decor

Jó tudni

decor

Témakör kérdései

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári szünetben, a gyerekek lakóhelyén, napközi formában valósulnak meg. A hétfőtől péntekig, jellemzően 8.00 és 16.00 között szervezett táborok programját az Erzsébet Alapítvány által előírt kötelező programelemek alapján a jelentkező intézmény pedagógusai állítják össze és valósítják meg, igazodva a gyermekek igényeihez és a helyi sajátosságokhoz.

A Napközi Erzsébet-táborokat szervező intézmények egy előzetesen összeállított programtervvel jelentkezhetnek a napközik megvalósításához szükséges forrásokra. Ezekben a programtervekben kötelezően meg kell jelenniük a sport és egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés, a kézművesség, az önismeret és a közösségépítés témája köré szervezett programoknak. Kötelezően legalább egy ún. „buszos” (de lehet utazni más eszközzel – például vonattal is) kirándulást is szervezni kell, amellyel az a cél, hogy a gyerekek távolabbi helyekre is eljuthassanak a tábor ideje alatt. Szintén kötelező, hogy valamilyen ruhaneműt is kapjanak a táborozók minden héten: ez lehet például egy póló vagy egy fejfedő, a lényeg, hogy hasznos legyen és szerepeljen rajta az Erzsébet Táborok logója (nyomtatással, de akár kézműveskedés során saját maguk is elláthatják logóval a gyerekek).

A minimum létszám 20 fő, a maximum létszám 60 fő.

A Napközi Erzsébet-táboroknál a gyermekcsoportokat jelentkeztető intézmények tervezik a programokat, és a megvalósításért is ők felelnek: akár külső szolgáltatót is fel lehet kérni bármely program megtartására, az is finanszírozott a táboroztatási programban. A sikeres jelentkezés egyik feltétele, hogy a kötelező programelemek – a gyerekek igényeihez és a település adottságaihoz igazodva – megjelenjenek a programtervben. Tehát a szervező intézményen és a pedagógusokon múlik, hogy a kötelező programelemek mentén konkrétan milyen programokat szerveznek. A táborhoz szükséges forrásokat az Erzsébet Táborok rendszere biztosítja.

Igen, a kötelező programelemeknek egy héten legalább egyszer kell szerepelnie a turnus programjában, ugyanakkor ezeket a hét bármely napján be lehet építeni a programba.

A Napközi Erzsébet-táborokban nem lehet ott aludni, hétfőtől péntekig kizárólag napközben, jellemzően 8.00 és 16.00 között tarthatnak a táborok. A finanszírozás is csak a napközbeni dolgokra fordítható.

Igen, a programelemben erre van lehetőség. A szervezők döntése, hogy a kiránduláshoz milyen közlekedési eszközt használnak. A jelentkezéshez azonban elvárás, hogy a csoport a településen kívül eső, külső helyszínre utazzon.

Igen, a tervezett étkezési időpontoktól el lehet térni, azokat a saját rendszerükhöz alakíthatják az intézmények, de a kötelező, napi négyszeri étkezést biztosítani kell.

Ugyanaz a gyermek több turnusban is táborozhat.

A napközi táborok turnusaiban részt vehetnek más intézmények tanulói is, de a tanulói jogviszonyt minden esetben igazolni kell.

Egy intézmény a nyári időszakban kiírt turnusok közül mindegyikre jelentkezhet.

A programok a sport és az egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés és kézművesség, a tudomány, az önismeret és a közösségépítés témájához kapcsolódnak. A cél az, hogy a táborozó gyerekek élményprogramokon és foglalkozásokon keresztül találkozzanak mindegyik témával, a turnusban legalább egyszer.

Naponta 100 Ft-ért lehet részt venni a táborban. Ez a jelképes, úgynevezett részvételi biztosíték tartalmazza az összes színes programot és a napi négyszeri étkezést.

A Napközi Erzsébet-táborok 70%-ban előfinanszírozottak, az összeg 30%-a a tábor megvalósulása után, a beszámoló beadását követően kerül kifizetésre. A szakmai és a pénzügyi beszámolót a jelentkezési felületre (E-tábor Plusz) kell feltölteni, a végszámlát pedig el kell küldeni az Erzsébet Alapítvány részére.

