Ottalvós Erzsébet-táborok
Nyári Élménytábor Zánkán

A nyári szünidőben, vasárnaptól péntekig tartó, hatnapos, ötéjszakás turnusokban.

Nyári Élménytábor Fonyódligeten

Vasárnaptól péntekig tartó jurtasátras, ottalvós táborok a Balaton déli partján. Napi ötszöri étkezé...

Osztálykirándulás Zánkán

Háromnapos, kétéjszakás ottalvós Erzsébet-táborok tavasszal és ősszel. Hétfőtől szerdáig és szerdátó...

Diabétesz Erzsébet-tábor
Diabétesz Erzsébet-tábor Zánkán

Biztonságos kikapcsolódás az 1-es típusú diabéteszes gyermekeknek a Zánkai Erzsébet-táborban a diabé...

Diabétesz Erzsébet-tábor külső helyszínen ottalvós és napközi formában

Diabétesz Erzsébet-táborok napközi és ottalvós formában, az ország bármely pontján, gyermekdiabetoló...

Napközi Erzsébet-tábor
Napközi Erzsébet-tábor

Tartalmas kikapcsolódás a lakóhelyen, színes programok és élmények az ország minden pontján megszerv...

Gyógyító Szent Erzsébet-tábor
Gyógyító Szent Erzsébet-tábor Zalaszabarban

Biztonság, odafigyelés, élmények. Hatnapos, ötéjszakás élményterápiás táborok térítésmentesen a spec...

Családi Gyógyító Szent Erzsébet-tábor Zalaszabarban

Különleges Erzsébet-tábor Zalaszabarban, a speciális odafigyelést igénylő gyermeket nevelő családok ...

Erdélyi Erzsébet-tábor
Nyári Élménytábor Erdélyben

Felejthetetlen élmények a magyarság „erdélyi szigetén”. Vasárnaptól szombatig tartó kikapcsolódás az...

Családi Erzsébet-tábor
Családi Erzsébet-tábor Zánkán

Péntektől vasárnapig együtt a család a „Zánkai Erzsébet-táborban”. Hétvégente a gyermekek a családta...

Erzsébet-karácsony
Erzsébet-karácsony

A korábban egynapos Erzsébet-karácsony programjai többnapos, ottalvós programsorozattá váltak a zánk...

sun boat fish fish

Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35. VII. em., továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldal használatának feltételeit.

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány weboldalának böngészésével és használatával Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány weboldalának használatára vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért.

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF előírásait egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról szóló tájékoztatást a Szolgáltató közzéteszi a www.erzsebettaborok.hu weboldalon. Nem minősül az ÁSZF Szolgáltató általi módosításának, ha valamely feltétel eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezés változása miatt módosul.

I. Szolgáltató adatai

 • Szolgáltató neve: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
 • Szolgáltató székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35.
 • Szolgáltató elérhetősége:
 • email cím: ugyfelszolgalat@erzsebettaborok.hu, telefonszám: 061/445-02-10
 • Szolgáltató adószáma: 18398304-2-41
 • Szolgáltatót nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék

Tárhelyszolgáltató neve: Hidden Design Kft.

 • Tárhelyszolgáltató email címe: hidden@hidden.hu
 • Tárhelyszolgáltató weboldala: www.hidden.hu

II. Az általános szerződési feltételek elfogadása

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseire. A jogszabály kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A www.erzsebettaborok.hu weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

A www.erzsebettaborok.hu weboldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.

III. A honlap használatának feltételei

A weboldalt megtekintő felhasználó a weboldal tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására – azaz online hozzáférésre, a weboldal egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására – jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

A felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történő másolására, átvételére, adatbázisában történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

A weboldal használata során a felhasználó tevékenysége által, illetve a felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, valamint egyéb következményért kizárólag az adott felhasználó tartozik felelősséggel.

