Gyakran ismételt kérdések

Kísérőkre vonatkozó kérdések

Hány kísérő kell, hogy jusson egy csoportra?

Alapesetben 10 főre egy kísérő jut, míg az SNI-s tanulók esetében 5 főre jut egy kísérő.

A 10 fős keretet kötelező-e betartani, vagy lehet tört csoporttal is pályázni?

Szervezés szempontjából praktikus, de nem kötelező kerek 10 fős csoportokkal pályázni.  Amennyiben a csoport létszáma nem osztható tízzel, a kísérők számát javasolt a matematika kerekítési szabályai alapján meghatározni. (Pl. 24 fő mellé 2 kísérő, 38 fő mellé 4 kísérő részvétele javasolt.)

Csak pedagógus végzettségű személyek jelentkezhetnek kísérőnek?

Alapesetben 10 főre egy kísérő jut, akik jellemzően (de nem csak) pedagógus végzettségűek. A részvétel feltétele azonban, hogy a csoportot vezető kísérő pedagógus végzettségű személy legyen és a pályázó intézmény alkalmazásában kell állnia. A csoport többi kísérőjénél ez nem feltétel, viszont dokumentálni kell a pályázó intézmény általi kijelölést/hozzájárulást.

 

Kapnak-e juttatást a kísérő pedagógusok?

A nyári ottalvós táborokban – amennyiben a kísérő munkavégzés keretében vesz részt a táborban – 25 000 Ft értékű étkezési Erzsébet-utalványt kap turnusonként, míg ha a szabadsága terhére, önkéntes munkavállalóként felügyel a csoportra, úgy 35 000 Ft értékű étkezési Erzsébet-utalvány illeti meg. A napközi-táborok esetében munkavégzés keretében 20 000 Ft, önkéntes munkavállalóként 25 000 Ft értékű utalványt kapnak a táborokban dolgozó pedagógusok, kísérők.

Napközi Erzsébet-táborokkal kapcsolatos kérdések

Mik azok a Napközi Erzsébet-táborok?

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári szünetben, a gyerekek lakóhelyén, napközi rendszerben valósulnak meg. A hétfőtől péntekig tartó turnusokban, reggel 8.00 és délután 16.00 között szervezett táborok programját az Alapítvány által előírt kötelező programelemek alapján a pályázó intézmény pedagógusai állítják össze és valósítják meg, igazodva a gyermekek igényeihez és a helyi sajátosságokhoz.

Mik azok a „kötelező programelemek”?

A Napközi Erzsébet-táborokat szervező intézmények egy előzetesen összeállított programtervvel pályázhatnak a megvalósításhoz szükséges forrásokra. Ezekben a programtervekben kötelezően meg kell, hogy jelenjenek a sport és egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés, kézművesség, az önismeret és közösségépítés témája köré szervezett programok, valamint egy, a lakóhelyet elhagyó buszos kirándulás is.

A Napközi Erzsébet-tábornál mi a minimum és a maximum létszám, amivel egy intézmény pályázhat?

A minimum létszám 20 fő, a maximum létszám 150 fő.

Ki határozza meg, hogy milyen programokat szervezünk a Napközi Erzsébet-táborokban?

A Napközi Erzsébet-táborok esetében a pályázó intézmények tervezik és valósítják meg a programokat, az Erzsébet Táborok pedig a megvalósításhoz szükséges forrást biztosítja. A pályázat elnyerésének egyik feltétele, hogy a kötelező programelemek – a helyi igényekhez igazodó formában – megjelenjenek a programtervben. Tehát a szervező intézményen és a feladatot megvalósító pedagógusokon múlik, hogy az adott kereteken belül milyen programot állítanak össze.

Minden kötelező elemnek szerepelnie kell a napközi-tábor programjában?

Igen, a kötelező programelemeknek egy héten legalább egyszer kell szerepelnie a turnus programjában, azonban ezeket a hét bármely napján be lehet építeni a programba.

Ott lehet-e aludni a napközi táborban?

A Napközi Erzsébet-táborok keretében szervezett táborokat csak napközi rendszerben, tehát hétfőtől péntekig, 8.00 és 16.00 között megvalósuló programok esetén támogatjuk, így ezekben a táborokban nem oldható meg az ott alvás.

A Napközi Erzsébet-táboroknál a külső buszos kirándulás kiváltható-e vonatozással vagy sétahajón tett utazással?

Igen, a programelem keretében erre van lehetőség. Az, hogy erre milyen közlekedési eszközt használnak, a program szervezőjének döntése, a pályázat keretében azonban elvárás, hogy a csoport a településen kívül eső, külső helyszínre utazzon.

Napközi-tábornál a tervezetben lévő étkezési időpontoktól el lehet-e térni?

Igen, erre van lehetőség. Az étkezések időpontját saját igényeikhez alakíthatják a pályázók, de a kötelező, napi négyszeri étkezést biztosítani kell.

Egy gyerek hányszor vehet részt Napközi Erzsébet-táborban?

Ugyanaz a gyermek több turnusban is részt vehet.

Ugyanazon napközi-táborban részt vehet-e több iskola tanulója is, vagy ilyen tábort csak intézményen belül, kizárólag az intézmény tanulói részére lehet szervezni?

A napközi-táborok turnusaiban részt vehetnek különböző intézmények tanulói is, de a tanulói jogviszonyt minden esetben igazolni kell.

Ottalvós Erzsébet-táborokkal kapcsolatos kérdések

Mik azok az Ottalvós Erzsébet-táborok?

Az Ottalvós Erzsébet-táborok a tavaszi, a nyári és az őszi időszakban 6, illetve 3 napos turnusokban valósulnak meg. Ezekben a táborokban – ahogy az a nevéből is kiderül – a résztvevők a teljes turnust a táborhelyen töltik. Az Élménytáborok, az Élmény+ táborok, Gyógyuló-táboraink, valamint a tavasszal és ősszel az „Igazolt hiányzás” címmel kiírt pályázataink keretében szervezett táboraink ilyen „ottalvós” rendszerben valósulnak meg.

Hogyan tudok jelentkezni az Ottalvós Erzsébet-táborokba?

Ottalvós táborainkba köznevelési, valamint családsegítő és gyermekvédelmi intézmények pályázhatnak csoportosan. A pontos feltételeket tartalmazó pályázati kiírásokat minden esetben a Pályázatok menüpontból lehet elérni az előzetes regisztrációt, valamint a belépést követően. Amennyiben az intézmény megfelel a feltételeknek és úgy dönt, hogy jelentkezik, pályázatát szintén ezen a felületen tudja benyújtani.

Egyénileg is tudok jelentkezni Ottalvós Erzsébet-táborokba?

A 2017-es évben csoportok jelentkezését várjuk. Ha kedvet kaptál, és szívesen részt vennél valamelyik táborunkban, akkor érdeklődj az iskoládban, hogy van-e lehetőség arra, hogy az intézmény, ahova jársz, csoportosan pályázzon.

Az Ottalvós Erzsébet-táborok esetében hogyan alakul a pályázói korhatár?

Nyári táborainkba, vagyis az Élménytáborokba, az Élmény+ táborokba, a Gyógyuló-táborokba az ősszel és tavasszal szervezett „Igazolt hiányzás” címmel kiírt pályázatainkra is 1-11. évfolyamos tanulók jelentkezését várjuk.

Mennyibe kerülnek az Ottalvós Erzsébet-táborok?

