decor

Jó tudni

decor

Témakör kérdései

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári szünetben, a gyerekek lakóhelyén, napközi formában valósulnak meg. A hétfőtől péntekig, jellemzően 8.00 és 16.00 között szervezett táborok programját az Erzsébet Alapítvány által előírt kötelező programelemek alapján a jelentkező intézmény pedagógusai állítják össze és valósítják meg, igazodva a gyermekek igényeihez és a helyi sajátosságokhoz.

A Napközi Erzsébet-táborokat szervező intézmények egy előzetesen összeállított programtervvel jelentkezhetnek a napközik megvalósításához szükséges forrásokra. Ezekben a programtervekben kötelezően meg kell jelenniük a sport és egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés, a kézművesség, az önismeret és a közösségépítés témája köré szervezett programoknak. Kötelezően legalább egy ún. „buszos” kirándulást is szervezni kell, amellyel az a cél, hogy a gyerekek távolabbi helyekre is eljuthassanak a tábor ideje alatt. Szintén kötelező, hogy valamilyen ruhaneműt is kapjanak a táborozók minden héten: ez lehet például egy póló vagy egy fejfedő, a lényeg, hogy hasznos legyen és szerepeljen rajta az Erzsébet Táborok logó (nyomtatással, de akár kézműveskedés során saját maguk is elláthatják a logóval a gyerekek).

A minimum létszám 20 fő, a maximum létszám 60 fő.

A Napközi Erzsébet-táboroknál a gyermekcsoportokat jelentkeztető intézmények tervezik a programokat, és a megvalósításért is ők felelnek: akár külső szolgáltatót is fel lehet kérni egy program megtartására. A sikeres jelentkezés egyik feltétele, hogy a kötelező programelemek – a gyerekek igényeihez és a település adottságaihoz igazodva – megjelenjenek a programtervben. Tehát a szervező intézményen és a pedagógusokon múlik, hogy a kötelező programelemek mentén konkrétan milyen programokat szerveznek. A táborhoz szükséges forrásokat az Erzsébet Táborok rendszere biztosítja.

Igen, a kötelező programelemeknek egy héten legalább egyszer kell szerepelnie a turnus programjában, ugyanakkor ezeket a hét bármely napján be lehet építeni a programba.

A Napközi Erzsébet-táborokban nem lehet ott aludni, hétfőtől péntekig kizárólag napközben, jellemzően 8.00 és 16.00 között tarthatnak a táborok. A finanszírozás is csak a napközbeni dolgokra fordítható.

Igen, a programelemben erre van lehetőség. A szervezők döntése, hogy a kiránduláshoz milyen közlekedési eszközt használnak. A jelentkezéshez azonban elvárás, hogy a csoport a településen kívül eső, külső helyszínre utazzon.

Igen, a tervezett étkezési időpontoktól el lehet térni, azokat a saját rendszerükhöz alakíthatják az intézmények, de a kötelező, napi négyszeri étkezést biztosítani kell.

Ugyanaz a gyermek több turnusban is táborozhat.

A napközi táborok turnusaiban részt vehetnek más intézmények tanulói is, de a tanulói jogviszonyt minden esetben igazolni kell.

Egy intézmény a nyári időszakban kiírt turnusok közül akár az összesre jelentkezhet.

A programok a sport és az egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés és kézművesség, a tudomány, az önismeret és a közösségépítés témájához kapcsolódnak. A cél az, hogy a táborozó gyerekek élményprogramokon és foglalkozásokon keresztül találkozzanak mindegyik témával, a turnusban legalább egyszer.

Naponta 100 Ft-ért lehet részt venni a táborban. Ez a jelképes, úgynevezett részvételi biztosíték tartalmazza az összes színes programot és a napi négyszeri étkezést.

A Napközi Erzsébet-táborok 70%-ban előfinanszírozottak, az összeg 30%-a a tábor megvalósulása után, a beszámoló beadását követően kerül kifizetésre. A szakmai és a pénzügyi beszámolót a jelentkezési felületre (E-tábor Plusz) kell feltölteni, a végszámlát pedig el kell küldeni az Erzsébet Alapítvány részére.