Amennyiben a felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni az ezeknek való megfelelés érdekében. A felhasználó köteles megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

IV. Felelősség a szolgáltatásért

A Szolgáltató törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért, bármely konkrét célra való alkalmazhatóságáért nem vállal felelősséget.

A weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat a Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős. A Szolgáltató ugyanakkor köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a weboldal zavartalan üzemeltetése és a hibák mielőbbi elhárítása, orvoslása érdekében.

V. Felhasználási feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek („Felhasználási Feltételek”) a www. erzsebettaborok.hu címen elérhető, az Erzsébet Alapítvány (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35. VII. em. „Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldalon („Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatások („Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit tartalmazzák.

A jelen Felhasználási Feltételek hatálya kiterjed valamennyi Felhasználóra. Felhasználónak minősül a Weboldal minden látogatója, illetve mindenki, aki a Weboldal bármely szolgáltatását igénybe veszi. A Felhasználók bármely Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével fogadják el a jelen Felhasználási Feltételeket melynek részét képezi az Adatvédelmi Szabályzat.

A Szolgáltató jogosult az Felhasználási Feltételek előírásait egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a www. erzsebettaborok.hu weboldalon rövid felhívás útján értesíti a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az a Felhasználási Feltételek módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

A Weboldal, valamint a Szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll, és valamennyi szerzői vagyoni jog, valamint az adatbázis előállítóját megillető jogok a Szolgáltatót illetik meg. Ennek megfelelően a Weboldal, illetve a Szolgáltatások egészének és egyes részeinek valamennyi felhasználásához (a Weboldal képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a magáncélú másoláson kívül) a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye szükséges.

A Weboldal információi kizárólag a forrás megjelölésével használhatóak.

A Weboldalon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának.

VI. A Szolgáltatások

A Szolgáltatás elsődleges célja tájékoztató anyagok hozzáférhetővé tétele a Felhasználó számára, melyekből az Erzsébet Táborok aktuális információiról és pályázatairól értesülhetnek.

A Szolgáltató a hírlevélre feliratkozott Felhasználók részére hírlevélben is küld tájékoztatást.

A Szolgáltató jogosult a Weboldal bármely tartalmi elemét – annak megjelenését és tartalmát is beleértve – saját döntésétől függően, a Felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztatni, megszüntetni vagy átalakítani.

A Felhasználó a Szolgáltatásokat kizárólag a hatályos jogszabályoknak és a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelően, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül jogosult igénybe venni, ill. használni. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélés szerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási Feltételekben rögzített hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazni, vagy egyébként a Felhasználó felelősségre vonása érdekében a szükséges jogi lépéseket megtenni.

1. Hírlevél

A Szolgáltató hírlevelére az erre a célra kialakított szövegdobozokban, az e-mail címét megadva tud feliratkozni. A hírlevélre feliratkozó Felhasználók részére a Szolgáltató a Weboldalon megjelenő tartalmakkal, a Szolgáltató által szervezett rendezvényekkel, pályázati információkkal, ajánlatokkal, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, illetve az azokhoz való hozzáférés lehetőségét juttatja el e-mail útján.

Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, e-mail címét a feliratkozás során helyesen adta meg. Ennek megfelelően a helytelenül megadott e-mail címből vagy hibásan kitöltött feliratkozásból adódóan meg nem kapott információkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A feliratkozott Felhasználó bármikor, indokolás és jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni vagy e-mail címének módosítását kérni az info@erzsebettaborok.hu e-mail címre küldött levélben.

2. A TESO jelentkezés

A TESO jelentkezés során elkülönült, az erre szolgáló felületen megjelölt személyes adatok megadása szükséges.

A jelentkezés során megadott személyes adatok továbbításra nem kerülnek, kizárólag a jelentkezés lebonyolítása és a szerződések megkötéséhez és a feladatok ellátásához kerülnek felhasználásra. Az adatkezelés jogalapjára, illetve a tájékoztatáskérésre a jelentkezés során nyújtott részletes adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó. Jelen adatkezelési tájékoztató kizárólag a honlap használatával összefüggésben alkalmazandó.