Az Élménytáborok, az Élmény+ táborok, valamint az ősszel és tavasszal szervezett „Igazolt hiányzás” címmel kiírt pályázataink keretében szervezett osztálykirándulásokon egységesen 1000 Ft részvételi biztosítékot kell befizetnie a résztvevőknek. A jelképes összeg az ott tartózkodás teljes idejére fedezi a szállás, az étkezés, valamint a programokon való részvétel minden költségét.

Mit jelent a részvételi biztosíték?

A részvételi biztosíték befizetésével a pályázók jogot nyernek a zánkai és a fonyódi táborban való táborozásra. A jelképes összeg fedezi a szállás, a napi ötszöri étkezés, valamint a tábor ideje alatt a programokhoz való ingyenes hozzáférés minden költségét.

Az Ottalvós Erzsébet-táboroknál, mi a minimum és a maximum létszámkeret, amivel pályázni lehet?

Az ottalvós táboroknál minimum 20 maximum 150 fővel lehet pályázni.

Családok is pályázhatnak az Ottalvós Erzsébet-táborokba?

Az Erzsébet Táborok alapvetően gyermektáborok és ifjúsági programok szervezésével foglalkozik. Ennek megfelelően táborainkban és programjainkon iskoláscsoportok és az ő kísérőik vesznek részt. Amennyiben családok részére kiírt pályázatot keres, javasoljuk, hogy látogasson el a www.erzsebetprogram.hu oldalra, ahol a szociális üdültetés keretében kiírt pályázatok jelennek meg.

Kik jelentkezhetnek Élménytáborokba?

Ezekbe a táborokba köznevelési, valamint családsegítő és gyermekvédelmi intézmények pályázhatnak csoportosan.

Pénzügyekkel kapcsolatos kérdések

Mit jelent a részvételi biztosíték?

A részvételi biztosíték befizetésével a pályázók jogot nyernek a zánkai és a fonyódi táborban való táborozásra. A jelképes összeg fedezi a szállás, a napi ötszöri étkezés, valamint a tábor ideje alatt a programokhoz való ingyenes hozzáférés minden költségét.

A fenntartó átvállalhatja-e a költségeket?

Igen, van lehetőség arra, hogy a pályázó intézmény átvállalja az Ottalvós Erzsébet-táborok esetében gyermekenként 1000 Ft-os, míg a Napközi Erzsébet-táborok esetében napi 100 Ft-os részvételi biztosíték kifizetését.

A Napközi Erzsébet-táborok esetében mekkora összegre lehet pályázni?

A Napközi-Erzsébet-tábor szervezésekor az Alapítvány a pályázó intézményektől rendel meg táborozási szolgáltatást. A megvalósításhoz gyermekenként 18.000 Ft-ot biztosítunk. Ahány gyermekkel pályázik az intézmény, annyiszor 18.000 Ft áll rendelkezésre a tábor megszervezésére.

A Napközi Erzsébet-táboroknál hogyan kell elszámolni?

A Napközi Erzsébet-táborok 70%-ban előfinanszírozottak, az elnyert támogatás 30%-a a tábor megvalósulását követően, a beszámoló beadása után kerül kifizetésre. A szakmai és a pénzügyi beszámolót a pályázati felületen kell feltölteni, a végszámlát pedig el kell küldeni az Alapítvány részére.

Programtervezésre vonatkozó kérdések

Az ottalvós táboroknál a kötött programok között szervezhetünk-e szabad, saját szervezésű programokat a csoportoknak?

Igen. A kötött programok mellett, szabadon választott programokon is részt vehetnek a csoportok.

Milyen programokon lehet részt venni az ottalvós táborok ideje alatt?

Az ottalvós táborok programkínálata az idei évtől számos új elemmel bővült, amelyek külön díj megfizetése nélkül minden táborozó részére elérhetőek. (pl. sárkányhajózás, sétahajózás, kalandpark). A korlátozottan elérhető szolgáltatásainkat előzetes regisztrációt követően (a nyertes pályázat kiértesítésével egyidejűleg kapott programkínálatból) lehet majd kiválasztani.

Kötelező-e a részvétel a tábor ideje alatt felkínált programokon?

A táborokban nyújtott programok közül a négy fő programcsoport (sport, kultúra, tudomány, honismeret) mindegyikének egy-egy programelemén legalább egyszer kötelező a részvétel, azonban lehetőség van szabad programok szervezésére is.

Részvételre, pályázatokra vonatkozó kérdések

Adott tanuló egy éven belül részt vehet Ottalvós Erzsébet-táborban és Napközi Erzsébet-táborban is?

Igen, az egyik nem zárja ki a másikat, tehát attól, hogy egy adott évben valaki volt Napközi Erzsébet-táborban, Ottalvós Erzsébet-táborban is részt vehet.

8. osztályos tanulók is jelentkezhetnek nyári ottalvós táborokba?

A 8. osztályos tanulók a tavaszi, illetve az őszi „Igazolt hiányzás” címmel kiírt pályázati kiírások mellett jelentkezhetnek a nyári ottalvós tábrainkba is.

Ha egy adott intézmény tanulója az ottalvós táborban az elmúlt 3 évben részt vett, idén van-e esélye arra, hogy nyer a pályázat?

A korábbi évekkel ellentétben ez nem kizáró ok.

A táborokba speciális nevelési igényű tanulók is jelentkezhetnek?

Igen, erre van lehetőség. Az ő esetükben 5 résztvevőre tervezhető egy kísérő.

A pályázatokhoz szükséges-e leadni jövedelemigazolást?

A pályázatokhoz nem szükséges jövedelemigazolást csatolni.

Ugyanaz az intézmény pályázhat-e egyidejűleg ottalvós és napközi-táborra is egy adott évben?

Igen, erre van lehetőség.

Speciális ellátást igénylő, gyógyszert fogyasztó gyermek is részt vehet a táborokban?

Igen, azonban a jelentkezésnél fel kell tüntetni, hogy milyen típusú gyógyszert szed a gyermek.

A táborokban a részvételért mennyit kell fizetnie a gyermeknek, illetve a kísérőnek?

A gyermekek részvételi biztosítéka ottalvós tábor esetén 1000 Ft/turnus/fő; napközi-tábor esetében 100 Ft/nap/fő.  A kísérőt a részvételért nem terheli költség.

Egyénileg is lehet pályázni a táborokba?

A táborokba köznevelési, valamint családsegítő és gyermekvédelmi intézmények pályázhatnak csoportosan. Ha egy szülő szeretne pályázni, akkor azt javasoljuk, hogy ösztönözze az iskolát vagy a pedagógust, illetve a fent felsorolt szervezeteket a jelentkezésre.

Pályázás után hány nap múlva kapnak értesítést az elbírálásról?

A kiírástól számított 30 nap áll rendelkezésre a pályázat benyújtására és utána 2 hét az elbírálási időszak. Ezt követően történik meg a kiértesítés.

Táborhelyekre vonatkozó kérdések

Elhagyhatom-e a tábor területét a turnusom idején?

A táborozó gyermeket kizárólag a szülő, vagy törvényes képviselő viheti el a tábor időtartama alatt a tábor helyszínéről, azt követően, hogy ezt előre egyeztetette a tábor vezetőjével/altáborvezetőjével.

Figyelembe veszik-e, ha van valamilyen ételallergiám, ételérzékenységem?

Igen. A pályázat benyújtásakor a gyermekeknek és a kísérőknek is lehetősége van jelezni, ha ilyen allergia/érzékenység áll fenn. A táborozás időszakában a jelzés alapján állítjuk össze a menüt.

