Gyakran ismételt kérdések

Kísérőkre vonatkozó kérdések

Hány kísérő kell, hogy jusson egy csoportra?

Alapesetben 10 főre egy kísérő jut, míg az SNI-s tanulók esetében 5 főre jut egy kísérő.

A 10 fős keretet kötelező-e betartani, vagy lehet tört csoporttal is jelentkezni?

Szervezés szempontjából praktikus, de nem kötelező kerek 10 fős csoportokkal jelentkezni.  Amennyiben a csoport létszáma nem osztható tízzel, a kísérők számát javasolt a matematika kerekítési szabályai alapján meghatározni. (Pl. 24 fő mellé 2 kísérő, 38 fő mellé 4 kísérő részvétele javasolt.)

Napközi Erzsébet-táborokkal kapcsolatos kérdések

Mik azok a Napközi Erzsébet-táborok?

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári szünetben, a gyerekek lakóhelyén, napközi rendszerben valósulnak meg. A hétfőtől péntekig tartó turnusokban, reggel 8.00 és délután 16.00 között szervezett táborok programját az Alapítvány által előírt kötelező programelemek alapján a jelentkező intézmény pedagógusai állítják össze és valósítják meg, igazodva a gyermekek igényeihez és a helyi sajátosságokhoz.

Mik azok a „kötelező programelemek”?

A Napközi Erzsébet-táborokat szervező intézmények egy előzetesen összeállított programtervvel jelentkezhetnek a megvalósításhoz szükséges forrásokra. Ezekben a programtervekben kötelezően meg kell, hogy jelenjenek a sport és egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés, kézművesség, az önismeret és közösségépítés témája köré szervezett programok, valamint egy, a lakóhelyet elhagyó buszos kirándulás is.

A Napközi Erzsébet-tábornál mi a minimum és a maximum létszám, amivel egy intézmény jelentkezhet?

A minimum létszám 20 fő, a maximum létszám 150 fő.

Ki határozza meg, hogy milyen programokat szervezünk a Napközi Erzsébet-táborokban?

A Napközi Erzsébet-táborok esetében a jelentkező intézmények tervezik és valósítják meg a programokat, az Erzsébet Táborok pedig a megvalósításhoz szükséges forrást biztosítja. A jelentkezés sikerességének egyik feltétele, hogy a kötelező programelemek – a helyi igényekhez igazodó formában – megjelenjenek a programtervben. Tehát a szervező intézményen és a feladatot megvalósító pedagógusokon múlik, hogy az adott kereteken belül milyen programot állítanak össze.

Minden kötelező elemnek szerepelnie kell a napközi tábor programjában?

Igen, a kötelező programelemeknek egy héten legalább egyszer kell szerepelnie a turnus programjában, azonban ezeket a hét bármely napján be lehet építeni a programba.

Ott lehet-e aludni a napközi táborban?

A Napközi Erzsébet-táborok keretében szervezett táborokat csak napközi rendszerben, tehát hétfőtől péntekig, 8.00 és 16.00 között megvalósuló programok esetén támogatjuk, így ezekben a táborokban nem oldható meg az ott alvás.

A Napközi Erzsébet-táboroknál a külső buszos kirándulás kiváltható-e vonatozással vagy sétahajón tett utazással?

Igen, a programelem keretében erre van lehetőség. Az, hogy erre milyen közlekedési eszközt használnak, a program szervezőjének döntése, a jelentkezés keretében azonban elvárás, hogy a csoport a településen kívül eső, külső helyszínre utazzon.

Napközi tábornál a tervezetben lévő étkezési időpontoktól el lehet-e térni?

Igen, erre van lehetőség. Az étkezések időpontját saját igényeikhez alakíthatják a jelentkezők, de a kötelező, napi négyszeri étkezést biztosítani kell.

Egy gyerek hányszor vehet részt Napközi Erzsébet-táborban?

Ugyanaz a gyermek több turnusban is részt vehet.

Ugyanazon napközi táborban részt vehet-e több iskola tanulója is, vagy ilyen tábort csak intézményen belül, kizárólag az intézmény tanulói részére lehet szervezni?

A napközi táborok turnusaiban részt vehetnek különböző intézmények tanulói is, de a tanulói jogviszonyt minden esetben igazolni kell.

Ottalvós Erzsébet-táborokkal kapcsolatos kérdések

Mik azok az Ottalvós Erzsébet-táborok?

Az Ottalvós Erzsébet-táborok a tavaszi, a nyári és az őszi időszakban 6, illetve 3 napos turnusokban valósulnak meg. Ezekben a táborokban – ahogy az a nevéből is kiderül – a résztvevők a teljes turnust a táborhelyen töltik. Az Élménytáborok, a Gyógyító Szent Erzsébet-táborok, valamint a tavaszi és őszi Osztálykirándulások ilyen „ottalvós” rendszerben valósulnak meg.

Hogyan tudok jelentkezni az Ottalvós Erzsébet-táborokba?

Ottalvós táborokba jellemzően köznevelési, valamint családsegítő és gyermekvédelmi intézmények jelentkezhetnek csoportosan. A pontos feltételeket tartalmazó jelentkezési felhívásokat minden esetben az E-TÁBOROK felületén keresztül lehet elérni az előzetes regisztrációt, valamint a belépést követően. Amennyiben az intézmény megfelel a feltételeknek és úgy dönt, hogy jelentkezik, jelentkezését szintén ezen a felületen tudja benyújtani.

Egyénileg is tudok jelentkezni Ottalvós Erzsébet-táborokba?

Egyéni jelentkezési lehetőség jelenleg nincs, ugyanakkor az Erzsébet-táborok minden gyermek számára nyitottak. A táborokba iskolák, valamint családsegítő és gyermekvédelmi intézmények tudnak jelentkeztetni 1-11. évfolyam közötti tanulói csoportokat (minimum 20 gyermek).

Az Ottalvós Erzsébet-táborok esetében hogyan alakul a jelentkezési korhatár?

Az Élménytáborokba, a Gyógyító Szent Erzsébet-táborokba, valamint az ősszel és tavasszal szervezett Osztálykirándulásokra is 1-11. évfolyamos tanulók jelentkezését várjuk.

Az Ottalvós Erzsébet-táboroknál mi a minimum és a maximum létszámkeret, amivel jelentkezni lehet?

Az ottalvós táboroknál minimum 20 maximum 150 fővel lehet jelentkezni.

Családok is jelentkezhetnek az Ottalvós Erzsébet-táborokba?

