató törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért nem vállal felelősséget.
A weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat a Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.
A Szolgáltató nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

 

Sütik (cookie) kezelése

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány is használ sütiket a weboldalán.

 

Mi az a süti (cookie)?

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)
A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

 

Az erzsebettaborok.hu weboldal milyen sütiket alkalmaz?

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.

Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: ww.google.com/analytics.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 

Segítségnyújtás a sütik letiltásához

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
– hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadjon el új cookie-kat,
– hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be,
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

Felhasználási feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek („Felhasználási Feltételek”) a www. erzsebettaborok.hu címen elérhető, az Erzsébet Táborok Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35. VII. em. „Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldalon („Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatások („Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit tartalmazzák.
A jelen Felhasználási Feltételek hatálya kiterjed valamennyi Felhasználóra. Felhasználónak minősül a Weboldal minden látogatója, illetve mindenki, aki a Weboldal bármely szolgáltatását igénybe veszi. A Felhasználók bármely Szolgáltatás igénybe vételének megkezdésével, valamint a regisztrációval fogadják el a jelen Felhasználási Feltételeket.

A Szolgáltató jogosult az Felhasználási Feltételek előírásait egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a www. erzsebettaborok.hu weboldalon rövid felhívás útján értesíti a Felhasználókat, a jelentősebb változásokról pedig e-mail-ben tájékoztatja a regisztrált Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az a Felhasználási Feltételek módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

A Weboldal, valamint a Szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll, és valamennyi szerzői vagyoni jog, valamint az adatbázis előállítóját megillető jogok a Szolgáltatót illetik meg. Ennek megfelelően a Weboldal, illetve a Szolgáltatások egészének és egyes részeinek valamennyi felhasználásához (a Weboldal képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a magáncélú másoláson kívül) a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye szükséges.

 

I. A Szolgáltatás
1.1. A Szolgáltatás elsődleges célja tájékoztató anyagok hozzáférhetővé tétele a Felhasználó számára, melyekből az Erzsébet Táborok aktuális információiról és pályázatairól értesülhetnek.
1.2. A Szolgáltató a Szolgáltatások egy részét kizárólag a hírlevélre feliratkozott Felhasználók számára nyújtja.
1.3. A Szolgáltató jogosult a Weboldal bármely tartalmi elemét – annak megjelenését és tartalmát is beleértve – saját döntésétől függően, a Felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztatni, megszüntetni vagy átalakítani.
1.4. A Felhasználó a Szolgáltatásokat kizárólag a hatályos jogszabályoknak és a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelően, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül jogosult igénybe venni, ill. használni. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási Feltételekben rögzített hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazni, vagy egyébként a Felhasználó felelősségre vonása érdekében a szükséges jogi lépéseket megtenni.

 

II. A regisztráció
2.1. A regisztrált Felhasználó feliratkozhat a Szolgáltató hírlevelére.
2.2. A regisztráció önkéntes, azonban bizonyos Szolgáltatások csak a regisztrált Felhasználók számára vehetők igénybe.
2.3. A regisztrációhoz bizonyos, az erre szolgáló felületen megjelölt személyes adatok (név, email cím) megadása szükséges. A regisztráció megerősítése egy visszaigazolási eljárással történik, amely során a Szolgáltató meggyőződik arról, hogy valóban a jogosult végezte-e el a regisztrációt.
2.4. Valamennyi Felhasználó a regisztráció során az adatait a valóságnak megfelelően köteles megadni, a Szolgáltatót az adatok valótlanságával, téves megadásával, elírásával összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli sem az érintett Felhasználóval, sem más, harmadik személlyel szemben. Amennyiben a megadott személyes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik személy igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben, az igény kielégítéséért a Felhasználó köteles a Szolgáltató helyett helytállni.
2.5. A regisztráció során megadott adatokat a Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatban és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kezelni.
2.6. A Felhasználók bármikor jogosultak a regisztrációjuk törlését kérni az info@erzsebettaborok.hu e-mail címre megküldött levélben. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételek súlyos megszegése vagy jogszabálysértés esetén a Felhasználó regisztrációját törölje.

 

III. Az egyes Szolgáltatások
3.1. Hírlevél
A Szolgáltató hírlevelére a Felhasználó a regisztráció során, valamint a külön erre a célra kialakított szövegdobozokban, a nevét és az e-mail címét megadva tud feliratkozni. A hírlevélre feliratkozó Felhasználók részére a Szolgáltató a Weboldalon megjelenő tartalmakkal, a Szolgáltató által szervezett rendezvényekkel, pályázati információkkal, ajánlatokkal, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, illetve az azokhoz való hozzáférés lehetőségét juttatja el e-mail útján.
A feliratkozott Felhasználó bármikor, indokolás és jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni az info@erzsebettaborok.hu e-mail címre küldött levélben.
3.2. Kommentek, Felhasználói tartalmak
A Felhasználók jogosultak a Weboldalon megjelenő minden olyan tartalomhoz hozzászólni, ahol erre a Szolgáltató lehetőséget biztosít. A hozzászólásoknak azonban minden esetben meg kell felelniük a 4. pontban részletezett Moderálási elveknek, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult az adott hozzászólást törölni, vagy súlyos vagy ismételt szabálysértés esetén a Felhasználó aktivitását korlátozni vagy a regisztrációját törölni.
A Szolgáltató a felhasználói tartalmakat a Felhasználó által megadott névvel jeleníti meg.