Milyen szintű orvosi ellátás van a táborokban?

Táborhelyeinken 0-24 órás orvosi ügyelet működik, közvetlen összeköttetésben a mentőszolgálattal, ami szükség esetén lehetővé teszi az azonnali orvosi beavatkozást és/vagy segítségnyújtást.

Napközi Erzsébet-tábor

Mik azok a Napközi Erzsébet-táborok?

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári szünetben, a gyerekek lakóhelyén, napközi rendszerben valósulnak meg. A hétfőtől péntekig tartó turnusokban, reggel 8.00 és délután 16.00 között szervezett táborok programját az Alapítvány által előírt kötelező programelemek alapján a pályázó intézmény pedagógusai állítják össze és valósítják meg, igazodva a gyermekek igényeihez és a helyi sajátosságokhoz.

Mik azok a „kötelező programelemek”?

A Napközi Erzsébet-táborokat szervező intézmények egy előzetesen összeállított programtervvel pályázhatnak a megvalósításhoz szükséges forrásokra. Ezekben a programtervekben kötelezően meg kell, hogy jelenjenek a sport és egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés, kézművesség, az önismeret és közösségépítés témája köré szervezett programok, valamint egy, a lakóhelyet elhagyó buszos kirándulás is.

A Napközi Erzsébet-tábornál mi a minimum és a maximum létszám, amivel egy intézmény pályázhat?

A minimum létszám 20 fő, a maximum létszám 150 fő.

Ki határozza meg, hogy milyen programokat szervezünk a Napközi Erzsébet-táborokban?

A Napközi Erzsébet-táborok esetében a pályázó intézmények tervezik és valósítják meg a programokat, az Erzsébet Táborok pedig a megvalósításhoz szükséges forrást biztosítja. A pályázat elnyerésének egyik feltétele, hogy a kötelező programelemek – a helyi igényekhez igazodó formában – megjelenjenek a programtervben. Tehát a szervező intézményen és a feladatot megvalósító pedagógusokon múlik, hogy az adott kereteken belül milyen programot állítanak össze.

Minden kötelező elemnek szerepelnie kell a napközi-tábor programjában?

Igen, a kötelező programelemeknek egy héten legalább egyszer kell szerepelnie a turnus programjában, azonban ezeket a hét bármely napján be lehet építeni a programba.

Ott lehet-e aludni a napközi táborban?

A Napközi Erzsébet-táborok keretében szervezett táborokat csak napközi rendszerben, tehát hétfőtől péntekig, 8.00 és 16.00 között megvalósuló programok esetén támogatjuk, így ezekben a táborokban nem oldható meg az ott alvás.

A Napközi Erzsébet-táboroknál a külső buszos kirándulás kiváltható-e vonatozással vagy sétahajón tett utazással?

Igen, a programelem keretében erre van lehetőség. Az, hogy erre milyen közlekedési eszközt használnak, a program szervezőjének döntése, a pályázat keretében azonban elvárás, hogy a csoport a településen kívül eső, külső helyszínre utazzon.

Napközi-tábornál a tervezetben lévő étkezési időpontoktól el lehet-e térni?

Igen, erre van lehetőség. Az étkezések időpontját saját igényeikhez alakíthatják a pályázók, de a kötelező, napi négyszeri étkezést biztosítani kell.

Egy gyerek hányszor vehet részt Napközi Erzsébet-táborban?

Ugyanaz a gyermek több turnusban is részt vehet.

Ugyanazon napközi-táborban részt vehet-e több iskola tanulója is, vagy ilyen tábort csak intézményen belül, kizárólag az intézmény tanulói részére lehet szervezni?

A napközi-táborok turnusaiban részt vehetnek különböző intézmények tanulói is, de a tanulói jogviszonyt minden esetben igazolni kell.

Élménytábor

Mit jelent az, hogy Élménytábor?

Az Élménytáborok a Zánkai Erzsébet-táborban, valamint a Fonyódligeti Erzsébet-táborban megvalósuló ottalvós táborok. Az elnevezés arra utal, hogy a szervezők szándéka szerint az ezekben a táborokban eltöltött 6 nap alatt minden eddiginél több élményt adó programmal és szolgáltatással találkozhatnak az ott vakációzó gyerekek és kísérőik.

Milyen programok lesznek ezekben a táborokban?

A programok a sport és az egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés és kézművesség, a tudomány, az önismeret és közösségépítés témájához kapcsolódnak. A célunk az, hogy a nálunk táborozó gyerekek legalább egyszer – élményt adó programokon és foglalkozásokon keresztül – találkozzanak mindegyik témával.

Kik jelentkezhetnek Élménytáborokba?

Ezekbe a táborokba köznevelési, valamint családsegítő és gyermekvédelmi intézmények pályázhatnak csoportosan.

Hány éves gyermekek pályázhatnak az Élménytáborokba?

Ezekbe a táborokba 1-11. évfolyamos, tanulói jogviszonnyal rendelkező iskolások pályázhatnak.

A fenntartó átvállalhatja-e a költségeket?

Igen, van lehetőség arra, hogy a pályázó intézmény átvállalja az Ottalvós Erzsébet-táborok esetében gyermekenként 1000 Ft-os, míg a Napközi Erzsébet-táborok esetében napi 100 Ft-os részvételi biztosíték kifizetését.

Élménytábor+

Mit jelent az, hogy Élménytábor+?

Az Élménytárborok bővített változata, ahol a programok délelőttönként plusz tematikus fakultációs foglalkozásokkal is kiegészülnek. Ezeket a foglalkozásokat a délutáni programsávban a turnusban részt vevő, többi táborozó előtt is megnyitjuk.

Kik jelentkezhetnek Élmény+ táborokba?

Ezekbe a táborokba jellemzően köznevelési, valamint családsegítő és gyermekvédelmi intézmények, egészségügyi intézmények, egyesületek csoportjai pályázhatnak.

Hány éves gyermekek pályázhatnak az Élmény+ táborokba?

Ezekbe a táborokba 1-11. évfolyamos, tanulói, illetve egyesületi jogviszonnyal rendelkezők pályázhatnak.

Milyen témában szerveznek idén Élmény+ táborokat?

Többek között honvédelem, néptánc, öttusa, integrált tenisz stb.

A fenntartó átvállalhatja-e a költségeket?

Igen, van lehetőség arra, hogy a pályázó intézmény átvállalja az Ottalvós Erzsébet-táborok esetében gyermekenként 1000 Ft-os, míg a Napközi Erzsébet-táborok esetében napi 100 Ft-os részvételi biztosíték kifizetését.

Gyógyító Szent Erzsébet-tábor

Mit jelent az, hogy Gyógyuló-tábor?

Gyógyuló-táborainkban speciális nevelési igényű, fogyatékkal-, veleszületett szív-, illetve reumatikus betegséggel élő, daganatos betegségekből gyógyuló, étkezési zavarokkal küzdő, valamint siket- és nagyothalló gyerekek táboroznak. A Gyógyuló-táborok abban különböznek az Élménytáborainktól, hogy azok nem Zánkán vagy Fonyódligeten, hanem a résztvevők speciális igényeihez igazodó partner-táborhelyszíneinken, Zalaszabarban és Tihanyban valósulnak meg.

Hogyan tudok jelentkezni ezekbe a táborokba?

A pályázati kiírásban rögzített egészségügyi és gyermekvédelmi intézményeken keresztül

Kik jelentkezhetnek ezekbe a táborokba?