3. Tábori jelentkezések

Szolgáltató a weboldalon elérhetővé teszi az aktuális eseményekre, rendezvényekre vonatkozó információkat. Ezzel összefüggésben a pályázatokkal kapcsolatos részletes információk a https://etaborplusz.hu/Core/ weboldalon, regisztrációt követően érhetők el. Az Erzsébet Táborok pályázati felületének felhasználása során a fenti honlapon elérhető, különálló általános szerződési feltételek szabályai, valamint a jelentkezés során elérhető adatvédelmi tájékoztatók, és nem a jelen szabályzat rendelkezései alkalmazandók.

VII. Adatvédelmi szabályzat

Az Ön adatainak védelme elsődleges fontosságú az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány számára. Ez a nyilatkozat az erzsebettaborok.hu (“Oldal”), illetve az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által biztosított egyéb szolgáltatások adatkezelési gyakorlatát ismerteti. Az Oldalra és az egyéb szolgáltatásokra összefoglaló néven “Szolgáltatás”-ként hivatkozunk.

Az adatkezelő, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekért Alapítvány (1134 Budapest, Váci út 35.; adószáma: 18398304-2-41; cégjegyzékszáma: 01-01-0011674; nyilvántartást vezeti: Fővárosi Törvényszék).

1. Adatkezelési nyilatkozat elfogadása

Az oldal működtetéséhez és szolgáltatásaink nyújtásához bizonyos információkra, adatokra van szükségünk. Az Adatkezelési nyilatkozat elfogadásával biztosít minket arról, hogy elolvasta és megértette az adatkezelési gyakorlatunkat és azt, hogy miként gyűjthetjük és használhatjuk az Ön adatait.

Ha Ön nem ért egyet az Adatkezelési nyilatkozatunkkal, meg kell kérjük, hogy ne használja honlapunkat, szolgáltatásainkat.

2. Milyen adatokat gyűjtünk?

Az oldal használata során különböző módokon gyűjthetünk, illetve kérhetünk be adatokat. Bizonyos információk megosztásáról Ön dönthet, de kérhetjük olyan adatok megadására is, amelyek elengedhetetlenek a Szolgáltatás használatához.

Hírlevél, TESO jelentkezés: Az oldal használata során az automatikusan gyűjtött adatokon kívül a honlap általános használata során nem kerül felvételre személyes adat az érintettektől. A hírlevél feliratkozás során van lehetőség e-mail cím megadására, valamint a TESO jelentkezés esetében az ehhez szükséges személyes adatok megadására. Ezeket az adatokat bizalmasan kezeljük harmadik személynek nem továbbítjuk. Kezelésükre, illetve a további tájékoztatáskérés, törlésre vonatkozóan, kérjük tekintse át jelen tájékoztatónk ehhez kapcsolódó pontjait.

Automatikusan gyűjtött információk: Akkor is, ha Ön nem regisztrált tagja az Oldalnak, a Szolgáltatás használata során adatokat gyűjthetünk Önről. Ez lehet például IP cím, egyedi eszköz azonosító, cookie adatok, referrer információ, a látogatás dátuma és ideje, a használt eszköz, program vagy böngésző, az eszköz operációs rendszerének típusa, verziószáma és nyelvi beállításai. A kattintásokról, a meglátogatott oldalakról, keresésekről és egyéb oldalon végzett tevékenységeiről is gyűjthetünk információt. A különböző számítógépekről és eszközökről folytatott tevékenységeket, gyűjtött adatokat összesíthetjük. Ezeket az adatokat arra használjuk fel, hogy a visszaéléseket megakadályozzuk, megőrizzük Szolgáltatásunk biztonságos működését, elemezzük és megértsük azt, hogy a Szolgáltatás miként működik tagjaink és látogatóink számára. Erről bővebben a cookie irányelvek pontban tájékozódhat.