Az Élménytáborok elnevezés arra utal, hogy az Erzsébet-táborokban eltöltött közel egy hét alatt a lehető legtöbb élményprogrammal és lehetőséggel találkozhatnak a vakációzók. A táborokban teljes körű ellátás, biztonságos körülmények, és napi ötszöri étkezés (speciális étkezés is) biztosított minden résztvevő (gyerekek és felnőtt kísérőik) számára.

Ezekbe a táborokba jellemzően köznevelési intézmények jelentkezhetnek általános iskolás gyermekcsoportokkal. A pontos feltételeket tartalmazó jelentkezési felhívásokat minden esetben az E-tábor Plusz menüpontra kattintva lehet elérni. Az E-tábor Pluszba regisztrálni kell. Amennyiben az intézmény megfelel a jelentkezési felhívásban foglalt feltételeknek és úgy dönt, hogy jelentkezik, illetve jelentkezteti a gyerekeket, akkor ezt az E-tábor Plusz felületen tudja megtenni.

Az Erzsébet Táborok rendszere csoportos, így egyénileg nem lehet jelentkezni táborozásra. Ha egy szülő azt szeretné, hogy gyermekek részt vegyen Erzsébet-táborban, akkor javasolt megkeresni ezzel az igénnyel az iskolát, ahova a gyermek jár. A jelentkezéseket jellemzően köznevelési intézmények adhatják be általános iskolás tanulói csoportokkal a www.erzsebettaborok.hu oldalról elérhető E-tábor Plusz felületen.

A programok a magyarság és honismeret, a sport, a tudományok, a kultúra és a kereszténység alappillérekre épülnek. Hangsúlyos a programpalettán az egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés, a kézművesség, az önismeret és a közösségépítés, valamint a digitális kompetencia fejlesztése.

A nyári, ottalvós Élménytáborokba jellemzően iskolák pályázhatnak 1-7. évfolyamos diákcsoportokkal.

Zánkán naponta mintegy 60, Fonyódligeten pedig napi 25-30 program közül választhatnak a balatoni nyári Élménytáborokban a csoportok, nincs lehetőség táboron kívüli programon részt venni.

A tavaszi és az őszi osztálykirándulásokon is számos program közül lehet választani, ugyanakkor osztálykirándulás esetén táboron kívüli programok (például környékbeli kirándulásokat) szervezhetnek maguknak a csoportok.

Az ottalvós táborok programkínálata évről évre bővül, amelyek ingyenesek minden táborozó számára (pl. sárkányhajózás, sétahajózás, kalandparkok, szinkronfoglalkozás, fizikai kísérletek, digitális programok, színjátszás, tánc-, sport és zenei foglalkozások, koncertek, közösségi programok stb.). A programokat a sikeres jelentkezési kiértesítéssel egy időben kapott programkínálatból lehet kiválasztani, az azokon való részvétel az előzetes regisztrációt követően lehetséges. Regisztrálni a táborba érkezés előtt online órarendben, illetve a helyszínen is lehet az „InfoPonton”.

A kötelező programok három területet érintenek: a digitális kompetenciafejlesztést, a prevenciós foglalkozásokat, illetve a tudomány és a környezetvédelem témakörében szervezett foglalkozásokat. Utóbbi területek egy-egy programelemén legalább egyszer kérik a szervezők a részvételt.  A kötelező programokon felül még számtalan programlehetőség közül lehet választani.

Meghatározott időpontban a nyári Élménytáborokban és az osztálykirándulásokon van lehetőség sporteszközök és társasjátékok térítésmentes kölcsönzésére.

Az ottalvós osztálykirándulások az Erzsébet Táborok tavasszal és ősszel megvalósuló, hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig, 3 napos turnusokban váltakozó, teljes körű ellátást és napi ötszöri étkezést biztosító táborai. A Zánkai Erzsébet-táborban naponta mintegy 30 féle program van az osztálykirándulások alkalmával, és saját szervezéssel akár a környező kirándulóhelyekre is ellátogathatnak az iskolások. A színes, tábori programkínálatban közösségfejlesztő programok és az iskolai tanulmányokat kiegészítő izgalmas, élménypedagógiai módszerekkel megvalósított foglalkozások gondoskodnak az élményszerzésről.