Az Erzsébet Táborok alapvetően gyermektáborok és ifjúsági programok szervezésével foglalkozik. Ennek megfelelően táborainkban és programjainkon iskoláscsoportok és az ő kísérőik vesznek részt. Amennyiben családok részére kiírt pályázatot keres, javasoljuk, hogy látogasson el a www.erzsebetprogram.hu oldalra, ahol a szociális üdültetés keretében kiírt pályázatok jelennek meg.

Kik jelentkezhetnek Élménytáborokba?

Ezekbe a táborokba köznevelési, valamint családsegítő és gyermekvédelmi intézmények pályázhatnak csoportosan.

Pénzügyekkel kapcsolatos kérdések

A Napközi Erzsébet-táborok esetében mekkora összegre lehet jelentkezni?

A Napközi-Erzsébet-tábor szervezésekor az Alapítvány a jelentkező intézményektől rendel meg táborozási szolgáltatást. A megvalósításhoz gyermekenként 18.000 Ft-ot biztosítunk. Ahány gyermekkel jelentkezik az intézmény, annyiszor 18.000 Ft áll rendelkezésre a tábor megszervezésére.

A Napközi Erzsébet-táboroknál hogyan kell elszámolni?

A Napközi Erzsébet-táborok 70%-ban előfinanszírozottak, az elnyert összeg 30%-a a tábor megvalósulását követően, a beszámoló beadása után kerül kifizetésre. A szakmai és a pénzügyi beszámolót a jelentkezési felületen kell feltölteni, a végszámlát pedig el kell küldeni az Alapítvány részére.

Programtervezésre vonatkozó kérdések

Az ottalvós táboroknál a kötött programok között szervezhetünk-e szabad, saját szervezésű programokat a csoportoknak?

Igen. A kötött programok mellett szabadon választott programokon is részt vehetnek a csoportok.

Milyen programokon lehet részt venni az ottalvós táborok ideje alatt?

Az ottalvós táborok programkínálata az idei évtől számos új elemmel bővült, amelyek külön díj megfizetése nélkül minden táborozó részére elérhetőek. (pl. sárkányhajózás, sétahajózás, kalandpark). A korlátozottan elérhető szolgáltatásainkat előzetes regisztrációt követően (a nyertes pályázat kiértesítésével egyidejűleg kapott programkínálatból) lehet majd kiválasztani.

Kötelező-e a részvétel a tábor ideje alatt felkínált programokon?

A táborokban nyújtott programok közül a négy fő programcsoport (sport, kultúra, tudomány, honismeret) mindegyikének egy-egy programelemén legalább egyszer kötelező a részvétel, azonban lehetőség van szabad programok szervezésére is.

Részvételre, jelentkezésekre vonatkozó kérdések

Adott tanuló egy éven belül részt vehet Ottalvós Erzsébet-táborban és Napközi Erzsébet-táborban is?

Igen, az egyik nem zárja ki a másikat, tehát attól, hogy egy adott évben valaki volt Napközi Erzsébet-táborban, Ottalvós Erzsébet-táborban is részt vehet.

8. osztályos tanulók is jelentkezhetnek nyári ottalvós táborokba?

A 8. osztályos tanulók a tavaszi, illetve az őszi Osztálykirándulás mellett jelentkezhetnek a nyári ottalvós táborainkba is.

Ha egy adott intézmény tanulója az ottalvós táborban az elmúlt 3 évben részt vett, idén van-e esély a sikeres jelentkezésre?

A korábbi évekkel ellentétben ez nem kizáró ok.

A táborokba speciális nevelési igényű tanulók is jelentkezhetnek?

Igen, erre van lehetőség. Az ő esetükben 5 résztvevőre tervezhető egy kísérő.

A jelentkezéshez szükséges-e leadni jövedelemigazolást?

A jelentkezéshez nem szükséges jövedelemigazolást csatolni.

Ugyanaz az intézmény jelentkezhet-e egyidejűleg ottalvós és napközi táborra is egy adott évben?

Igen, erre van lehetőség.

Speciális ellátást igénylő, gyógyszert fogyasztó gyermek is részt vehet a táborokban?

Igen, azonban a jelentkezésnél fel kell tüntetni, hogy milyen típusú gyógyszert szed a gyermek.

Egyénileg is lehet jelentkezni a táborokba?

A táborokba köznevelési, valamint családsegítő és gyermekvédelmi intézmények jelentkeztethetnek csoportosan. Ha egy szülő szeretne jelentkezni, akkor azt javasoljuk, hogy ösztönözze az iskolát vagy a pedagógust, illetve a fent felsorolt szervezeteket a jelentkezésre.

Jelentkezés után hány nap múlva kapnak értesítést az elbírálásról?

A kiírástól számított 30 nap áll rendelkezésre a jelentkezés benyújtására és utána 2 hét az elbírálási időszak. Ezt követően történik meg a kiértesítés.

Útiköltség támogatásra van- e lehetőség jelentkezni?

Sajnos a korábbi évekhez hasonlóan az útiköltséget nem áll módunkban megtéríteni: a jelentkezés a szállás, az étkezés, a táborban igénybe vehető szolgáltatások, valamint a programkínálat költségét tartalmazza.

Táborhelyekre vonatkozó kérdések

Elhagyhatom-e a tábor területét a turnusom idején?

A táborozó gyermeket kizárólag a szülő, vagy törvényes képviselő viheti el a tábor időtartama alatt a tábor helyszínéről, azt követően, hogy ezt előre egyeztette a tábor vezetőjével/altáborvezetőjével.

Figyelembe veszik-e, ha van valamilyen ételallergiám, ételérzékenységem?

Igen. A jelentkezések benyújtásakor a gyermekeknek és a kísérőknek is lehetősége van jelezni, ha ételallergia/érzékenység áll fenn. A táborozás időszakában a jelzés alapján állítjuk össze a menüt.

Milyen szintű orvosi ellátás van a táborokban?

Táborhelyeinken 0-24 órás orvosi ügyelet működik, mentőszolgálat és vízimentő szolgálat is rendelkezésre áll. Szükség esetén azonnali orvosi beavatkozás és/vagy segítségnyújtás történik.

Napközi Erzsébet-tábor

Mik azok a Napközi Erzsébet-táborok?

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári szünetben, a gyerekek lakóhelyén, napközi rendszerben valósulnak meg. A hétfőtől péntekig tartó turnusokban, reggel 8.00 és délután 16.00 között szervezett táborok programját az Alapítvány által előírt kötelező programelemek alapján a jelentkező intézmény pedagógusai állítják össze és valósítják meg, igazodva a gyermekek igényeihez és a helyi sajátosságokhoz.