Akik szakorvosi igazolással megfelelnek a pályázati kiírásnak, vagy a gyermekvédelmi intézmény speciális gondoskodásába tartoznak.

Hány éves gyermekek pályázhatnak a Gyógyuló-táborokba?

Elsősorban általános iskolásokat várunk.

Szülők is elkísérhetik a gyerekeket a Gyógyuló-táborba?

A szülők nem vesznek részt, hanem orvosok, ápolók és pedagógusok kíséretével érkeznek a gyermekek.

Tavaszi és őszi osztálykirándulások

Mit kell tudni az ottalvós osztálykirándulásokról?

Az ottalvós osztálykirándulások az Erzsébet Táborok tavasszal és ősszel megvalósuló, 3 napos turnusokban váltakozó tábora. A zánkai és a fonyódligeti Erzsébet-táborban többek között kalandpark, sárkányhajó, a környező kirándulóhelyek és színes programkínálat, köztük közösségfejlesztő programok gondoskodnak arról, hogy a fiatalok a tavaszi és az őszi időszakban is életre szóló, közös élményeket szerezhessenek.

Kik jelentkezhetnek az ottalvós tavaszi és őszi osztálykirándulásokra?

Ezekbe a táborokba köznevelési intézmények, 2-11. évfolyamos diákokból álló csoportjai pályázhatnak.

Mit lehet csinálni ezekben a táborokban?

A Zánkai és Fonyódligeti Erzsébet-táborban számos olyan lehetőség és szolgáltatás van, amely a nyári vakáció időszakán kívül is élményekben gazdag programokat kínál a gyerekeknek. A kalandpark, a dottó, a sárkányhajók, a közeli kirándulóhelyek, valamint a táborba érkező csoportok számára összeállított közösségfejlesztő programok garantálják, hogy az Erzsébet Táborokban töltött három nap felejthetetlen élmény legyen.

Tavaszi vagy őszi osztálykirándulásra pályázhat-e egy iskola az összes tanulójával?

Igen, de figyelembe kell venni, hogy 1 pályázatban maximum 150 fővel lehet jelentkezni, de egy intézmény akár több pályázatot is benyújthat.

Erzsébet-karácsony

Mi az az Erzsébet-karácsony?

Az Erzsébet-karácsony az Erzsébet Táborok téli időszakban szervezett rendezvénysorozata, amelynek célja, hogy a nálunk táborozó, valamint a rászoruló gyerekek, a tábori élmények mellett kulturális élményprogramokhoz is hozzáférjenek.

Hogyan lehet jelentkezni az Erzsébet-karácsonyra?

Az Erzsébet-karácsonyra – az Ottalvós Erzsébet-táborokhoz és a Napközi Erzsébet-táborokhoz hasonlóan – a PÁLYÁZATOK menüponton keresztül elérhető pályázati felületen lehet jelentkezni a vonatkozó kiírás megjelenését követően.

Kik jelentkezhetnek az Erzsébet-karácsonyra?

Az Erzsébet-karácsony célja, hogy azok az iskolások is hozzáférjenek színvonalas kulturális programokhoz, akiknek erre egyébként nem lenne lehetőségük. Ennek megfelelően az Erzsébet-karácsonyra jellemzően komplex programokkal fejlesztendő járásokból érkező gyerekcsoportok jelentkezését várjuk.

Ha egy gyerek részt vett valamelyik Erzsébet-táborban, attól még jelentkezhet az Erzsébet-karácsonyra is?

Igen, erre van lehetőség. Az, hogy valaki részt vett valamelyik táborunkban, nem zárja ki, hogy az Erzsébet-karácsonyon is ott legyen.

TESO

Kik a TESO-k?

A Tábor Együttélést Segítő Operatív munkatársak, akik a színes tábori programok megvalósulásában segédkeznek.

Hány éves kortól jelentkezhetek TESO munkatársnak?

18.

Hogyan lehetek segítő, ha még nem töltöttem be a 18-at?

Korlátozott számban önkéntes, kortárs segítőkkel is dolgozunk nyári táborainkban. A részletekkel kapcsolatban érdeklődj elérhetőségeinken.

Kötelező részt venni a képzéseken? Mit tehetek, ha nem tudok elmenni a képzés időpontjára?

A képzés mindenki számára kötelező. Kérünk, hogy csak akkor jelentkezz, ha ezt tudod vállani. (Pót képzésre csak indokolt esetben van lehetőség.)

Étkezés és szállás biztosított a képzések idejére is?

Igen. Étkezést és szállást a képzés helyszínén biztosítunk mindenkinek. Amennyiben van valamilyen ételallergiád, vagy speciális diétára szorulsz, azt mindenképpen jelezd!

Hogyan kerülhetek egy turnusba a barátaimmal/barátommal/barátnőmmel, ha mindketten jelentkezünk?

Fontos, hogy jelentkezéskor mindketten ugyanazokat a turnusokat és helyszínt jelöljétek. Később, ha mindkettőtöket kiválasztunk TESO-nak, a képzésen vagy a turnusok előtti beosztás alkalmával jelezhetitek, hogy egy csapatban szeretnétek lenni, mi pedig igyekszünk szem előtt tartani igényeiteket.

Van-e lehetőségem utólagos turnusmódosításra?

Olyan turnusokra jelentkezz, amikor biztosan ráérsz. Ha valami miatt utólag mégis módosítanotok kellene, a jelentkezési időszak végéig rugalmasan tudunk változtatni. A beosztások elkészítése után azonban már nincs lehetőség a változtatásra.

Mit tegyek, ha egy turnusra mégsem tudok elmenni?

Mindenképpen vedd fel velünk a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon és jelezd, hogy nem tudsz részt venni az általad megjelölt turnuson. Minden lemondásról idejében tudnunk kell, hogy rugalmasak maradhassunk a szervezésben.

Még nincsen szakirányú végzettségem, most érettségiztem, de szívesen dolgoznék TESO-ként az Erzsébet Táborokban. Van erre lehetőség?

Természetesen igen. Minden lelkes segítőt szívesen látunk.

Kísérőkre vonatkozó kérdések

Hány kísérő kell, hogy jusson egy csoportra?

Alapesetben 10 főre egy kísérő jut, míg az SNI-s tanulók esetében 5 főre jut egy kísérő.

A 10 fős keretet kötelező-e betartani, vagy lehet tört csoporttal is pályázni?

Szervezés szempontjából praktikus, de nem kötelező kerek 10 fős csoportokkal pályázni.  Amennyiben a csoport létszáma nem osztható tízzel, a kísérők számát javasolt a matematika kerekítési szabályai alapján meghatározni. (Pl. 24 fő mellé 2 kísérő, 38 fő mellé 4 kísérő részvétele javasolt.)

Csak pedagógus végzettségű személyek jelentkezhetnek kísérőnek?

Alapesetben 10 főre egy kísérő jut, akik jellemzően (de nem csak) pedagógus végzettségűek. A részvétel feltétele azonban, hogy a csoportot vezető kísérő pedagógus végzettségű személy legyen és a pályázó intézmény alkalmazásában kell állnia. A csoport többi kísérőjénél ez nem feltétel, viszont dokumentálni kell a pályázó intézmény általi kijelölést/hozzájárulást.

 

Kapnak-e juttatást a kísérő pedagógusok?