Ezekbe a táborokba az általános iskolák nyújthatják be pályázataikat a kiírásokban meghatározott évfolyamon tanuló diákcsoportok részvételi szándékával.

Bármilyen típusú Erzsébet-táborról legyen szó, mindig felhívások útján lehet jelentkezni. A pontos feltételeket tartalmazó jelentkezési felhívásokat minden esetben az E-Tábor Plusz menüpontra kattintva lehet elérni. Az E-tábor Pluszra regisztrálni kell. Amennyiben az intézmény megfelel a jelentkezési felhívásban foglalt feltételeknek és úgy dönt, hogy jelentkezik, illetve jelentkezteti a gyerekeket, akkor ezt az E-tábor Plusz felületen tudja megtenni.

Az osztálykirándulások alkalmával a Zánkai Erzsébet-táborban számos lehetőség és szolgáltatás érhető el. A kalandpark, a dottó, a sétahajók, a táborba érkező csoportok számára összeállított közösségfejlesztő programok és az iskolai tanulmányokat kiegészítő izgalmas, élménypedagógiai módszerekkel megvalósított programok, valamint a közeli kirándulóhelyek is garantálják, hogy az osztálykirándulás felejthetetlen élmény legyen.

Meghatározott időpontban az osztálykirándulásokon van lehetőség sporteszközök és társasjátékok térítésmentes kölcsönzésére.

A felújított „Erdélyi Erzsébet-tábor” csodálatos környezetben, a Madarasi Hargita lábánál helyezkedik el, Ivó településen. Az 5 napos 4 éjszakás erdélyi táborozás során napi ötszöri étkezés (tekintettel a speciális étkezési igényekre is), egészségügyi ellátás és számos programlehetőség biztosított. A Magyarországról érkező táborozók szervezetten, vonattal utaznak Erdélybe, és oda-vissza 1-1 éjszakát hálókocsikban töltenek a gyermekek és kísérőik, így egy turnus összesen 7 napig tart.

A nyári időszakban magyarországi és romániai székhelyű köznevelési intézmények, gyermekvédelmi és egyéb intézmények jelentkeztethetnek gyerekeket az erdélyi Erzsébet-táborozásra. Magyarországi intézmények esetében olyan 1-8. évfolyamos tanulók vehetnek részt a táborokban, akik a táborozás lezárultáig nem töltötték be a 14. életévüket és akik a jelentkezés beadásakor érvényes tanulói jogviszonnyal és érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal rendelkeznek.

A felhívásban rögzített szervezetek körébe tartozó intézmények tudnak jelentkezést benyújtani gyermekcsoportokkal az E-Tábor Plusz felületén.

Az „Erdélyi Erzsébet-tábor” nyári, ottalvós turnusaiban a programok kiemelten célozzák a magyarságtudat erősítését, az erdélyi természeti környezet megismerését és az anyaországból, valamint Erdélyből érkező táborozók közötti kapcsolat elmélyítését. A tábori turnusok során kulturális programok (pl.: koncert és táncház), sport- és hagyományőrző foglalkozások, vetélkedők, továbbá kirándulások (állatsimogatóba, Csíkszeredába és a Madarasi Hargitára) és szórakoztató, zenés-táncos programok is várják a táborozókat.

A Családi Erzsébet-táborok péntektől vasárnapig tartó, egészségügyi ellátást és napi ötszöri étkezést biztosító, kifejezetten a gyermekeknek és családjuknak szóló ottalvós táborok. A családi táborok olyan élményközpontú, speciálisan a családokra szabott programsorozatot kínálnak a résztvevőknek, ami az Erzsébet-táborok szellemiségét megőrizve, tábori környezetben teremti meg a családtagok közelsége által nyújtott, otthontól távoli, mégis biztonságos és különleges családi együttlét lehetőségét.

A jelentkezés a felhívásban rögzített együttműködő szervezeteken keresztül történik. A szervezetek körébe tartozik a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Katolikus Karitász, a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Görögkatolikus Metropólia és a Sportos Cukorbetegek Egyesülete. A jelentkezés általános feltétele, hogy a táborozó családok legalább egy tagja 7 év alatti gyermek vagy a jelentkezés beadásakor érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkező 1-12. évfolyamos gyermek legyen.