Mik azok a „kötelező programelemek”?

A Napközi Erzsébet-táborokat szervező intézmények egy előzetesen összeállított programtervvel jelentkezhetnek a megvalósításhoz szükséges forrásokra. Ezekben a programtervekben kötelezően meg kell, hogy jelenjenek a sport és egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés, kézművesség, az önismeret és közösségépítés témája köré szervezett programok, valamint egy, a lakóhelyet elhagyó buszos kirándulás is.

A Napközi Erzsébet-tábornál mi a minimum és a maximum létszám, amivel egy intézmény jelentkezhet?

A minimum létszám 20 fő, a maximum létszám 150 fő.

Ki határozza meg, hogy milyen programokat szervezünk a Napközi Erzsébet-táborokban?

A Napközi Erzsébet-táborok esetében a jelentkező intézmények tervezik és valósítják meg a programokat, az Erzsébet Táborok pedig a megvalósításhoz szükséges forrást biztosítja. A jelentkezés sikerességének egyik feltétele, hogy a kötelező programelemek – a helyi igényekhez igazodó formában – megjelenjenek a programtervben. Tehát a szervező intézményen és a feladatot megvalósító pedagógusokon múlik, hogy az adott kereteken belül milyen programot állítanak össze.

Minden kötelező elemnek szerepelnie kell a napközi tábor programjában?

Igen, a kötelező programelemeknek egy héten legalább egyszer kell szerepelnie a turnus programjában, azonban ezeket a hét bármely napján be lehet építeni a programba.

Ott lehet-e aludni a napközi táborban?

A Napközi Erzsébet-táborok keretében szervezett táborokat csak napközi rendszerben, tehát hétfőtől péntekig, 8.00 és 16.00 között megvalósuló programok esetén támogatjuk, így ezekben a táborokban nem oldható meg az ott alvás.

A Napközi Erzsébet-táboroknál a külső buszos kirándulás kiváltható-e vonatozással vagy sétahajón tett utazással?

Igen, a programelem keretében erre van lehetőség. Az, hogy erre milyen közlekedési eszközt használnak, a program szervezőjének döntése, a jelentkezés keretében azonban elvárás, hogy a csoport a településen kívül eső, külső helyszínre utazzon.

Napközi tábornál a tervezetben lévő étkezési időpontoktól el lehet-e térni?

Igen, erre van lehetőség. Az étkezések időpontját saját igényeikhez alakíthatják a jelentkezők, de a kötelező, napi négyszeri étkezést biztosítani kell.

Egy gyerek hányszor vehet részt Napközi Erzsébet-táborban?

Ugyanaz a gyermek több turnusban is részt vehet.

Ugyanazon napközi táborban részt vehet-e több iskola tanulója is, vagy ilyen tábort csak intézményen belül, kizárólag az intézmény tanulói részére lehet szervezni?

A napközi táborok turnusaiban részt vehetnek különböző intézmények tanulói is, de a tanulói jogviszonyt minden esetben igazolni kell.

Élménytábor - EFOP-1.2.12-17-2017-00006 A Tábor összeköt – Erzsébet Táborok

Mit jelent az, hogy Élménytábor?

Az Élménytáborok a Balatonon megvalósuló ottalvós táborok. Az elnevezés arra utal, hogy a szervezők szándéka szerint az ezekben a táborokban eltöltött 6 nap alatt minden eddiginél több élményt adó programmal és szolgáltatással találkozhatnak az ott vakációzó gyerekek és kísérőik.

Milyen programok lesznek ezekben a táborokban?

A programok a sport és az egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés és kézművesség, a tudomány, az önismeret és közösségépítés témájához kapcsolódnak. A célunk az, hogy a nálunk táborozó gyerekek legalább egyszer – élményt adó programokon és foglalkozásokon keresztül – találkozzanak mindegyik témával.

Kik jelentkezhetnek Élménytáborokba?

Ezekbe a táborokba köznevelési, valamint családsegítő és gyermekvédelmi intézmények pályázhatnak csoportosan.

Hány éves gyermekek jelentkezhetnek az Élménytáborokba?

Ezekbe a táborokba a kevésbé fejlett régiókban lévő köznevelési intézmények 1-11. évfolyamra járó tanulói csoportokkal jelentkezhetnek.

 

Gyógyító Szent Erzsébet-tábor

Mit jelent az, hogy Gyógyító Szent Erzsébet-tábor?

Gyógyító Szent Erzsébet-táborokban speciális nevelési igényű, fogyatékkal-, veleszületett szív-, illetve reumatikus betegséggel élő, daganatos betegségekből gyógyuló, étkezési zavarokkal küzdő, valamint siket- és nagyothalló gyerekek táboroznak. Ezek a táborok abban különböznek az Élménytáboroktól, hogy azok nem a Balatonon, hanem a résztvevők speciális igényeihez igazodó partner-táborhelyszíneken, Zalaszabarban és Tihanyban valósulnak meg.

Hogyan tudok jelentkezni ezekbe a táborokba?

Ezekbe a táborokba jellemzően egészségügyi intézmények jelentkezhetnek gyermekekkel.

Kik jelentkezhetnek ezekbe a táborokba?

A Gyógyító Szent Erzsébet-táborok a speciális ellátást igénylő, különböző betegséggel élő vagy betegségből lábadozó gyermekek Élménytábora, amelyre egészségügyi intézmények jelentkezhetnek gyermekcsoportokkal.

Hány éves gyermekek jelentkezhetnek a Gyógyító Szent Erzsébet-táborokba?

Elsősorban 1-11. évfolyam közötti, érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekeket várunk.

Szülők is elkísérhetik a gyerekeket a Gyógyító Szent Erzsébet-táborokba?

A szülők nem vesznek részt, hanem orvosok, ápolók és pedagógusok kíséretével érkeznek a gyermekek.

Osztálykirándulások

Mit kell tudni az ottalvós Osztálykirándulásokról?

Az ottalvós Osztálykirándulások az Erzsébet Táborok tavasszal és ősszel megvalósuló , 3 napos turnusokban váltakozó tábora. A balatoni Erzsébet-táborban többek között kalandpark, sárkányhajó, a környező kirándulóhelyek és színes programkínálat, köztük közösségfejlesztő programok gondoskodnak arról, hogy a fiatalok a nyári időszakon túl is életre szóló, közös élményeket szerezhessenek.