A nyári ottalvós táborokban – amennyiben a kísérő munkavégzés keretében vesz részt a táborban – 25 000 Ft értékű étkezési Erzsébet-utalványt kap turnusonként, míg ha a szabadsága terhére, önkéntes munkavállalóként felügyel a csoportra, úgy 35 000 Ft értékű étkezési Erzsébet-utalvány illeti meg. A napközi-táborok esetében munkavégzés keretében 20 000 Ft, önkéntes munkavállalóként 25 000 Ft értékű utalványt kapnak a táborokban dolgozó pedagógusok, kísérők.

Napközi Erzsébet-táborokkal kapcsolatos kérdések

Mik azok a Napközi Erzsébet-táborok?

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári szünetben, a gyerekek lakóhelyén, napközi rendszerben valósulnak meg. A hétfőtől péntekig tartó turnusokban, reggel 8.00 és délután 16.00 között szervezett táborok programját az Alapítvány által előírt kötelező programelemek alapján a pályázó intézmény pedagógusai állítják össze és valósítják meg, igazodva a gyermekek igényeihez és a helyi sajátosságokhoz.

Mik azok a „kötelező programelemek”?

A Napközi Erzsébet-táborokat szervező intézmények egy előzetesen összeállított programtervvel pályázhatnak a megvalósításhoz szükséges forrásokra. Ezekben a programtervekben kötelezően meg kell, hogy jelenjenek a sport és egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés, kézművesség, az önismeret és közösségépítés témája köré szervezett programok, valamint egy, a lakóhelyet elhagyó buszos kirándulás is.

A Napközi Erzsébet-tábornál mi a minimum és a maximum létszám, amivel egy intézmény pályázhat?

A minimum létszám 20 fő, a maximum létszám 150 fő.

Ki határozza meg, hogy milyen programokat szervezünk a Napközi Erzsébet-táborokban?

A Napközi Erzsébet-táborok esetében a pályázó intézmények tervezik és valósítják meg a programokat, az Erzsébet Táborok pedig a megvalósításhoz szükséges forrást biztosítja. A pályázat elnyerésének egyik feltétele, hogy a kötelező programelemek – a helyi igényekhez igazodó formában – megjelenjenek a programtervben. Tehát a szervező intézményen és a feladatot megvalósító pedagógusokon múlik, hogy az adott kereteken belül milyen programot állítanak össze.

Minden kötelező elemnek szerepelnie kell a napközi-tábor programjában?

Igen, a kötelező programelemeknek egy héten legalább egyszer kell szerepelnie a turnus programjában, azonban ezeket a hét bármely napján be lehet építeni a programba.

Ott lehet-e aludni a napközi táborban?

A Napközi Erzsébet-táborok keretében szervezett táborokat csak napközi rendszerben, tehát hétfőtől péntekig, 8.00 és 16.00 között megvalósuló programok esetén támogatjuk, így ezekben a táborokban nem oldható meg az ott alvás.

A Napközi Erzsébet-táboroknál a külső buszos kirándulás kiváltható-e vonatozással vagy sétahajón tett utazással?

Igen, a programelem keretében erre van lehetőség. Az, hogy erre milyen közlekedési eszközt használnak, a program szervezőjének döntése, a pályázat keretében azonban elvárás, hogy a csoport a településen kívül eső, külső helyszínre utazzon.

Napközi-tábornál a tervezetben lévő étkezési időpontoktól el lehet-e térni?

Igen, erre van lehetőség. Az étkezések időpontját saját igényeikhez alakíthatják a pályázók, de a kötelező, napi négyszeri étkezést biztosítani kell.

Egy gyerek hányszor vehet részt Napközi Erzsébet-táborban?

Ugyanaz a gyermek több turnusban is részt vehet.

Ugyanazon napközi-táborban részt vehet-e több iskola tanulója is, vagy ilyen tábort csak intézményen belül, kizárólag az intézmény tanulói részére lehet szervezni?

A napközi-táborok turnusaiban részt vehetnek különböző intézmények tanulói is, de a tanulói jogviszonyt minden esetben igazolni kell.

Egy intézmény hány napközi-tábort szervezhet a nyáron?

Egy intézmény a nyári időszakban kiírt 10 turnus közül akár az összesre pályázhat.

Milyen programok lesznek ezekben a táborokban?

A programok a sport és az egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés és kézművesség, a tudomány, az önismeret és közösségépítés témájához kapcsolódnak. A célunk az, hogy a nálunk táborozó gyerekek legalább egyszer – élményt adó programokon és foglalkozásokon keresztül – találkozzanak mindegyik témával.

Ottalvós Erzsébet-táborokkal kapcsolatos kérdések

Mik azok az Ottalvós Erzsébet-táborok?

Az Ottalvós Erzsébet-táborok a tavaszi, a nyári és az őszi időszakban 6, illetve 3 napos turnusokban valósulnak meg. Ezekben a táborokban – ahogy az a nevéből is kiderül – a résztvevők a teljes turnust a táborhelyen töltik. Az Élménytáborok, az Élmény+ táborok, Gyógyuló-táboraink, valamint a tavasszal és ősszel az „Igazolt hiányzás” címmel kiírt pályázataink keretében szervezett táboraink ilyen „ottalvós” rendszerben valósulnak meg.

Hogyan tudok jelentkezni az Ottalvós Erzsébet-táborokba?

Ottalvós táborainkba köznevelési, valamint családsegítő és gyermekvédelmi intézmények pályázhatnak csoportosan. A pontos feltételeket tartalmazó pályázati kiírásokat minden esetben a Pályázatok menüpontból lehet elérni az előzetes regisztrációt, valamint a belépést követően. Amennyiben az intézmény megfelel a feltételeknek és úgy dönt, hogy jelentkezik, pályázatát szintén ezen a felületen tudja benyújtani.

Egyénileg is tudok jelentkezni Ottalvós Erzsébet-táborokba?

A 2017-es évben csoportok jelentkezését várjuk. Ha kedvet kaptál, és szívesen részt vennél valamelyik táborunkban, akkor érdeklődj az iskoládban, hogy van-e lehetőség arra, hogy az intézmény, ahova jársz, csoportosan pályázzon.

Az Ottalvós Erzsébet-táborok esetében hogyan alakul a pályázói korhatár?

Nyári táborainkba, vagyis az Élménytáborokba, az Élmény+ táborokba, a Gyógyuló-táborokba az ősszel és tavasszal szervezett „Igazolt hiányzás” címmel kiírt pályázatainkra is 1-11. évfolyamos tanulók jelentkezését várjuk.

Mennyibe kerülnek az Ottalvós Erzsébet-táborok?

Az Élménytáborok, az Élmény+ táborok, valamint az ősszel és tavasszal szervezett „Igazolt hiányzás” címmel kiírt pályázataink keretében szervezett osztálykirándulásokon egységesen 1000 Ft részvételi biztosítékot kell befizetnie a résztvevőknek. A jelképes összeg az ott tartózkodás teljes idejére fedezi a szállás, az étkezés, valamint a programokon való részvétel minden költségét.

Mit jelent a részvételi biztosíték?

A részvételi biztosíték befizetésével a pályázók jogot nyernek a zánkai és a fonyódi táborban való táborozásra. A jelképes összeg fedezi a szállás, a napi ötszöri étkezés, valamint a tábor ideje alatt a programokhoz való ingyenes hozzáférés minden költségét.

Az Ottalvós Erzsébet-táboroknál, mi a minimum és a maximum létszámkeret, amivel pályázni lehet?

Az ottalvós táboroknál minimum 20 maximum 150 fővel lehet pályázni.

Családok is pályázhatnak az Ottalvós Erzsébet-táborokba?