Ahogyan valamennyi Erzsébet-tábor esetén, úgy a Családi Erzsébet-tábor kapcsán is csoportos jelentkezésre van lehetőség. A csoportos jelentkezések a felhívásokban rögzített együttműködő szervezeteken keresztül zajlanak.

A péntektől vasárnapig tartó táborokban szórakoztató, zenés-táncos, kulturális programok, például könnyűzenei előadások, népzenei formációk, valamint gyermekprogramok is biztosítják az önfeledt kikapcsolódást. Nagy hangsúlyt kapnak azok az élmények, amelyek a családot összekovácsolhatják, kézműves foglalkozások, táblás játékok, vetélkedők, csocsózás, asztalitenisz, relaxációs program, hajókázás és túra is szolgálja a kikapcsolódást és az élményszerzését. A sport- és a szabadidős programok sem maradhatnak el, a családtagok gondtalan időtöltését a közös programok mellett, az egyéni feltöltődést nyújtó elfoglaltságok is tarkítják.

Az Erzsébet Táborokhoz tartoznak olyan speciális táborok is, amelyek szervezése, lebonyolítása, a gyermekek jelentkeztetése egészségügyi és szociális területen működő intézményekkel együttműködve valósul meg. Ilyenek a Gyógyító Szent Erzsébet-táborok is, amelyekben speciális ellátást igénylő, beteg vagy betegségből gyógyuló gyerekek táboroznak. A speciális tábor és a résztvevői kör okán az Erzsébet Táborok kezdetétől olyan szakmai partnerekkel működik együtt az Erzsébet Alapítvány, akikre a terület sajátosságát tekintve szakavatottként épít. A táboroztatási munka közös, de az adott tábort az együttműködő szervezi meg, az infrastruktúrát, az étkezést, a programokat, a felügyeletet, az egészségügyi ellátást az együttműködő partner, illetve az egészségügyi vagy szociális területen működő intézmény végzi. A 6 napos 5 éjszakás turnusok teljes ellátás, szakorvosok, ápolók és önkéntesek felügyelete mellett zajlanak.

Jellemzően egészségügyi vagy szociális területen működő intézmények jelentkezhetnek gyermekekkel. Ezek az intézmények és azok szakemberei (az intézmények képviselői, orvosok, ápolók), valamint a szülők közösen hozzák meg azt a döntést, hogy a gyermek egészségügyi állapota lehetővé teszi-e a táborozást, bekapcsolódnak-e az Erzsébet Táborok rendszerébe.

1-11. évfolyam közötti, érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekeket jelentkeztethetnek az egészségügyi vagy szociális területen működő intézmények.

A gyerekek orvosok, ápolók és pedagógusok kíséretével érkeznek a gyógyító táborokba, viszont a Családi Gyógyító Szent Erzsébet-táborokban a gyerekek a szüleikkel, családtagjaikkal együtt vesznek részt.

A gyógyító táborok kiemelt célja, hogy a testi vagy lelki betegséggel élő, illetve gyógyuló gyermekek a közösen szerzett élményterápiás programok során kicsit megfeledkezzenek a problémáikról, állapotukból adódó esetleges mindennapi nehézségeikről.

Az aktuális jelentkezési felhívás szerint lehet jelentkezni gyermekcsoportokkal az E-tábor Plusz felületen.

A téli időszakban megvalósuló kulturális programsorozat. Fontos, hogy a gyermekek a tábori élmények megtapasztalása mellett különleges, kulturális programokhoz is hozzáférjenek. Jellemzően az utazási költségről, a programokról, az étkezésről és a hazaútra való hidegcsomagról is gondoskodik a táboroztatási program, a gyerekek pedig ajándékot is kapnak.

Érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkező általános iskolás diákokkal jelentkezhetnek jellemzően magyarországi székhelyű köznevelési intézmények. A jelentkező intézmények köre minden esetben az E-tábor Plusz felületen regisztráció után elérhető felhívásban olvasható.