Kik jelentkezhetnek az ottalvós Osztálykirándulásokra?

Ezekbe a táborokba köznevelési intézmények 1-12. évfolyamos diákokból álló csoportjai jelentkezhetnek.

Mit lehet csinálni ezekben a táborokban?

Az ottalvós Erzsébet-táborokban számos olyan lehetőség és szolgáltatás van, amely a nyári vakáció időszakán kívül is élményekben gazdag programokat kínál a gyerekeknek. A kalandpark, a dottó, a sárkányhajók, a közeli kirándulóhelyek, valamint a táborba érkező csoportok számára összeállított közösségfejlesztő programok garantálják, hogy az Erzsébet Táborokban töltött három nap felejthetetlen élmény legyen.

Osztálykirándulásra jelentkezhet-e egy iskola az összes tanulójával?

Igen, de figyelembe kell venni, hogy 1 jelentkezésben maximum 150 fővel lehetséges, de egy intézmény akár több jelentkezést is beadhat.

Erzsébet-karácsony

Mi az az Erzsébet-karácsony?

Fontos, hogy a gyermekek a tábori élmények megtapasztalása mellett különleges kulturális programokhoz is hozzáférjenek. 2019. decemberében összesen 6 alkalommal vehették birtokba a gyermekek a Fővárosi Nagycirkuszt, ahol a Hófödte Álom – Ősi cirkuszi mese című csodákkal teli ünnepi műsor várta a résztvevőket. Az utazási költségről, a programról, az étkezésről és a hazaútra való hidegcsomagról is gondoskodott a táboroztatási programot szervező Erzsébet Alapítvány, a gyerekek pedig ajándékot is kaptak.

Hogyan lehet jelentkezni az Erzsébet-karácsonyra?

Az Erzsébet-karácsony programjaira jellemzően 1-12. évfolyamos, érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkező diákokkal jelentkezhetnek a magyarországi székhelyű köznevelési intézmények.

Kik jelentkezhetnek az Erzsébet-karácsonyra?

Jellemzően 1-12. évfolyamos, érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkező diákokkal jelentkezhetnek a magyarországi székhelyű köznevelési intézmények (minimum 10 fő diák, maximum 150 fő diák jelentkeztetésével).

Ha egy gyerek részt vett valamelyik Erzsébet-táborban, attól még jelentkezhet az Erzsébet-karácsonyra is?

Igen, ugyanis nem kizáró ok, ha a jelentkező szervezet az Alapítvány bármely felhívására adott be jelentkezést, valamint nyertes jelentkezési státusszal rendelkezik, továbbá az Erzsébet Táborok bármelyik programjában (napközi, ottalvós táborok, Erzsébet-karácsony) részt vett.

TESO

Kik a TESO-k?

A Tábor Együttélést Segítő Operatív munkatársak, akik a színes tábori programok megvalósulásában segédkeznek.

Hány éves kortól jelentkezhetek TESO munkatársnak?

19.

Hogyan lehetek segítő, ha még nem töltöttem be a 18-at?

Jellemzően 18 év feletti TESO-kat és Altáborvezetőket vár az Erzsébet Táborok. Amennyiben önkéntes, kortárs segítőkre irányuló jelentkezési felhívást tesz közzé az Alapítvány, az a honlapon mindig megtalálható.

Kötelező részt venni a képzéseken? Mit tehetek, ha nem tudok elmenni a képzés időpontjára?

A képzés mindenki számára kötelező. Kérünk, hogy csak akkor jelentkezz, ha ezt tudod vállani. (Pót képzésre csak indokolt esetben van lehetőség.)

Étkezés és szállás biztosított a képzések idejére is?

Igen. Étkezést és szállást a képzés helyszínén biztosítunk mindenkinek. Amennyiben van valamilyen ételallergiád, vagy speciális diétára szorulsz, azt mindenképpen jelezd!

Hogyan kerülhetek egy turnusba a barátaimmal/barátommal/barátnőmmel, ha mindketten jelentkezünk?

Fontos, hogy jelentkezéskor mindketten ugyanazokat a turnusokat és helyszínt jelöljétek. Később, ha mindkettőtöket kiválasztunk TESO-nak, a képzésen vagy a turnusok előtti beosztás alkalmával jelezhetitek, hogy egy csapatban szeretnétek lenni, mi pedig igyekszünk szem előtt tartani igényeiteket.

Van-e lehetőségem utólagos turnusmódosításra?

Olyan turnusokra jelentkezz, amikor biztosan ráérsz. Ha valami miatt utólag mégis módosítanotok kellene, a jelentkezési időszak végéig rugalmasan tudunk változtatni. A beosztások elkészítése után azonban már nincs lehetőség a változtatásra.

Mit tegyek, ha egy turnusra mégsem tudok elmenni?

Mindenképpen vedd fel velünk a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon és jelezd, hogy nem tudsz részt venni az általad megjelölt turnuson. Minden lemondásról idejében tudnunk kell, hogy rugalmasak maradhassunk a szervezésben.

Még nincsen szakirányú végzettségem, most érettségiztem, de szívesen dolgoznék TESO-ként az Erzsébet Táborokban. Van erre lehetőség?

2019-ben “ÖnkénTESO” jelentkezésre nincs lehetőség.

Kísérőkre vonatkozó kérdések

Hány kísérő kell, hogy jusson egy csoportra?

Alapesetben 10 főre egy kísérő jut, míg az SNI-s tanulók esetében 5 főre jut egy kísérő.

A 10 fős keretet kötelező-e betartani, vagy lehet tört csoporttal is jelentkezni?

Szervezés szempontjából praktikus, de nem kötelező kerek 10 fős csoportokkal jelentkezni.  Amennyiben a csoport létszáma nem osztható tízzel, a kísérők számát javasolt a matematika kerekítési szabályai alapján meghatározni. (Pl. 24 fő mellé 2 kísérő, 38 fő mellé 4 kísérő részvétele javasolt.)

Napközi Erzsébet-táborokkal kapcsolatos kérdések

Mik azok a Napközi Erzsébet-táborok?

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári szünetben, a gyerekek lakóhelyén, napközi rendszerben valósulnak meg. A hétfőtől péntekig tartó turnusokban, reggel 8.00 és délután 16.00 között szervezett táborok programját az Alapítvány által előírt kötelező programelemek alapján a jelentkező intézmény pedagógusai állítják össze és valósítják meg, igazodva a gyermekek igényeihez és a helyi sajátosságokhoz.