Földrajzi helyzet: Földrajzi helyzetére vonatkozóan is kaphatunk információt IP cím alapján, illetve akkor, ha ezt az eszköz segítségével engedélyezi. Ezt az információt felhasználhatjuk arra, hogy a Szolgáltatást testreszabjuk, régió specifikus beállításokat eszközöljünk, az Oldal tartalmát szükség esetén ehhez igazítsuk.

Oldallal folytatott kommunikáció: Az Oldallal, illetve az Oldalon folytatott kommunikáció során megosztott információkat is gyűjthetjük. Ezt a visszaélések megakadályozása, közösségünk védelme, illetve az Oldal megbízhatóságának fenntartása érdekében tesszük.

3. Adatok felhasználása, továbbítása, közzététele

Az Önről gyűjtött adatokat különböző célokra használhatjuk fel. Az adatkezelés az alábbi jogalapoknak megfelelően történik:

 • Szerződés betartása, szolgáltatás biztosítása: A személyes adataira szükségünk lehet a közöttünk levő szerződés betartásához, illetve, hogy biztosítani tudjuk Önnek a szolgáltatásainkat.
 • Hozzájárulás: A személyes adatainak felhasználásához kérhetjük az Ön hozzájárulását például annak érdekében, hogy azokat hírlevelünket eljuttassuk célokra használhassuk fel. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
 • Indokolt esetek: Indokolt esetekben felhasználhatjuk személyes adatait, például arra, hogy fejlesszük, javítsuk szolgáltatásaink működését, és hogy a lehető leghasznosabb tartalmakkal találkozzon weboldalunkon, hírleveleinkben.

Biztonságos és megbízható szolgáltatás megteremtése és fenntartása: Adatait felhasználhatjuk csalások és egyéb illegális tevékenységek megelőzésére irányuló törekvéseinkben. Ennek oka az, hogy egy megbízható és biztonságos platformot szeretnénk biztosítani közösségünk számára.

Szolgáltatók: Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány más szolgáltatókkal is együtt dolgozhat annak érdekében, hogy Szolgáltatásunk működését és fejlődését elősegítse. A harmadik felek korlátozott mértékben ismerhetik meg az Ön adatait, és azokat kizárólag a szolgáltatásuk biztosítása céljából használhatják fel. Ezekkel a szolgáltatókkal egyes esetekben szükséges együtt dolgoznunk, mert elősegítik a munkánkat abban, hogy jobbá tegyük Szolgáltatásunkat, például annak elemzésével, miként szolgálhatjuk jobban felhasználóink érdekeit. Ez utóbbi esetben jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy olyan partnerekkel dolgozzunk együtt, akik hozzájárulhatnak Szolgáltatásaink fejlesztéséhez.

Harmadik felek: Harmadik féltől származó bővítmények is gyűjthetnek adatokat arról, hogy miként használja Szolgáltatásainkat. Például ilyen lehet a közösségi oldalak által biztosított “megosztás” funkció, amely cookie-kat tárolhat el az Ön böngészőjében. Ezek a tevékenységek a harmadik fél adatkezelési gyakorlatának részei.

Továbbá használhatunk harmadik fél (YouTube, Instagram, Google Maps) által biztosított cookie-kat és hasonló technológiákat marketing célokra is. Ezek a technológiák lehetővé teszik, hogy felismerjenek egy számítógépet vagy eszközt a Szolgáltatás használata során. Kérjük vegye figyelembe, hogy amikor harmadik fél szolgáltatását veszi figyelembe, akkor az adatai az ő adatkezelési gyakorlatának megfelelően kerülnek felhasználásra. Minden olyan kérdésre, amely az Ön adatainak kezelését érinti, ilyen esetben a harmadik fél tud megfelelő tájékoztatást adni. Ezek a tevékenységek azon jogos érdekünket szolgálják, hogy olyan marketing tevékenységet folytassunk, amelyekkel Önt érdeklő termékeket és szolgáltatásokat ajánlhatunk a figyelmébe. Kérjük vegye figyelembe, hogy bármikor kérheti adatainak ilyen célokra történő felhasználásának tiltását a cookie beállítások módosításával. Erről bővebben a cookie irányelvünk pont alatt tájékozódhat.