Igen, ugyanis nem kizáró ok, ha a jelentkező szervezet az Erzsébet Alapítvány bármely felhívására adott be év közben jelentkezést és részt vett valamilyen típusú Erzsébet-táborban (napközi, ottalvós, családi, erdélyi stb.). Az sem kizáró ok, ha valaki az előző években már volt Erzsébet-karácsonyon.

Igen, az egyik nem zárja ki a másikat, tehát attól, hogy egy adott évben valaki volt Napközi Erzsébet-táborban, még ottalvós Erzsébet-táborban (nyári, balatoni Élménytábor, osztálykirándulás) és akár a családi vagy az Erdélyi Erzsébet-táborban is részt vehet.

Természetesen. Az ő esetükben 5 gyermek mellé tervezhető egy kísérő. (Nem SNI-s gyerekeknél 10 gyermek mellé tervezhető 1 fő kísérő.)

Igen, erre van lehetőség.

Igen, azonban a jelentkezésnél fel kell tüntetni, hogy milyen típusú gyógyszert szed a gyermek.

A jelentkezéshez nem szükséges jövedelemigazolást csatolni.

Az Erzsébet Táborok rendszere csoportos, így gyermekcsoportokkal lehet jelentkezni táborozásra. Ha egy szülő azt szeretné, hogy gyermekek részt vegyen Erzsébet-táborban, akkor javasolt megkeresni ezzel az igénnyel az iskolát, ahova a gyermek jár. A jelentkezéseket jellemzően köznevelési intézmények adhatják be általános iskolás tanulói csoportokkal a www.erzsebettaborok.hu oldalról elérhető E-tábor Plusz felületen.

A jelentkezés benyújtására felhívásonként eltérő idő áll rendelkezésre. A jelentkezések értékelése a beadási határidő lejárta után 2-4 héten belül történik meg. Ezalatt a hiánypótlásokra is sor kerül, majd ezt követően történik a kiértesítés az E-tábor Plusz felületen.

A zánkai és fonyódligeti Erzsébet-táborokba részben állami támogatással, részben pedig európai uniós forrás által ingyen utazhatnak vonattal a résztvevők, és a hazaút is térítésmentes az Erzsébet Alapítvány által szervezett vonatos utazás esetén. A buszos utazást az alapítványnak nem áll módjában megtéríteni.

Az Erdélyi Erzsébet-táborba szervezetten, vonattal utazhatnak a táborozók, így ebben az esetben is ingyenes az út. Az Erzsébet-karácsonyra való utazást is megtéríti az Erzsébet Alapítvány a táboroztatási programnak köszönhetően. További esetekben (például osztálykirándulás vagy családi tábor) az útiköltség nem finanszírozott, ugyanakkor azt bármely, jelentkeztetésben együttműködő szervezet átvállalhatja.

Más iskolából érkező gyermek táborozásának nincs akadálya.

Igen, kísérő az lehet, aki büntetlen előéletű, cselekvőképes, 22. életévét betöltötte, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik a jelentkezéskor és a táborozás időpontjában.

Gyermektáborok nem léteznek felnőttek nélkül, ők a táborok esetében azok a kísérők, akiket a gyerekek ideális esetben ismernek (például pedagógusok), a gyerekekkel együtt vesznek részt az ottalvós vagy az erdélyi táborokban, illetve az Erzsébet-karácsonyon, folyamatosan a csoporttal vannak és elsődlegesen figyelnek a gyerekekre. A napközik esetén a kísérők megszervezik a tábort, és a tábor ideje alatt a gyerekekkel vannak.

A balatoni, nyári ottalvós Erzsébet-táborokban kizárólag azon kísérők vehetnek részt, akik rendelkeznek a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti, a táborozás időpontjában érvényes védettségi igazolvánnyal, illetve a Napközi Erzsébet-táborokba is javasolt olyan kísérőt delegálni, akinek van védettségi igazolványa.

Alapesetben 10 gyermek mellé egy kísérőt szükséges delegálni. A sajátos nevelési igényű gyermekeknél (SNI-s tanulók) 5 fő mellé egy kísérővel lehet tervezni.