Mik azok a „kötelező programelemek”?

A Napközi Erzsébet-táborokat szervező intézmények egy előzetesen összeállított programtervvel jelentkezhetnek a megvalósításhoz szükséges forrásokra. Ezekben a programtervekben kötelezően meg kell, hogy jelenjenek a sport és egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés, kézművesség, az önismeret és közösségépítés témája köré szervezett programok, valamint egy, a lakóhelyet elhagyó buszos kirándulás is.

A Napközi Erzsébet-tábornál mi a minimum és a maximum létszám, amivel egy intézmény jelentkezhet?

A minimum létszám 20 fő, a maximum létszám 150 fő.

Ki határozza meg, hogy milyen programokat szervezünk a Napközi Erzsébet-táborokban?

A Napközi Erzsébet-táborok esetében a jelentkező intézmények tervezik és valósítják meg a programokat, az Erzsébet Táborok pedig a megvalósításhoz szükséges forrást biztosítja. A jelentkezés sikerességének egyik feltétele, hogy a kötelező programelemek – a helyi igényekhez igazodó formában – megjelenjenek a programtervben. Tehát a szervező intézményen és a feladatot megvalósító pedagógusokon múlik, hogy az adott kereteken belül milyen programot állítanak össze.

Minden kötelező elemnek szerepelnie kell a napközi tábor programjában?

Igen, a kötelező programelemeknek egy héten legalább egyszer kell szerepelnie a turnus programjában, azonban ezeket a hét bármely napján be lehet építeni a programba.

Ott lehet-e aludni a napközi táborban?

A Napközi Erzsébet-táborok keretében szervezett táborokat csak napközi rendszerben, tehát hétfőtől péntekig, 8.00 és 16.00 között megvalósuló programok esetén támogatjuk, így ezekben a táborokban nem oldható meg az ott alvás.

A Napközi Erzsébet-táboroknál a külső buszos kirándulás kiváltható-e vonatozással vagy sétahajón tett utazással?

Igen, a programelem keretében erre van lehetőség. Az, hogy erre milyen közlekedési eszközt használnak, a program szervezőjének döntése, a jelentkezés keretében azonban elvárás, hogy a csoport a településen kívül eső, külső helyszínre utazzon.

Napközi tábornál a tervezetben lévő étkezési időpontoktól el lehet-e térni?

Igen, erre van lehetőség. Az étkezések időpontját saját igényeikhez alakíthatják a jelentkezők, de a kötelező, napi négyszeri étkezést biztosítani kell.

Egy gyerek hányszor vehet részt Napközi Erzsébet-táborban?

Ugyanaz a gyermek több turnusban is részt vehet.

Ugyanazon napközi táborban részt vehet-e több iskola tanulója is, vagy ilyen tábort csak intézményen belül, kizárólag az intézmény tanulói részére lehet szervezni?

A napközi táborok turnusaiban részt vehetnek különböző intézmények tanulói is, de a tanulói jogviszonyt minden esetben igazolni kell.

Egy intézmény hány napközi tábort szervezhet a nyáron?

Egy intézmény a nyári időszakban kiírt 11 turnus közül akár az összesre jelentkezhet.

Milyen programok lesznek ezekben a táborokban?

A programok a sport és az egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés és kézművesség, a tudomány, az önismeret és közösségépítés témájához kapcsolódnak. A célunk az, hogy a nálunk táborozó gyerekek legalább egyszer – élményt adó programokon és foglalkozásokon keresztül – találkozzanak mindegyik témával.

Ottalvós Erzsébet-táborokkal kapcsolatos kérdések

Mik azok az Ottalvós Erzsébet-táborok?

Az Ottalvós Erzsébet-táborok a tavaszi, a nyári és az őszi időszakban 6, illetve 3 napos turnusokban valósulnak meg. Ezekben a táborokban – ahogy az a nevéből is kiderül – a résztvevők a teljes turnust a táborhelyen töltik. Az Élménytáborok, a Gyógyító Szent Erzsébet-táborok, valamint a tavaszi és őszi Osztálykirándulások ilyen „ottalvós” rendszerben valósulnak meg.

Hogyan tudok jelentkezni az Ottalvós Erzsébet-táborokba?

Ottalvós táborokba jellemzően köznevelési, valamint családsegítő és gyermekvédelmi intézmények jelentkezhetnek csoportosan. A pontos feltételeket tartalmazó jelentkezési felhívásokat minden esetben az E-TÁBOROK felületén keresztül lehet elérni az előzetes regisztrációt, valamint a belépést követően. Amennyiben az intézmény megfelel a feltételeknek és úgy dönt, hogy jelentkezik, jelentkezését szintén ezen a felületen tudja benyújtani.

Egyénileg is tudok jelentkezni Ottalvós Erzsébet-táborokba?

Egyéni jelentkezési lehetőség jelenleg nincs, ugyanakkor az Erzsébet-táborok minden gyermek számára nyitottak. A táborokba iskolák, valamint családsegítő és gyermekvédelmi intézmények tudnak jelentkeztetni 1-11. évfolyam közötti tanulói csoportokat (minimum 20 gyermek).

Az Ottalvós Erzsébet-táborok esetében hogyan alakul a jelentkezési korhatár?

Az Élménytáborokba, a Gyógyító Szent Erzsébet-táborokba, valamint az ősszel és tavasszal szervezett Osztálykirándulásokra is 1-11. évfolyamos tanulók jelentkezését várjuk.

Az Ottalvós Erzsébet-táboroknál mi a minimum és a maximum létszámkeret, amivel jelentkezni lehet?

Az ottalvós táboroknál minimum 20 maximum 150 fővel lehet jelentkezni.

Családok is jelentkezhetnek az Ottalvós Erzsébet-táborokba?

Az Erzsébet Táborok alapvetően gyermektáborok és ifjúsági programok szervezésével foglalkozik. Ennek megfelelően táborainkban és programjainkon iskoláscsoportok és az ő kísérőik vesznek részt. Amennyiben családok részére kiírt pályázatot keres, javasoljuk, hogy látogasson el a www.erzsebetprogram.hu oldalra, ahol a szociális üdültetés keretében kiírt pályázatok jelennek meg.

Kik jelentkezhetnek Élménytáborokba?

Ezekbe a táborokba köznevelési, valamint családsegítő és gyermekvédelmi intézmények pályázhatnak csoportosan.

Pénzügyekkel kapcsolatos kérdések

A Napközi Erzsébet-táborok esetében mekkora összegre lehet jelentkezni?