 

IV. Moderálási elvek
4.1. Nem engedélyezettek az alábbiak:
4.1.1. Felhasználó név (becenév) választáskor:
• obszcén, vulgáris nevek használata
• bármilyen módon faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozást és lelkiismereti szabadságot sértő nevek használata
4.1.2. Flood (árvíz):
• ugyanazon hozzászólás egymás után többszöri bemásolása egy cikkhez kapcsolódóan
• ugyanazon hozzászólás bemásolása több cikkhez
• hosszú szövegek céltalan bemásolása
• minden olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a hozzászólásokra szolgáló felület méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát
• szövegnélküli (üres) vagy értelmetlen hozzászólás
4.1.3. A hozzászólás tartalma tekintetében:
• a kulturált társalgást szembeötlően zavaró, agresszív, vulgáris, obszcén, hangulatkeltő hozzászólások
• ha a hozzászólás jogszabályba ütközik
• ha a hozzászólás jogszabálysértésre buzdít
• ha a hozzászólás bármilyen módon sért faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozást
• tilos a fórumon bárkinek – vagy bármely embercsoport tagjának – az emberi méltóságát megsérteni. Kifejezetten tilos a nemzeti, etnikai, vallási, kulturális, nemi és faji alapú előítéleteknek, és megkülönböztetéseknek – akár burkolt formában is – a fórumon hangot adni.
• tilos bármilyen olyan tartalom Felhasználó általi közzététele a Weboldalon, amely nyíltan vagy burkoltan más weboldal, személy, szervezet, szolgáltatás vagy üzlet reklámozását szolgálja,
• tilos bármilyen illegális tevékenységre, illetve a Büntető Törvénykönyv hatálya alá eső magatartásra felbujtó, ilyen tevékenységet ismertető, részletesen leíró, illetve ehhez segítséget kérő, továbbá nyílt szexualitást leíró/ábrázoló hozzászólások, képek elküldése. Az ilyen szöveges/képi információt tartalmazó internetes oldalak hivatkozásainak bemutatása is tiltott
• tilos warez linkeket, szoftver-kulcsokat, szériaszámokat és crackeket, illetve ezekre vonatkozó információkat közzétenni, megvitatni
• a Felhasználók nem tehetnek közzé olyan tartalmakat, amely a Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit sértheti, vagy egyébként a Weboldalra, vagy a Szolgáltatásokra vonatkozóan becsmérlő,
• a Felhasználók nem tehetnek közzé olyan tartalmat, amely harmadik személy üzleti érdekeit, személyhez fűződő vagy szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogát sérti.
4.2. Moderátori szankciók:
• törlés: a Moderálási alapelveket sértő hozzászólások törlésre kerülnek
• javítás: a kifogásolható rész törlésre kerül a hozzászólásból
• a Felhasználó letiltása, regisztrációjának törlése a Moderálási elvek súlyos vagy ismételt megszegése esetén
• IP cím letiltása a Moderálási elvek ismételt súlyos megsértése esetén

 

V. Adatvédelem
A Felhasználók által megadott személyes adatokat a Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli.

 

VI. A Szolgáltató felelősségének korlátozása
6.1 A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan Felhasználók által közzétett tartalomért, amely jogszabályt, a jelen Felhasználási Feltételeket vagy bármely harmadik személy jogát vagy jogos érdekét sérti. Az ilyen tartalmakért közvetlenül a Felhasználók tartoznak felelősséggel, ezért a Felhasználói tartalmakkal kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben előterjesztett bármilyen vagyoni vagy nem vagyoni igény kielégítéséért a Felhasználót teljeskörű és korlátlan helytállási kötelezettség terheli. A Felhasználói tartalmak tekintetében a Szolgáltatót kizárólag mint közvetítő szolgáltatót terheli felelősség.
6.2 A Szolgáltató a Szolgáltatás folyamatos és hibátlan elérhetőségéért, hibamentes működéséért semmilyen felelősséggel nem tartozik, valamint a Szolgáltató nem felelős a rajta kívül álló okból keletkezett hibákért és ezek következményeiért (pl. hálózati meghibásodás, elérés kimaradása, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, makrók vagy hacker tevékenységek). A Szolgáltató ugyanakkor köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a Weboldal zavartalan üzemeltetése és a hibák mielőbbi elhárítása, orvoslása érdekében.
6.3 A Felhasználó teljeskörűen és korlátlanul köteles a Szolgáltató minden olyan kárát megtéríteni, amely a Felhasználó tevékenységével összefüggő okból keletkezett. A Felhasználó által megtérítendő kárnak minősül a valamely hatóság által jogerősen kiszabott bírság vagy a Szolgáltatóval szemben alkalmazott egyéb hátrányos jogkövetkezményből eredő kár, amennyiben annak kiszabására, illetve alkalmazására a Felhasználó magatartásával összefüggő okból került sor.