Szervezés szempontjából praktikus, de nem kötelező keret a 10 fős csoportokkal való jelentkezés.  Amennyiben a csoport létszáma nem osztható tízzel, a kísérők számát a matematika kerekítési szabályai alapján szükséges meghatározni. (Például 24 fő mellé 2 kísérő, 38 fő mellé 4 kísérő részvétele tervezhető.)

Igen, kísérő az lehet, aki büntetlen előéletű, cselekvőképes, 22. életévét betöltötte, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik a jelentkezéskor és a táborozás időpontjában.

A táborozó gyermeket kizárólag a szülő vagy törvényes képviselő viheti el a tábor időtartama alatt a táborból, azt követően, hogy ezt előre egyeztette a csoport kísérőjével, a tábor vezetőjével/altáborvezetőjével és lejelentette a táborhely recepcióján a gyermek táborból való távozását.

Igen. Már a jelentkezés pillanatában a felkészülést és a megelőzést tartjuk szem előtt: a jelentkezések benyújtásakor a gyermekeknek és a kísérőknek is lehetősége van jelezni, ha ételallergia, érzékenység, diabétesz stb. áll fenn. A táborozás időszakában a jelzés alapján állítjuk össze a menüt. A gyermekek és kísérőik az ételallergia vagy -érzékenység szerint, külön karszalagot is kapnak a táborba történő belépéskor.

A táborhelyeken 0-24 órás gyermekorvosi ügyelet működik 2 fő orvossal és 1 fő szakápolóval, mentőszolgálat és vízimentő szolgálat is rendelkezésre áll. A vízparton egészségügyi konténer is üzemel napközben a vízimentő szolgálat orvosi felügyeletével. Szükség esetén azonnali orvosi beavatkozás és/vagy segítségnyújtás is történik: a zánkai táborhelyen egy minden igény kielégítő, jól felszerelt és modern egészségház is a biztonságos táborozást szolgálja, amely kiválóan felszerelt komplexum, ahol a mobíliákon (pl. vizsgáló ágy, orvosi csaptelep stb.) túl minden szükséges orvostechnikai eszköz rendelkezésre áll. Egyebek mellett hordozható EKG, klinikai defibrillátor sürgősségi táska – a légút biztosításának eszközeivel -, oxigénpalack, pulzoximéter, sebészeti eszközök, megfelelő mennyiségű kötszer, érfogó, gyomormosó szett, gerinc hordágy, lekötők és nyakrögzítő, izolációs takaró, vércukormérő, vérnyomásmérő és gyógyszer inhalátor. A fonyódligeti táborhelyen szintén jól felszerelt egészségház működik, és az erdélyi, valamint a gyógyító táborokban is 0-24 órás gyermekorvosi ügyelet mellett zajlik a táborozás.

Fokozott higiénés intézkedésekkel valósulnak meg a táborok (a szervező Erzsébet Alapítvány munkatársai fertőtlenítő takarítást végeznek rendszeresen), és fertőtlenítő pontok is rendelkezésre állnak minden fő helyszínen. Amennyiben bárkinek vírusos fertőzésre utaló tünetei lennének, az egészségügyi szakszemélyzet intézkedik az ellátásról, és karanténrészleg is rendelkezésre áll a jól felszerelt tábori egészségházakon belül. Évek óta kidolgozott protokoll alapján zajlik egy esetleges járvány kezelése, a tömegtől elkülönített helyiségek állnak rendelkezésre (karanténrészleg). A táboron belüli esetleges járvány orvosi kezelése az együttműködő kórházak (veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház és Siófoki Kórház-Rendelőintézet) szakembereinek részvételével zajlik.

 

A testi és lelki egészség megóvása mellett a tábori biztonság is kiemelt szerepet tölt be az Erzsébet-táborokban. Ezt egyrészt a megfelelő információk (például gyógyszeres kezelés, ételallergia stb.) ismerete alapozza meg, másrészt a tábori biztonságtechnikai eszközök (kerítés, QR kódos karszalag stb.), továbbá a biztonsági előírások és szakemberek (Házirend, szabályzatok, élőerős védelem stb.) is védelmet nyújtanak a gyermekek számára. Fontos, hogy a biztonsági intézkedések arra irányulnak, hogy jogosulatlanul ne tartózkodhasson senki a táborok területén, tehát idegenek ne férkőzhessenek a gyermekek közelébe. Vészhelyzeti Parancsnok felel az azonnali riasztási lánc és intézkedés megszervezéséért egy esetleges vészhelyzetben. A biztonsági intézkedésekre kidolgozott protokollt a gyermekekkel érkező felnőttekkel többek között oktatófilmeken, előadásokon keresztül ismerteti az Erzsébet Alapítvány.