A Napközi-Erzsébet-tábor szervezésekor az Alapítvány a jelentkező intézményektől rendel meg táborozási szolgáltatást. A megvalósításhoz gyermekenként 18.000 Ft-ot biztosítunk. Ahány gyermekkel jelentkezik az intézmény, annyiszor 18.000 Ft áll rendelkezésre a tábor megszervezésére.

A Napközi Erzsébet-táboroknál hogyan kell elszámolni?

A Napközi Erzsébet-táborok 70%-ban előfinanszírozottak, az elnyert összeg 30%-a a tábor megvalósulását követően, a beszámoló beadása után kerül kifizetésre. A szakmai és a pénzügyi beszámolót a jelentkezési felületen kell feltölteni, a végszámlát pedig el kell küldeni az Alapítvány részére.

Programtervezésre vonatkozó kérdések

Az ottalvós táboroknál a kötött programok között szervezhetünk-e szabad, saját szervezésű programokat a csoportoknak?

Igen. A kötött programok mellett szabadon választott programokon is részt vehetnek a csoportok.

Milyen programokon lehet részt venni az ottalvós táborok ideje alatt?

Az ottalvós táborok programkínálata az idei évtől számos új elemmel bővült, amelyek külön díj megfizetése nélkül minden táborozó részére elérhetőek. (pl. sárkányhajózás, sétahajózás, kalandpark). A korlátozottan elérhető szolgáltatásainkat előzetes regisztrációt követően (a nyertes pályázat kiértesítésével egyidejűleg kapott programkínálatból) lehet majd kiválasztani.

Kötelező-e a részvétel a tábor ideje alatt felkínált programokon?

A táborokban nyújtott programok közül a négy fő programcsoport (sport, kultúra, tudomány, honismeret) mindegyikének egy-egy programelemén legalább egyszer kötelező a részvétel, azonban lehetőség van szabad programok szervezésére is.

Részvételre, jelentkezésekre vonatkozó kérdések

Adott tanuló egy éven belül részt vehet Ottalvós Erzsébet-táborban és Napközi Erzsébet-táborban is?

Igen, az egyik nem zárja ki a másikat, tehát attól, hogy egy adott évben valaki volt Napközi Erzsébet-táborban, Ottalvós Erzsébet-táborban is részt vehet.

8. osztályos tanulók is jelentkezhetnek nyári ottalvós táborokba?

A 8. osztályos tanulók a tavaszi, illetve az őszi Osztálykirándulás mellett jelentkezhetnek a nyári ottalvós táborainkba is.

Ha egy adott intézmény tanulója az ottalvós táborban az elmúlt 3 évben részt vett, idén van-e esély a sikeres jelentkezésre?

A korábbi évekkel ellentétben ez nem kizáró ok.

A táborokba speciális nevelési igényű tanulók is jelentkezhetnek?

Igen, erre van lehetőség. Az ő esetükben 5 résztvevőre tervezhető egy kísérő.

A jelentkezéshez szükséges-e leadni jövedelemigazolást?

A jelentkezéshez nem szükséges jövedelemigazolást csatolni.

Ugyanaz az intézmény jelentkezhet-e egyidejűleg ottalvós és napközi táborra is egy adott évben?

Igen, erre van lehetőség.

Speciális ellátást igénylő, gyógyszert fogyasztó gyermek is részt vehet a táborokban?

Igen, azonban a jelentkezésnél fel kell tüntetni, hogy milyen típusú gyógyszert szed a gyermek.

Egyénileg is lehet jelentkezni a táborokba?

A táborokba köznevelési, valamint családsegítő és gyermekvédelmi intézmények jelentkeztethetnek csoportosan. Ha egy szülő szeretne jelentkezni, akkor azt javasoljuk, hogy ösztönözze az iskolát vagy a pedagógust, illetve a fent felsorolt szervezeteket a jelentkezésre.

Jelentkezés után hány nap múlva kapnak értesítést az elbírálásról?

A kiírástól számított 30 nap áll rendelkezésre a jelentkezés benyújtására és utána 2 hét az elbírálási időszak. Ezt követően történik meg a kiértesítés.

Útiköltség támogatásra van- e lehetőség jelentkezni?

Sajnos a korábbi évekhez hasonlóan az útiköltséget nem áll módunkban megtéríteni: a jelentkezés a szállás, az étkezés, a táborban igénybe vehető szolgáltatások, valamint a programkínálat költségét tartalmazza.

Az Ottalvós Erzsébet-táborokba jelentkező intézmény más iskola tanulóját is viheti táborozni?

Minden intézmény csak a saját tanulóival jelentkezhet az ottalvós táborokba.

Lehet-e jelentkezni saját ottalvós tábor szervezéséhez forrásokra az Erzsébet Táboroknál?

Az Ottalvós Erzsébet-táborok a balatoni táborban valósulnak meg, saját szervezésű, ottalvós táborok megvalósítását nem támogatjuk, ellenben van lehetőség a lakóhelyen megvalósuló Napközi Erzsébet-táborok szervezéséhez szükséges forrásokra jelentkezni.

Táborhelyekre vonatkozó kérdések

Elhagyhatom-e a tábor területét a turnusom idején?

A táborozó gyermeket kizárólag a szülő, vagy törvényes képviselő viheti el a tábor időtartama alatt a tábor helyszínéről, azt követően, hogy ezt előre egyeztette a tábor vezetőjével/altáborvezetőjével.

Figyelembe veszik-e, ha van valamilyen ételallergiám, ételérzékenységem?

Igen. A jelentkezések benyújtásakor a gyermekeknek és a kísérőknek is lehetősége van jelezni, ha ételallergia/érzékenység áll fenn. A táborozás időszakában a jelzés alapján állítjuk össze a menüt.

Milyen szintű orvosi ellátás van a táborokban?

Táborhelyeinken 0-24 órás orvosi ügyelet működik, mentőszolgálat és vízimentő szolgálat is rendelkezésre áll. Szükség esetén azonnali orvosi beavatkozás és/vagy segítségnyújtás történik.

Napközi Erzsébet-tábor

Mik azok a Napközi Erzsébet-táborok?

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári szünetben, a gyerekek lakóhelyén, napközi rendszerben valósulnak meg. A hétfőtől péntekig tartó turnusokban, reggel 8.00 és délután 16.00 között szervezett táborok programját az Alapítvány által előírt kötelező programelemek alapján a jelentkező intézmény pedagógusai állítják össze és valósítják meg, igazodva a gyermekek igényeihez és a helyi sajátosságokhoz.