Ezek az adatkezelési irányelvek nem terjednek ki azon harmadik felek tevékenységeire, amelyeket a Szolgáltató nem tulajdonol, nem kontrollál vagy olyan személyek tevékenységére, akik nem állnak a Szolgáltató alkalmazásában vagy irányítása alatt. Ezen adatkezelési gyakorlatokért az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány nem felel és azokért nem tehető felelőssé. Javasoljuk, hogy tekintse át ezen szolgáltatók adatkezelési nyilatkozatát.

4. Biztonság

Személyes adatainak védelme fontos számunkra. Iparági standardoknak megfelelő biztonsági előírásokat követünk a személyes adatok védelme érdekében. Ugyanakkor sajnálatos módon nem létezik olyan módszer sem adatok továbbítására, sem adatok tárolására, amely 100%-os biztonságot nyújtana. Így bár arra törekszünk, hogy adatai védve legyenek, nem tudjuk garantálni azok teljeskörű biztonságát. Amennyiben azt tapasztalja, hogy hírlevelünket annak ellenére megkapja, hogy nem iratkozott fel rá, kérjük ezt a jelen adatvélelmi tájékoztatóban haladéktalanul jelezze felénk. E-mail fiókjának védelmére, valamint az ahhoz kapcsolódó adatkezelési, adatvédelmi irányelvekre vonatkozóan javasoljuk tekintse át e-mail szolgáltatójának adatvédelmi tájékoztatóját, szabályzatát.

5. Az Ön jogai

Személyes adatok kezelése: Ön felelős azért, hogy ezek az adatok (hírlevél küldéséhez megadott e-mail cím) naprakészek legyenek. Biztonsági vagy technikai okokból előfordulhat, hogy bizonyos adatait nem tudja módosítani. Ezek módosítását, kiegészítését bármikor kérheti tőlünk a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek felkeresésével.

Adatmegőrzés: Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány addig őrzi meg az adatait, amíg azok szükségesek az adatkezelési irányelveink betartásához, a Szolgáltatásunk biztosításához, illetve addig, amíg nem kéri személyes adatainak törlését. Ha a továbbiakban nem szeretné Szolgáltatásunkat igénybe venni, lehetősége van a hírlevélről történő leiratkozásra. Ez a funkció a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint érhető el.

6. Hozzájárulás visszavonása

Bizonyos esetekben korlátozhatja, hogy milyen módon használjuk fel a személyes adatait, illetve hozzájárulását visszavonhatja a hírlevélről történő leiratkozással, vagy ha jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeket felkeresi, meghatározva, hogy mely hozzájárulását kívánja visszavonni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti tevékenységek jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását követően nem használjuk fel ezen célokra a személyes adatait, kivéve ha az törvényileg rögzített kötelességünk vagy jogi okokból szükséges.

7. Változtatások

Az Adatvédelmi nyilatkozatot időnként módosíthatjuk. A lényeges változtatásokra a következő módok valamelyikén hívjuk fel a figyelmét: felhívást jelenítünk meg a Szolgáltatás használata közben vagy értesítőt küldünk Önnek pl. e-mail formájában. Javasoljuk, hogy időnként látogasson vissza és ellenőrizze az esetleges módosításokat.

8. Elérhetőség

Amennyiben személyes adatainak a honlap használatával összefüggésben való kezelésével, illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatosan részletesebb tájékoztatásra van szüksége, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az adatvedelem@erzsebettaborok.hu e-mail címen.