 

Adatvédelmi szabályzat
A jelen szabályzat a www.erzsbettaborok.hu címen elérhető, az Erzsébet Táborok Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35. VII. em., a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldalon („Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatáshoz („Szolgáltatás”) közvetlenül kapcsolódó adatkezelésre terjed ki.
A felhasználó a regisztrációval, illetve személyes adatai megadásával elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat.
A Szolgáltató jogosult a Szabályzat előírásait egyoldalúan – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb, adatvédelemmel összefüggő jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a Weboldalon rövid felhívás útján vagy a jelentősebb változásokról e-mail-ben tájékoztatja a regisztrált felhasználóit. Amennyiben az érintett felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az a Szabályzat módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezelésére, melyekre a Weboldalon elhelyezett hivatkozás vezet.

A jelen Szabályzat alkalmazása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően a személyes adat fogalma alatt értendő bármely, az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

A jelen Szabályzatban használt további fogalmak jelentése is mindenkor megegyezik a kifejezésnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott fogalmával.

A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja
A jelen Szabályzat kiterjed minden, a felhasználó által a regisztráció során és/vagy a hírlevélre feliratkozáskor megadott személyes adatra, továbbá a jelen szabályzatban foglalt technikai adatokra.
A felhasználók által megadott személyes adatokat a Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatással összefüggésben, a felhasználók azonosítása, illetve hírlevél küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja mindenkor a felhasználóknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása azzal, hogy a Szolgáltatások igénybe vétele regisztrációt követően vagy regisztráció nélkül, de a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyes adatok megadásával lehetséges.

A felhasználók adatait a Szolgáltató – az érintett előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül – nem hozza nyilvánosságra és harmadik fél részére nem adhatja át, kivéve, ha arra bírósági vagy hatósági határozat, illetve jogszabályi rendelkezés alapján köteles vagy ha a Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtását harmadik személynek részben vagy egészben átadja.

A felhasználók személyes adatait a Szolgáltató mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és egyéb, adatvédelemmel összefüggő jogszabályok által meghatározott módon és mértékben, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli.

A regisztráció
A regisztrációhoz bizonyos, az erre szolgáló felületen megjelölt személyes adatok (név, e-mail cím) megadása szükséges. A regisztráció megerősítése egy visszaigazolási eljárással történik, amely során a Szolgáltató meggyőződik arról, hogy valóban a jogosult végezte-e el a regisztrációt.
Valamennyi felhasználó a regisztráció során az adatait a valóságnak megfelelően köteles megadni, a Szolgáltatót az adatok valótlanságával, téves megadásával, elírásával összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli sem az érintett felhasználóval, sem más, harmadik személlyel szemben. Amennyiben a megadott személyes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik személy igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben, az igény kielégítéséért a felhasználó köteles a Szolgáltató helyett helytállni. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Ennek megfelelően egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
A felhasználók bármikor jogosultak a megadott adataikat módosítani, visszavonni, illetve törlését kérni az info@erzsebettaborok.hu e-mail címre megküldött levélben.
A hírlevélre történő feliratkozás a regisztráció során, valamint a külön erre a célra kialakított szövegdobozban, az e-mail címet megadva lehetséges. A hírlevélre feliratkozott felhasználók részére a Szolgáltató a Felhasználási feltételek 3.1. pontjában részletezett információkat juttathatja el e-mail útján. A feliratkozott felhasználó bármikor, indokolás és jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni az info@erzsbettaborok.hu e-mail címre küldött levélben.

Technikai adatok kezelése
A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, a felhasználók egyéb személyes adataival nem kapcsolhatóak össze és a Szolgáltató csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja azokat harmadik fél részére.

Az érintettek jogai
A felhasználó jogosult a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni. Kérésre a szolgáltató köteles tájékoztatást adni a felhasználó általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az info@erzsebettaborok.hu e-mail címen kérhető.

Adatbiztonság
A Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Szolgáltató az adatokat a tárhely-szolgáltató szerverén tárolja.

 

8. Jogérvényesítés
A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz az info@erzsbettaborok.hu e-mail címre küldött levéllel, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Add meg az email címed és értesítünk minden újdonságról!