Mik azok a „kötelező programelemek”?

A Napközi Erzsébet-táborokat szervező intézmények egy előzetesen összeállított programtervvel jelentkezhetnek a megvalósításhoz szükséges forrásokra. Ezekben a programtervekben kötelezően meg kell, hogy jelenjenek a sport és egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés, kézművesség, az önismeret és közösségépítés témája köré szervezett programok, valamint egy, a lakóhelyet elhagyó buszos kirándulás is.

A Napközi Erzsébet-tábornál mi a minimum és a maximum létszám, amivel egy intézmény jelentkezhet?

A minimum létszám 20 fő, a maximum létszám 150 fő.

Ki határozza meg, hogy milyen programokat szervezünk a Napközi Erzsébet-táborokban?

A Napközi Erzsébet-táborok esetében a jelentkező intézmények tervezik és valósítják meg a programokat, az Erzsébet Táborok pedig a megvalósításhoz szükséges forrást biztosítja. A jelentkezés sikerességének egyik feltétele, hogy a kötelező programelemek – a helyi igényekhez igazodó formában – megjelenjenek a programtervben. Tehát a szervező intézményen és a feladatot megvalósító pedagógusokon múlik, hogy az adott kereteken belül milyen programot állítanak össze.

Minden kötelező elemnek szerepelnie kell a napközi tábor programjában?

Igen, a kötelező programelemeknek egy héten legalább egyszer kell szerepelnie a turnus programjában, azonban ezeket a hét bármely napján be lehet építeni a programba.

Ott lehet-e aludni a napközi táborban?

A Napközi Erzsébet-táborok keretében szervezett táborokat csak napközi rendszerben, tehát hétfőtől péntekig, 8.00 és 16.00 között megvalósuló programok esetén támogatjuk, így ezekben a táborokban nem oldható meg az ott alvás.

A Napközi Erzsébet-táboroknál a külső buszos kirándulás kiváltható-e vonatozással vagy sétahajón tett utazással?

Igen, a programelem keretében erre van lehetőség. Az, hogy erre milyen közlekedési eszközt használnak, a program szervezőjének döntése, a jelentkezés keretében azonban elvárás, hogy a csoport a településen kívül eső, külső helyszínre utazzon.

Napközi tábornál a tervezetben lévő étkezési időpontoktól el lehet-e térni?

Igen, erre van lehetőség. Az étkezések időpontját saját igényeikhez alakíthatják a jelentkezők, de a kötelező, napi négyszeri étkezést biztosítani kell.

Egy gyerek hányszor vehet részt Napközi Erzsébet-táborban?

Ugyanaz a gyermek több turnusban is részt vehet.

Ugyanazon napközi táborban részt vehet-e több iskola tanulója is, vagy ilyen tábort csak intézményen belül, kizárólag az intézmény tanulói részére lehet szervezni?

A napközi táborok turnusaiban részt vehetnek különböző intézmények tanulói is, de a tanulói jogviszonyt minden esetben igazolni kell.

Egy intézmény hány napközi tábort szervezhet a nyáron?

Egy intézmény a nyári időszakban kiírt 11 turnus közül akár az összesre jelentkezhet.

Ugyanaz az intézmény jelentkezhet-e egyidejűleg ottalvós és napközi táborra is egy adott évben?

Igen, erre van lehetőség.

A Napközi Erzsébet-táborok esetében mekkora összegre lehet jelentkezni?

A Napközi-Erzsébet-tábor szervezésekor az Alapítvány a jelentkező intézményektől rendel meg táborozási szolgáltatást. A megvalósításhoz gyermekenként 18.000 Ft-ot biztosítunk. Ahány gyermekkel jelentkezik az intézmény, annyiszor 18.000 Ft áll rendelkezésre a tábor megszervezésére.

A Napközi Erzsébet-táboroknál hogyan kell elszámolni?

A Napközi Erzsébet-táborok 70%-ban előfinanszírozottak, az elnyert összeg 30%-a a tábor megvalósulását követően, a beszámoló beadása után kerül kifizetésre. A szakmai és a pénzügyi beszámolót a jelentkezési felületen kell feltölteni, a végszámlát pedig el kell küldeni az Alapítvány részére.

Élménytábor - EFOP-1.2.12-17-2017-00006 A Tábor összeköt – Erzsébet Táborok

Mit jelent az, hogy Élménytábor?

Az Élménytáborok a Balatonon megvalósuló ottalvós táborok. Az elnevezés arra utal, hogy a szervezők szándéka szerint az ezekben a táborokban eltöltött 6 nap alatt minden eddiginél több élményt adó programmal és szolgáltatással találkozhatnak az ott vakációzó gyerekek és kísérőik.

Milyen programok lesznek ezekben a táborokban?

A programok a sport és az egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés és kézművesség, a tudomány, az önismeret és közösségépítés témájához kapcsolódnak. A célunk az, hogy a nálunk táborozó gyerekek legalább egyszer – élményt adó programokon és foglalkozásokon keresztül – találkozzanak mindegyik témával.

Kik jelentkezhetnek Élménytáborokba?

Ezekbe a táborokba köznevelési, valamint családsegítő és gyermekvédelmi intézmények pályázhatnak csoportosan.

Hány éves gyermekek jelentkezhetnek az Élménytáborokba?

Ezekbe a táborokba a kevésbé fejlett régiókban lévő köznevelési intézmények 1-11. évfolyamra járó tanulói csoportokkal jelentkezhetnek.

 

Gyógyító Szent Erzsébet-tábor

Mit jelent az, hogy Gyógyító Szent Erzsébet-tábor?

Gyógyító Szent Erzsébet-táborokban speciális nevelési igényű, fogyatékkal-, veleszületett szív-, illetve reumatikus betegséggel élő, daganatos betegségekből gyógyuló, étkezési zavarokkal küzdő, valamint siket- és nagyothalló gyerekek táboroznak. Ezek a táborok abban különböznek az Élménytáboroktól, hogy azok nem a Balatonon, hanem a résztvevők speciális igényeihez igazodó partner-táborhelyszíneken, Zalaszabarban és Tihanyban valósulnak meg.

Hogyan tudok jelentkezni ezekbe a táborokba?

Ezekbe a táborokba jellemzően egészségügyi intézmények jelentkezhetnek gyermekekkel.

Kik jelentkezhetnek ezekbe a táborokba?