Az Erzsébet Táborok alapvetően gyermektáborok és ifjúsági programok szervezésével foglalkozik. Ennek megfelelően táborainkban és programjainkon iskoláscsoportok és az ő kísérőik vesznek részt. Amennyiben családok részére kiírt pályázatot keres, javasoljuk, hogy látogasson el a www.erzsebetprogram.hu oldalra, ahol a szociális üdültetés keretében kiírt pályázatok jelennek meg.

Kik jelentkezhetnek Élménytáborokba?

Ezekbe a táborokba köznevelési, valamint családsegítő és gyermekvédelmi intézmények pályázhatnak csoportosan.

Pénzügyekkel kapcsolatos kérdések

Mit jelent a részvételi biztosíték?

A részvételi biztosíték befizetésével a pályázók jogot nyernek a zánkai és a fonyódi táborban való táborozásra. A jelképes összeg fedezi a szállás, a napi ötszöri étkezés, valamint a tábor ideje alatt a programokhoz való ingyenes hozzáférés minden költségét.

A fenntartó átvállalhatja-e a költségeket?

Igen, van lehetőség arra, hogy a pályázó intézmény átvállalja az Ottalvós Erzsébet-táborok esetében gyermekenként 1000 Ft-os, míg a Napközi Erzsébet-táborok esetében napi 100 Ft-os részvételi biztosíték kifizetését.

A Napközi Erzsébet-táborok esetében mekkora összegre lehet pályázni?

A Napközi-Erzsébet-tábor szervezésekor az Alapítvány a pályázó intézményektől rendel meg táborozási szolgáltatást. A megvalósításhoz gyermekenként 18.000 Ft-ot biztosítunk. Ahány gyermekkel pályázik az intézmény, annyiszor 18.000 Ft áll rendelkezésre a tábor megszervezésére.

A Napközi Erzsébet-táboroknál hogyan kell elszámolni?

A Napközi Erzsébet-táborok 70%-ban előfinanszírozottak, az elnyert támogatás 30%-a a tábor megvalósulását követően, a beszámoló beadása után kerül kifizetésre. A szakmai és a pénzügyi beszámolót a pályázati felületen kell feltölteni, a végszámlát pedig el kell küldeni az Alapítvány részére.

Programtervezésre vonatkozó kérdések

Az ottalvós táboroknál a kötött programok között szervezhetünk-e szabad, saját szervezésű programokat a csoportoknak?

Igen. A kötött programok mellett, szabadon választott programokon is részt vehetnek a csoportok.

Milyen programokon lehet részt venni az ottalvós táborok ideje alatt?

Az ottalvós táborok programkínálata az idei évtől számos új elemmel bővült, amelyek külön díj megfizetése nélkül minden táborozó részére elérhetőek. (pl. sárkányhajózás, sétahajózás, kalandpark). A korlátozottan elérhető szolgáltatásainkat előzetes regisztrációt követően (a nyertes pályázat kiértesítésével egyidejűleg kapott programkínálatból) lehet majd kiválasztani.

Kötelező-e a részvétel a tábor ideje alatt felkínált programokon?

A táborokban nyújtott programok közül a négy fő programcsoport (sport, kultúra, tudomány, honismeret) mindegyikének egy-egy programelemén legalább egyszer kötelező a részvétel, azonban lehetőség van szabad programok szervezésére is.

Részvételre, pályázatokra vonatkozó kérdések

Adott tanuló egy éven belül részt vehet Ottalvós Erzsébet-táborban és Napközi Erzsébet-táborban is?

Igen, az egyik nem zárja ki a másikat, tehát attól, hogy egy adott évben valaki volt Napközi Erzsébet-táborban, Ottalvós Erzsébet-táborban is részt vehet.

8. osztályos tanulók is jelentkezhetnek nyári ottalvós táborokba?

A 8. osztályos tanulók a tavaszi, illetve az őszi „Igazolt hiányzás” címmel kiírt pályázati kiírások mellett jelentkezhetnek a nyári ottalvós tábrainkba is.

Ha egy adott intézmény tanulója az ottalvós táborban az elmúlt 3 évben részt vett, idén van-e esélye arra, hogy nyer a pályázat?

A korábbi évekkel ellentétben ez nem kizáró ok.

A táborokba speciális nevelési igényű tanulók is jelentkezhetnek?

Igen, erre van lehetőség. Az ő esetükben 5 résztvevőre tervezhető egy kísérő.

A pályázatokhoz szükséges-e leadni jövedelemigazolást?

A pályázatokhoz nem szükséges jövedelemigazolást csatolni.

Ugyanaz az intézmény pályázhat-e egyidejűleg ottalvós és napközi-táborra is egy adott évben?

Igen, erre van lehetőség.

Speciális ellátást igénylő, gyógyszert fogyasztó gyermek is részt vehet a táborokban?

Igen, azonban a jelentkezésnél fel kell tüntetni, hogy milyen típusú gyógyszert szed a gyermek.

A táborokban a részvételért mennyit kell fizetnie a gyermeknek, illetve a kísérőnek?

A gyermekek részvételi biztosítéka ottalvós tábor esetén 1000 Ft/turnus/fő; napközi-tábor esetében 100 Ft/nap/fő.  A kísérőt a részvételért nem terheli költség.

Egyénileg is lehet pályázni a táborokba?

A táborokba köznevelési, valamint családsegítő és gyermekvédelmi intézmények pályázhatnak csoportosan. Ha egy szülő szeretne pályázni, akkor azt javasoljuk, hogy ösztönözze az iskolát vagy a pedagógust, illetve a fent felsorolt szervezeteket a jelentkezésre.

Pályázás után hány nap múlva kapnak értesítést az elbírálásról?

A kiírástól számított 30 nap áll rendelkezésre a pályázat benyújtására és utána 2 hét az elbírálási időszak. Ezt követően történik meg a kiértesítés.

Útiköltség támogatásra van- e lehetőség pályázni?

Sajnos a korábbi évekhez hasonlóan az útiköltséget 2017-ben sem áll módunkban megtéríteni: a pályázat a szállás, az étkezés, a táborban igénybe vehető szolgáltatások, valamint a programkínálat költségét tartalmazza.

Az Ottalvós Erzsébet-táborokba pályázó intézmény más iskola tanulóját is viheti táborozni?

Minden intézmény csak a saját tanulóival pályázhat az ottalvós táborokba.

Lehet-e pályázni saját ottalvós tábor szervezéséhez forrásokra az Erzsébet Táboroknál?

Az Ottalvós Erzsébet-táborok a Fonyódligeti, valamint a Zánkai Erzsébet-táborban valósulnak meg, saját szervezésű, ottalvós táborok megvalósítását nem támogatjuk, ellenben van lehetőség a lakóhelyen megvalósuló Napközi Erzsébet-táborok szervezéséhez szükséges forrásokra pályázni.

Táborhelyekre vonatkozó kérdések

Elhagyhatom-e a tábor területét a turnusom idején?

A táborozó gyermeket kizárólag a szülő, vagy törvényes képviselő viheti el a tábor időtartama alatt a tábor helyszínéről, azt követően, hogy ezt előre egyeztetette a tábor vezetőjével/altáborvezetőjével.

Figyelembe veszik-e, ha van valamilyen ételallergiám, ételérzékenységem?

Igen. A pályázat benyújtásakor a gyermekeknek és a kísérőknek is lehetősége van jelezni, ha ilyen allergia/érzékenység áll fenn. A táborozás időszakában a jelzés alapján állítjuk össze a menüt.

Milyen szintű orvosi ellátás van a táborokban?