A tábort autóval, busszal (a 71-es számú főútról, a buszmegálló neve Zánka, Gyermekváros), illetve vonattal lehet megközelíteni. A területen belül vadonatúj Zánka-Erzsébettábor elnevezésű vasútállomás  fogadja a táborozókat.

A tábor többféle szálláslehetőséggel rendelkezik, minden szálláshely felújított és mára fűthető, így a téli időszakban is lehetséges a táborozás. 2, 3, 6, 7, 8 és 10 ágyas szobák állnak rendelkezésre, a 6, 7, 8 és 10 ágyas szobákban emeletes ágyak is találhatók.

Mindegyik felújított szobához külön WC és fürdőszoba tartozik.

A területen belül kisbolt, a parton és a kalandparkban pedig egy-egy büfé található, ahol hideg és meleg ételek is vásárolhatóak.

A legtávolabbi szálláshelyről körülbelül 15-20 perc sétára van a part.

Kerékpár kölcsönzésre nincs lehetőség, ám a táboron belül dottó közlekedik, a mozgásukban korlátozott táborozókat pedig akadálymentesített kisbusszal segítjük a programhelyszínekre való eljutásban.

A Magyarországról érkező táborozók részére az utazás biztonságos körülmények között, szervezetten, vonattal történik. Vasárnap este hálókocsis vonatokkal indulnak a csoportok a Budapest-Keleti pályaudvarról. Másnap, azaz hétfő reggel érkeznek a gyergyószentmiklósi pályaudvarra, ahonnan a táboroztatási programban biztosított különbuszokkal utaznak a gyermekek tovább az Ivó településen lévő táborhelyre. A visszaút hasonlóan történik. Az „Erdélyi Erzsébet-táborból” különbusszal jutnak el a gyerekek a csíkszeredai állomásra, majd péntek este hálókocsis vonatokban folytatják a hazautat. Szombaton, a délelőtti órákban érkeznek meg a Budapest-Keleti pályaudvarra. Az utazás ideje alatt tábori munkatársak is kísérik a csoportokat.

Autóval: A Fonyódligeti Erzsébet-tábor Balatonboglár és Balatonfenyves között található. A táborhelyet az M7-es autópályáról az ordacsehi lehajtónál, valamint a 7-es számú főút vonaláról lehet megközelíteni.

Vonattal: A vonattal érkező táborozók a fonyódligeti vasútállomástól gyalog juthatnak el a 900 méterre található táborig. Őket már az állomáson várják a szervező Erzsébet Alapítvány munkatársai, és a felújított, jó minőségű Mecsek után kísérik a táborba a csoportokat.

Autóbusszal: A távolsági autóbuszok a fonyódligeti vasútállomás mellett állnak meg.

Összesen 5 altábor várja a táborozni vágyókat. Egy altábor 160 férőhelyes, és minden altáborhoz tartozik egy teljesen új, zuhanyzós vizesblokk. 10-10 fős ikersátrakban aludhatnak a táborozók. Ezek modern kialakításúak, vastag falakkal rendelkeznek és korszerű a szellőzéstechnika. A mintegy 800 férőhelyes létesítmény jurtái között felújított közösségi terek is szolgálják a pihenést és a szórakozást.

A sátrakban van világítás, és USB (telefon töltésére alkalmas) portok is találhatóak a szállásokon. Ugyanolyan bútorzattal vannak berendezve, mint a zánkai tábor szálláshelyei: emeleteságyak, szekrények, asztalok, székek is találhatóak a sátrakban.

A területen belül büfé található, ahol hideg és meleg ételek is vásárolhatóak az üdítők, ásványvíz és kávé mellett.