9. Jogérvényesítés

A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz az adatvedelem@erzsebettaborok.hu e-mail címre küldött levéllel, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védeleméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó utca 27.; levelezési cím: 1363 Bp., Pf. 16.), valamint bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; tel.: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

10. Cookie irányelvek

Annak elősegítésére, hogy magas színvonalú, a lehető leginkább zökkenőmentes és megbízható szolgáltatást tudjuk nyújtani Önnek, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány cookie-kat és hasonló technológiákat használnak (továbbiakban “cookie”).

Ha szeretne többet megtudni arról, hogy mik azok a cookie-k, hogyan használjuk őket, illetve milyen lehetőségei vannak ezzel kapcsolatban, kérjük olvasson tovább.

Mi az a cookie?

A cookie (vagy süti) egy kisméretű adatcsomag, amelyet a weboldal helyez el a böngészőjében. Egyes sütik elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamat sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal („statisztikai sütik”), míg további sütik célzott hirdetési tartalmak megjelenítését szolgálják. Néhány süti csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak.

A cookieknak/sütiknek 3 főbb típusát különböztetjük meg:

Munkamenet cookie: Ezek a cookie-k egy látogatásra korlátozódnak és információkat tárolnak, hogy az Oldal böngészése során ne kelljen újra és újra megadnia bizonyos adatokat. A munkamenet cookie-k röviddel az Oldal elhagyása után vagy közvetlenül a böngésző bezárásakor lejárnak és törlődnek.

A munkamenet sütik olyan folyamatsütik, amelyek a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A munkamenet sütik alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a “sütik” a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

Állandó cookie: Ezek a cookie-k a látogatásával kapcsolatos preferenciákat tárolják és lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük, amikor újra ellátogat az Oldalra. Addig maradnak a böngészőben, amíg ki nem törli őket vagy amíg le nem járnak.

Ezek a folyamat “sütik” lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott. Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló “sütikben” lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.

Harmadik fél által használt cookie: Ezek a cookie-k nem az erzsebettaborok.hu köthetők és akár több weboldalon és munkameneten átívelő böngészési tevékenységet is magukban foglalhatnak. Ezek általában az állandó cookie-k csoportjába sorolhatók és addig maradnak a böngészőben, amíg ki nem törli őket vagy amíg le nem járnak.

A cookie-k alapvető információkat tárolnak internetezési szokásairól, és segítségükkel tudjuk működtetni a erzsebettaborok.hu oldalt, illetve a lehető legjobban személyre szabni a felhasználói élményt.

Egyéb cookie technológiák

A cookie-k mellett más, hasonló technológiákat is használunk:

Webjelzők: Ezek egyedi azonosítóval ellátott apró grafikai elemek, amelyekkel mérhetők és követhetők a honlapon végzett műveletek, látogatói statisztikák. Ezek a pixelek információt gyűjthetnek az eszközéről, a rajta futó operációs rendszer típusáról, IP címéről és az oldal megtekintésének dátumáról, idejéről.

Közösségi bővítmények: Ezek olyan közösségi oldalak által működtetett bővítmények, amelyek lehetővé teszik azt, hogy egy weboldalt böngészve használni tudja a közösségi oldalak szolgáltatásait (pl. kedvelés vagy megosztás funkció). Ezek a közösségi bővítmények információkat gyűjthetnek az oldalon végzett tevékenységről, amelyeket továbbíthatnak a közösségi oldal felé.

Hogyan használjuk a cookie-kat?

Biztonság és hitelesítés: Használunk olyan cookie-kat, amelyek feltétlenül szükségesek az erzsebettaborok.hu működéséhez, hiszen ezek biztosítják azt, hogy a Szolgáltatás a látogatók és a felhasználók számára is megfelelően működjön. Ilyen például a biztonság fenntartása és az autentikáció lehetővé tétele.

Fiók és felhasználói preferenciák: Cookie-k segítségével jegyezzük meg a preferenciáit, például a nyelvi beállításait vagy azon igényét, hogy az Oldal emlékezzen Önre, amikor újra ellátogat az Oldalra, illetve cookie-k segítségével tudjuk az Ön igényeinek megfelelően személyre szabni az Oldal tartalmát, megjelenését.