Táborhelyeinken 0-24 órás orvosi ügyelet működik, közvetlen összeköttetésben a mentőszolgálattal, ami szükség esetén lehetővé teszi az azonnali orvosi beavatkozást és/vagy segítségnyújtást.

Napközi Erzsébet-tábor

Mik azok a Napközi Erzsébet-táborok?

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári szünetben, a gyerekek lakóhelyén, napközi rendszerben valósulnak meg. A hétfőtől péntekig tartó turnusokban, reggel 8.00 és délután 16.00 között szervezett táborok programját az Alapítvány által előírt kötelező programelemek alapján a pályázó intézmény pedagógusai állítják össze és valósítják meg, igazodva a gyermekek igényeihez és a helyi sajátosságokhoz.

Mik azok a „kötelező programelemek”?

A Napközi Erzsébet-táborokat szervező intézmények egy előzetesen összeállított programtervvel pályázhatnak a megvalósításhoz szükséges forrásokra. Ezekben a programtervekben kötelezően meg kell, hogy jelenjenek a sport és egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés, kézművesség, az önismeret és közösségépítés témája köré szervezett programok, valamint egy, a lakóhelyet elhagyó buszos kirándulás is.

A Napközi Erzsébet-tábornál mi a minimum és a maximum létszám, amivel egy intézmény pályázhat?

A minimum létszám 20 fő, a maximum létszám 150 fő.

Ki határozza meg, hogy milyen programokat szervezünk a Napközi Erzsébet-táborokban?

A Napközi Erzsébet-táborok esetében a pályázó intézmények tervezik és valósítják meg a programokat, az Erzsébet Táborok pedig a megvalósításhoz szükséges forrást biztosítja. A pályázat elnyerésének egyik feltétele, hogy a kötelező programelemek – a helyi igényekhez igazodó formában – megjelenjenek a programtervben. Tehát a szervező intézményen és a feladatot megvalósító pedagógusokon múlik, hogy az adott kereteken belül milyen programot állítanak össze.

Minden kötelező elemnek szerepelnie kell a napközi-tábor programjában?

Igen, a kötelező programelemeknek egy héten legalább egyszer kell szerepelnie a turnus programjában, azonban ezeket a hét bármely napján be lehet építeni a programba.

Ott lehet-e aludni a napközi táborban?

A Napközi Erzsébet-táborok keretében szervezett táborokat csak napközi rendszerben, tehát hétfőtől péntekig, 8.00 és 16.00 között megvalósuló programok esetén támogatjuk, így ezekben a táborokban nem oldható meg az ott alvás.

A Napközi Erzsébet-táboroknál a külső buszos kirándulás kiváltható-e vonatozással vagy sétahajón tett utazással?

Igen, a programelem keretében erre van lehetőség. Az, hogy erre milyen közlekedési eszközt használnak, a program szervezőjének döntése, a pályázat keretében azonban elvárás, hogy a csoport a településen kívül eső, külső helyszínre utazzon.

Napközi-tábornál a tervezetben lévő étkezési időpontoktól el lehet-e térni?

Igen, erre van lehetőség. Az étkezések időpontját saját igényeikhez alakíthatják a pályázók, de a kötelező, napi négyszeri étkezést biztosítani kell.

Egy gyerek hányszor vehet részt Napközi Erzsébet-táborban?

Ugyanaz a gyermek több turnusban is részt vehet.

Ugyanazon napközi-táborban részt vehet-e több iskola tanulója is, vagy ilyen tábort csak intézményen belül, kizárólag az intézmény tanulói részére lehet szervezni?

A napközi-táborok turnusaiban részt vehetnek különböző intézmények tanulói is, de a tanulói jogviszonyt minden esetben igazolni kell.

Egy intézmény hány napközi-tábort szervezhet a nyáron?

Egy intézmény a nyári időszakban kiírt 10 turnus közül akár az összesre pályázhat.

Ugyanaz az intézmény pályázhat-e egyidejűleg ottalvós és napközi-táborra is egy adott évben?

Igen, erre van lehetőség.

A fenntartó átvállalhatja-e a költségeket?

Igen, van lehetőség arra, hogy a pályázó intézmény átvállalja az Ottalvós Erzsébet-táborok esetében gyermekenként 1000 Ft-os, míg a Napközi Erzsébet-táborok esetében napi 100 Ft-os részvételi biztosíték kifizetését.

A Napközi Erzsébet-táborok esetében mekkora összegre lehet pályázni?

A Napközi-Erzsébet-tábor szervezésekor az Alapítvány a pályázó intézményektől rendel meg táborozási szolgáltatást. A megvalósításhoz gyermekenként 18.000 Ft-ot biztosítunk. Ahány gyermekkel pályázik az intézmény, annyiszor 18.000 Ft áll rendelkezésre a tábor megszervezésére.

A Napközi Erzsébet-táboroknál hogyan kell elszámolni?

A Napközi Erzsébet-táborok 70%-ban előfinanszírozottak, az elnyert támogatás 30%-a a tábor megvalósulását követően, a beszámoló beadása után kerül kifizetésre. A szakmai és a pénzügyi beszámolót a pályázati felületen kell feltölteni, a végszámlát pedig el kell küldeni az Alapítvány részére.

Élménytábor

Mit jelent az, hogy Élménytábor?

Az Élménytáborok a Zánkai Erzsébet-táborban, valamint a Fonyódligeti Erzsébet-táborban megvalósuló ottalvós táborok. Az elnevezés arra utal, hogy a szervezők szándéka szerint az ezekben a táborokban eltöltött 6 nap alatt minden eddiginél több élményt adó programmal és szolgáltatással találkozhatnak az ott vakációzó gyerekek és kísérőik.

Milyen programok lesznek ezekben a táborokban?

A programok a sport és az egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés és kézművesség, a tudomány, az önismeret és közösségépítés témájához kapcsolódnak. A célunk az, hogy a nálunk táborozó gyerekek legalább egyszer – élményt adó programokon és foglalkozásokon keresztül – találkozzanak mindegyik témával.

Kik jelentkezhetnek Élménytáborokba?

Ezekbe a táborokba köznevelési, valamint családsegítő és gyermekvédelmi intézmények pályázhatnak csoportosan.

Hány éves gyermekek pályázhatnak az Élménytáborokba?

Ezekbe a táborokba 1-11. évfolyamos, tanulói jogviszonnyal rendelkező iskolások pályázhatnak.

A fenntartó átvállalhatja-e a költségeket?

Igen, van lehetőség arra, hogy a pályázó intézmény átvállalja az Ottalvós Erzsébet-táborok esetében gyermekenként 1000 Ft-os, míg a Napközi Erzsébet-táborok esetében napi 100 Ft-os részvételi biztosíték kifizetését.

Élménytábor+

Mit jelent az, hogy Élménytábor+?

Az Élménytárborok bővített változata, ahol a programok délelőttönként plusz tematikus fakultációs foglalkozásokkal is kiegészülnek. Ezeket a foglalkozásokat a délutáni programsávban a turnusban részt vevő, többi táborozó előtt is megnyitjuk.

Kik jelentkezhetnek Élmény+ táborokba?

Ezekbe a táborokba jellemzően köznevelési, valamint családsegítő és gyermekvédelmi intézmények, egészségügyi intézmények, egyesületek csoportjai pályázhatnak.

Hány éves gyermekek pályázhatnak az Élmény+ táborokba?

Ezekbe a táborokba 1-11. évfolyamos, tanulói, illetve egyesületi jogviszonnyal rendelkezők pályázhatnak.