A Gyógyító Szent Erzsébet-táborok a speciális ellátást igénylő, különböző betegséggel élő vagy betegségből lábadozó gyermekek Élménytábora, amelyre egészségügyi intézmények jelentkezhetnek gyermekcsoportokkal.

Hány éves gyermekek jelentkezhetnek a Gyógyító Szent Erzsébet-táborokba?

Elsősorban 1-11. évfolyam közötti, érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekeket várunk.

Szülők is elkísérhetik a gyerekeket a Gyógyító Szent Erzsébet-táborokba?

A szülők nem vesznek részt, hanem orvosok, ápolók és pedagógusok kíséretével érkeznek a gyermekek.

Osztálykirándulások

Mit kell tudni az ottalvós Osztálykirándulásokról?

Az ottalvós Osztálykirándulások az Erzsébet Táborok tavasszal és ősszel megvalósuló , 3 napos turnusokban váltakozó tábora. A balatoni Erzsébet-táborban többek között kalandpark, sárkányhajó, a környező kirándulóhelyek és színes programkínálat, köztük közösségfejlesztő programok gondoskodnak arról, hogy a fiatalok a nyári időszakon túl is életre szóló, közös élményeket szerezhessenek.

Kik jelentkezhetnek az ottalvós Osztálykirándulásokra?

Ezekbe a táborokba köznevelési intézmények 1-12. évfolyamos diákokból álló csoportjai jelentkezhetnek.

Mit lehet csinálni ezekben a táborokban?

Az ottalvós Erzsébet-táborokban számos olyan lehetőség és szolgáltatás van, amely a nyári vakáció időszakán kívül is élményekben gazdag programokat kínál a gyerekeknek. A kalandpark, a dottó, a sárkányhajók, a közeli kirándulóhelyek, valamint a táborba érkező csoportok számára összeállított közösségfejlesztő programok garantálják, hogy az Erzsébet Táborokban töltött három nap felejthetetlen élmény legyen.

Osztálykirándulásra jelentkezhet-e egy iskola az összes tanulójával?

Igen, de figyelembe kell venni, hogy 1 jelentkezésben maximum 150 fővel lehetséges, de egy intézmény akár több jelentkezést is beadhat.

Erzsébet-karácsony

Mi az az Erzsébet-karácsony?

Fontos, hogy a gyermekek a tábori élmények megtapasztalása mellett különleges kulturális programokhoz is hozzáférjenek. 2019. decemberében összesen 6 alkalommal vehették birtokba a gyermekek a Fővárosi Nagycirkuszt, ahol a Hófödte Álom – Ősi cirkuszi mese című csodákkal teli ünnepi műsor várta a résztvevőket. Az utazási költségről, a programról, az étkezésről és a hazaútra való hidegcsomagról is gondoskodott a táboroztatási programot szervező Erzsébet Alapítvány, a gyerekek pedig ajándékot is kaptak.

Hogyan lehet jelentkezni az Erzsébet-karácsonyra?

Az Erzsébet-karácsony programjaira jellemzően 1-12. évfolyamos, érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkező diákokkal jelentkezhetnek a magyarországi székhelyű köznevelési intézmények.

Kik jelentkezhetnek az Erzsébet-karácsonyra?

Jellemzően 1-12. évfolyamos, érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkező diákokkal jelentkezhetnek a magyarországi székhelyű köznevelési intézmények (minimum 10 fő diák, maximum 150 fő diák jelentkeztetésével).

Ha egy gyerek részt vett valamelyik Erzsébet-táborban, attól még jelentkezhet az Erzsébet-karácsonyra is?

Igen, ugyanis nem kizáró ok, ha a jelentkező szervezet az Alapítvány bármely felhívására adott be jelentkezést, valamint nyertes jelentkezési státusszal rendelkezik, továbbá az Erzsébet Táborok bármelyik programjában (napközi, ottalvós táborok, Erzsébet-karácsony) részt vett.

TESO

Kik a TESO-k?

A Tábor Együttélést Segítő Operatív munkatársak, akik a színes tábori programok megvalósulásában segédkeznek.

Hány éves kortól jelentkezhetek TESO munkatársnak?

19.

Hogyan lehetek segítő, ha még nem töltöttem be a 18-at?

Jellemzően 18 év feletti TESO-kat és Altáborvezetőket vár az Erzsébet Táborok. Amennyiben önkéntes, kortárs segítőkre irányuló jelentkezési felhívást tesz közzé az Alapítvány, az a honlapon mindig megtalálható.

Kötelező részt venni a képzéseken? Mit tehetek, ha nem tudok elmenni a képzés időpontjára?

A képzés mindenki számára kötelező. Kérünk, hogy csak akkor jelentkezz, ha ezt tudod vállani. (Pót képzésre csak indokolt esetben van lehetőség.)

Étkezés és szállás biztosított a képzések idejére is?

Igen. Étkezést és szállást a képzés helyszínén biztosítunk mindenkinek. Amennyiben van valamilyen ételallergiád, vagy speciális diétára szorulsz, azt mindenképpen jelezd!

Hogyan kerülhetek egy turnusba a barátaimmal/barátommal/barátnőmmel, ha mindketten jelentkezünk?

Fontos, hogy jelentkezéskor mindketten ugyanazokat a turnusokat és helyszínt jelöljétek. Később, ha mindkettőtöket kiválasztunk TESO-nak, a képzésen vagy a turnusok előtti beosztás alkalmával jelezhetitek, hogy egy csapatban szeretnétek lenni, mi pedig igyekszünk szem előtt tartani igényeiteket.

Van-e lehetőségem utólagos turnusmódosításra?

Olyan turnusokra jelentkezz, amikor biztosan ráérsz. Ha valami miatt utólag mégis módosítanotok kellene, a jelentkezési időszak végéig rugalmasan tudunk változtatni. A beosztások elkészítése után azonban már nincs lehetőség a változtatásra.

Mit tegyek, ha egy turnusra mégsem tudok elmenni?

Mindenképpen vedd fel velünk a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon és jelezd, hogy nem tudsz részt venni az általad megjelölt turnuson. Minden lemondásról idejében tudnunk kell, hogy rugalmasak maradhassunk a szervezésben.

Még nincsen szakirányú végzettségem, most érettségiztem, de szívesen dolgoznék TESO-ként az Erzsébet Táborokban. Van erre lehetőség?

2019-ben “ÖnkénTESO” jelentkezésre nincs lehetőség.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Add meg az email címed és értesítünk minden újdonságról!