A beteg és gyógyuló gyermekek a Gyógyító Szent Erzsébet-táborba szervezetten, busszal utazhatnak. A tábor a Zobori Élménypark területén található, a címe: 8743 Zalaszabar, Hrsz. 1565

A tábor területén klasszikus szállásépület és jurtasátras szállások is találhatóak. A táborépületben 10 szoba van, ezekből 1 db 10 ágyas és 8 db 6 ágyas. A jurtákból 2 db 12 személyes, 1 db 8 személyes és 1 db 6 személyes áll rendelkezésre.

Valamennyi típusú szálláson emeleteságyak vannak. A szállásépületben minden szobához tartozik vizesblokk, a jurtasátraknál pedig nemenkénti elosztásban található egy-egy vizesblokk.

A tábor területén büfé működik.

A Tábor Együttélést Segítő Operatív munkatársak, akik a színes tábori programok megvalósításában segédkeznek.

Azért dolgoznak, hogy a táborozó gyerekeknek élményekben gazdag, feledhetetlen tábori hete legyen.  TESO-ként „mindenhol ott lvannak”, részt vesznek a reggeli és az esti altábori ceremóniákon, segítenek eligazodni a tábor területén vagy a programok sűrűjében, előkészítik, lebonyolítják, majd lezárják a programokat, lelkesítik és buzdítják a résztvevőket. Feladatkörükbe tartozik a programok adminisztrációs és logisztikai feladatainak ellátása, a programhelyszínek berendezése, a programeszközök bekészítése és elpakolása, tabletek segítségével QR kódok beolvasása, fényképek dokumentációs célú készítése, a táborvégi kérdőívek kitöltésére történő ösztönzés és a táborozók érkezésnek és távozásának, valamint az étkeztetések lebonyolításának elősegítése is.

Betöltött 19. életévtől nyújtható be jelentkezés, megkezdett vagy befejezett felsőfokú tanulmány (abszolutórium) esetén.

Igen. Étkezés és szállás a felkészítés helyszínén önkéntes szerződés keretében mindenkinek biztosított. Amennyiben valaki ételallergiával küzd vagy speciális diétára szorul, azt mindenképpen jeleznie kell.

Fontos, hogy jelentkezéskor ugyanazokat a turnusokat kell jelölni. Kiválasztás után, TESO-ként a felkészítésen vagy a turnusok előtti beosztás alkalmával lehet jelezni, hogy egy csapatban szeretnének lenni egyes TESO-k.

Olyan turnusokra szükséges jelentkezni TESO-nak, amelyek előreláthatólag megfelelőek számodra. Ha valami miatt utólag mégis módosítani szükséges, úgy az interjúztatás során a Táborvezetőkkel egyeztetve tudod jelezni módosítási igényedet.

Mindenképpen fel kell venni a kapcsolatot az Erzsébet Alapítvánnyal e-mailben vagy telefonon és jelezni kell, hogy nem megoldható a részvétel a megjelölt turnusban. Minden lemondásról időben tudnunk kell, hogy a szervezés zökkenőmentes legyen.

Van lehetőség „ÖnkénTESO” jelentkezésre 2022-ben: A „Zánkai Erzsébet-táborban” Ifjúsági Közösségi Szolgálat keretében a közreműködő középiskolák 16 év feletti tanulóinak tudjuk lehetővé tenni, hogy kortás segítőként részt vegyenek a nyári turnusokban. A diákok kortárs önkéntesként történő részvétele a nyári táborok 2 turnusában válik lehetővé az adott intézménnyel kötött együttműködési megállapodás keretében. A közösségi szolgálat a diákokat a nyári Élménytáborok egy-egy turnusában, 4 napon keresztül, napi maximum 5 óra – heti maximum 20 óra – időtartamban érinti. A tanulóknak reggel 8:00 órára szükséges a táborhelyszínre érkezniük, és 13:00 órakor fejeződik be a közösségi szolgálat egy napja. A diákok részére utazási költségtérítést, valamint tízórait és ebédet, továbbá munkaruhát (ÖnkénTESO pólót) biztosítunk. A tanulók tevékenységét pedagógus végzettségű Altáborvezető munkatársaink koordinálják, felügyelik.