Statisztika, teljesítmény: Cookie-kat használunk arra, hogy az Oldal teljesítményére vonatkozó adatokat gyűjtsünk, illetve hogy látogatóink használati szokásait megismerjük. Ezek segítségével fedezhetjük fel az esetleges hibákat és az így szerzett ismereteket arra használhatjuk, hogy még hatékonyabbá tegyük a Szolgáltatást. Jobban megérthetjük azt is, mely oldalakat keresik fel a látogatók az erzsebettaborok.hu, mely funkciókat használják és milyen módon használják őket.

Közösségi oldalak: Bizonyos cookie-k arra szolgálnak, hogy Ön a közösségi oldalak funkcióit használni tudja. Ilyen például a tartalom megosztása vagy egyéb közösségi oldal által biztosított funkció. Ezeket a cookie-kat a közösségi oldalak tárolhatják és kezelhetik. A közösségi oldalakkal elemzési és marketing célokból is együttműködhetünk. A közösségi oldalakat érintő adatkezelési beállításait a közösségi oldalon regisztrált fiókjába bejelentkezve kezelheti.

Hirdetések: A hirdetési cookie-k azt biztosítják, hogy a hirdetések, amelyeket a webhelyünkön és más oldalakon lát, a lehető legrelevánsabbak legyenek az Ön számára. Ezek a harmadik fél által biztosított technológiák lehetővé teszik, hogy felismerjék az Ön által használt eszközöket, demográfiai és érdeklődés alapú információkat továbbítsanak, anélkül, hogy azonosítanák az Ön személyét. Így testreszabott hirdetéseket tudunk megjeleníteni. A harmadik fél szolgáltatók nem az erzsebettaborok.hu irányítása alatt állnak, saját adatvédelmi irányelvvel és gyakorlattal rendelkeznek.

Mik a lehetőségeim?

Az első alkalommal, amikor meglátogatja oldalunkat, egy tájékoztató sávban figyelmeztetjük arra, hogy cookie-kat használunk. A Szolgáltatás használatának folytatásával hozzájárulását adja ezek használatához.

Önnek lehetősége van kezelni, illetve tiltani az egyes cookie-kat. Az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk ennek módjairól. Kérjük vegye figyelembe, hogy ha törli az erzsebettaborok.hu cookie-jait, lehetséges, hogy rosszabb minőségűvé vagy korlátozottá válik a hozzáférése az Oldal bizonyos funkcióihoz, vagy aloldalaihoz.

Böngésző beállítások: A cookie-kat az internetböngészője beállításaival kezelheti. A beállítás pontos helye az adott böngésző típusától függ. A böngészője “Segítség” funkciójával gyorsan megtalálhatja a beállítás helyét. Az alábbiakban részletesebb információt talál arról, hogy az erzsebettaborok.hu által támogatott böngészőkben milyen módon tudja elvégezni a beállításokat:

Elemzés: Annak érdekében, hogy jobban megértsük, hogy a közösség tagjai hogyan használják az erzsebettaborok.hu weboldalt, elemzéssel foglalkozó partnerek szolgáltatásait vehetjük igénybe. A szolgáltatások azt a jogos érdekünket segítik érvényesíteni, hogy megőrizzük a Szolgáltatásunk megbízható és biztonságos működését.

 • Google Analytics: Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics elemzésre használja az Ön adatait, kattintson ide a Google Analytics-et blokkoló bővítmény telepítéséhez.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a leiratkozási oldalakat nem az erzsebettaborok.hu üzemelteti, ezért nem vállal felelősséget a funkciók eléréséért vagy működéséért.

Leiratkozás mobil eszközzel: A mobil eszköz segítségével kezelheti a böngésző cookie beállításait. Erre vonatkozóan a gyártó útmutatójában kaphat részletesebb tájékoztatást.