Milyen témában szerveznek idén Élmény+ táborokat?

Többek között honvédelem, néptánc, öttusa, integrált tenisz stb.

A fenntartó átvállalhatja-e a költségeket?

Igen, van lehetőség arra, hogy a pályázó intézmény átvállalja az Ottalvós Erzsébet-táborok esetében gyermekenként 1000 Ft-os, míg a Napközi Erzsébet-táborok esetében napi 100 Ft-os részvételi biztosíték kifizetését.

Gyógyító Szent Erzsébet-tábor

Mit jelent az, hogy Gyógyuló-tábor?

Gyógyuló-táborainkban speciális nevelési igényű, fogyatékkal-, veleszületett szív-, illetve reumatikus betegséggel élő, daganatos betegségekből gyógyuló, étkezési zavarokkal küzdő, valamint siket- és nagyothalló gyerekek táboroznak. A Gyógyuló-táborok abban különböznek az Élménytáborainktól, hogy azok nem Zánkán vagy Fonyódligeten, hanem a résztvevők speciális igényeihez igazodó partner-táborhelyszíneinken, Zalaszabarban és Tihanyban valósulnak meg.

Hogyan tudok jelentkezni ezekbe a táborokba?

A pályázati kiírásban rögzített egészségügyi és gyermekvédelmi intézményeken keresztül

Kik jelentkezhetnek ezekbe a táborokba?

Akik szakorvosi igazolással megfelelnek a pályázati kiírásnak, vagy a gyermekvédelmi intézmény speciális gondoskodásába tartoznak.

Hány éves gyermekek pályázhatnak a Gyógyuló-táborokba?

Elsősorban általános iskolásokat várunk.

Szülők is elkísérhetik a gyerekeket a Gyógyuló-táborba?

A szülők nem vesznek részt, hanem orvosok, ápolók és pedagógusok kíséretével érkeznek a gyermekek.

Tavaszi és őszi osztálykirándulások

Mit kell tudni az ottalvós osztálykirándulásokról?

Az ottalvós osztálykirándulások az Erzsébet Táborok tavasszal és ősszel megvalósuló, 3 napos turnusokban váltakozó tábora. A zánkai és a fonyódligeti Erzsébet-táborban többek között kalandpark, sárkányhajó, a környező kirándulóhelyek és színes programkínálat, köztük közösségfejlesztő programok gondoskodnak arról, hogy a fiatalok a tavaszi és az őszi időszakban is életre szóló, közös élményeket szerezhessenek.

Kik jelentkezhetnek az ottalvós tavaszi és őszi osztálykirándulásokra?

Ezekbe a táborokba köznevelési intézmények, 2-11. évfolyamos diákokból álló csoportjai pályázhatnak.

Mit lehet csinálni ezekben a táborokban?

A Zánkai és Fonyódligeti Erzsébet-táborban számos olyan lehetőség és szolgáltatás van, amely a nyári vakáció időszakán kívül is élményekben gazdag programokat kínál a gyerekeknek. A kalandpark, a dottó, a sárkányhajók, a közeli kirándulóhelyek, valamint a táborba érkező csoportok számára összeállított közösségfejlesztő programok garantálják, hogy az Erzsébet Táborokban töltött három nap felejthetetlen élmény legyen.

Tavaszi vagy őszi osztálykirándulásra pályázhat-e egy iskola az összes tanulójával?

Igen, de figyelembe kell venni, hogy 1 pályázatban maximum 150 fővel lehet jelentkezni, de egy intézmény akár több pályázatot is benyújthat.

Erzsébet-karácsony

Mi az az Erzsébet-karácsony?

Az Erzsébet-karácsony az Erzsébet Táborok téli időszakban szervezett rendezvénysorozata, amelynek célja, hogy a nálunk táborozó, valamint a rászoruló gyerekek, a tábori élmények mellett kulturális élményprogramokhoz is hozzáférjenek.

Hogyan lehet jelentkezni az Erzsébet-karácsonyra?

Az Erzsébet-karácsonyra – az Ottalvós Erzsébet-táborokhoz és a Napközi Erzsébet-táborokhoz hasonlóan – a PÁLYÁZATOK menüponton keresztül elérhető pályázati felületen lehet jelentkezni a vonatkozó kiírás megjelenését követően.

Kik jelentkezhetnek az Erzsébet-karácsonyra?

Az Erzsébet-karácsony célja, hogy azok az iskolások is hozzáférjenek színvonalas kulturális programokhoz, akiknek erre egyébként nem lenne lehetőségük. Ennek megfelelően az Erzsébet-karácsonyra jellemzően komplex programokkal fejlesztendő járásokból érkező gyerekcsoportok jelentkezését várjuk.

Ha egy gyerek részt vett valamelyik Erzsébet-táborban, attól még jelentkezhet az Erzsébet-karácsonyra is?

Igen, erre van lehetőség. Az, hogy valaki részt vett valamelyik táborunkban, nem zárja ki, hogy az Erzsébet-karácsonyon is ott legyen.

TESO

Kik a TESO-k?

A Tábor Együttélést Segítő Operatív munkatársak, akik a színes tábori programok megvalósulásában segédkeznek.

Hány éves kortól jelentkezhetek TESO munkatársnak?

18.

Hogyan lehetek segítő, ha még nem töltöttem be a 18-at?

Korlátozott számban önkéntes, kortárs segítőkkel is dolgozunk nyári táborainkban. A részletekkel kapcsolatban érdeklődj elérhetőségeinken.

Kötelező részt venni a képzéseken? Mit tehetek, ha nem tudok elmenni a képzés időpontjára?

A képzés mindenki számára kötelező. Kérünk, hogy csak akkor jelentkezz, ha ezt tudod vállani. (Pót képzésre csak indokolt esetben van lehetőség.)

Étkezés és szállás biztosított a képzések idejére is?

Igen. Étkezést és szállást a képzés helyszínén biztosítunk mindenkinek. Amennyiben van valamilyen ételallergiád, vagy speciális diétára szorulsz, azt mindenképpen jelezd!

Hogyan kerülhetek egy turnusba a barátaimmal/barátommal/barátnőmmel, ha mindketten jelentkezünk?

Fontos, hogy jelentkezéskor mindketten ugyanazokat a turnusokat és helyszínt jelöljétek. Később, ha mindkettőtöket kiválasztunk TESO-nak, a képzésen vagy a turnusok előtti beosztás alkalmával jelezhetitek, hogy egy csapatban szeretnétek lenni, mi pedig igyekszünk szem előtt tartani igényeiteket.

Van-e lehetőségem utólagos turnusmódosításra?

Olyan turnusokra jelentkezz, amikor biztosan ráérsz. Ha valami miatt utólag mégis módosítanotok kellene, a jelentkezési időszak végéig rugalmasan tudunk változtatni. A beosztások elkészítése után azonban már nincs lehetőség a változtatásra.

Mit tegyek, ha egy turnusra mégsem tudok elmenni?

Mindenképpen vedd fel velünk a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon és jelezd, hogy nem tudsz részt venni az általad megjelölt turnuson. Minden lemondásról idejében tudnunk kell, hogy rugalmasak maradhassunk a szervezésben.

Még nincsen szakirányú végzettségem, most érettségiztem, de szívesen dolgoznék TESO-ként az Erzsébet Táborokban. Van erre lehetőség?

Természetesen igen. Minden lelkes segítőt szívesen látunk.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Add meg az email címed és értesítünk minden újdonságról!