Az Élménytáborok elnevezés arra utal, hogy az Erzsébet-táborokban eltöltött közel egy hét alatt a lehető legtöbb élményprogrammal és lehetőséggel találkozhatnak a vakációzók. A táborokban teljes körű ellátás, biztonságos körülmények, és napi ötszöri étkezés (speciális étkezés is) biztosított minden résztvevő (gyerekek és felnőtt kísérőik) számára.

Ezekbe a táborokba jellemzően köznevelési intézmények és a gyermekjóléti alapellátás intézményei jelentkezhetnek gyermekcsoportokkal. A pontos feltételeket tartalmazó jelentkezési felhívásokat minden esetben az E-tábor Plusz menüpontra kattintva lehet elérni. Az E-tábor Pluszba regisztrálni kell. Amennyiben az intézmény megfelel a jelentkezési felhívásban foglalt feltételeknek és úgy dönt, hogy jelentkezik, illetve jelentkezteti a gyerekeket, akkor ezt az E-tábor Plusz  felületen tudja megtenni.

Az Erzsébet Táborok rendszerében gyermekcsoportokkal lehet jelentkezni táborozásra. Ha egy szülő azt szeretné, hogy gyermekek részt vegyen Erzsébet-táborban, akkor javasolt megkeresni ezzel az igénnyel az iskolát, ahova a gyermek jár. A jelentkezéseket jellemzően köznevelési intézmények, valamint a gyermekjóléti alapellátás intézményei adhatják be 1-11. évfolyam közötti tanulói csoportokkal a www.erzsebettaborok.hu oldalról elérhető E-tábor Plusz felületen.

A programok a magyarság és honismeret, a sport, a tudományok, a kultúra és a kereszténység alappillérekre épülnek. Hangsúlyos a programpalettán az egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés, a kézművesség, az önismeret és a közösségépítés, valamint a digitális kompetencia fejlesztése.

Ezekbe a táborokba a köznevelési intézmények, valamint a gyermekjóléti alapellátás intézményei jelentkeztethetnek gyermekcsoportokat.

6-18 éves gyermekek, sajátos nevelési igényű gyermekek esetén pedig 6-19 éves korig.

Zánkán naponta mintegy 60, Fonyódligeten pedig napi 25 program közül választhatnak a balatoni nyári Élménytáborokban a csoportok, nincs lehetőség táboron kívüli programon részt venni.

A tavaszi és az őszi osztálykirándulásokon is számos program közül lehet választani, ugyanakkor osztálykirándulás esetén táboron kívüli programokon is részt vehetnek a csoportok.

Az ottalvós táborok programkínálata évről évre bővül, amelyek ingyenesek minden táborozó számára (pl. sárkányhajózás, sétahajózás, kalandparkok, szinkronfoglalkozás, fizikai kísérletek, digitális programok, színjátszóprogram, tánc-, sport és zenei foglalkozások, közösségi programok stb.). A programokat a sikeres jelentkezési kiértesítéssel egy időben kapott programkínálatból lehet kiválasztani, az azokon való részvétel az előzetes regisztrációt követően lehetséges.

A kötelező programok három területet érintenek: a digitális kompetenciafejlesztést, a prevenciós foglalkozásokat, illetve a tudomány és a környezetvédelem témakörében szervezett foglalkozásokat. Mindegyikének egy-egy programelemén legalább egyszer kötelező a részvétel.  A kötelező programokon felül még számtalan programlehetőség közül lehet választani.

Meghatározott időpontban a nyári Élménytáborokban és az osztálykirándulásokon van lehetőség sporteszközök és társasjátékok térítésmentes kölcsönzésére.

Az ottalvós osztálykirándulások az Erzsébet Táborok tavasszal és ősszel megvalósuló, hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig, 3 napos turnusokban váltakozó, teljes körű ellátást és napi ötszöri étkezést biztosító táborai. A balatoni Erzsébet-táborban naponta 30 féle program van az osztálykirándulások alkalmával, és akár a környező kirándulóhelyekre is ellátogathatnak az iskolások. A színes, tábori programkínálatban közösségfejlesztő programok és az iskolai tanulmányokat kiegészítő izgalmas, élménypedagógiai módszerekkel megvalósított foglalkozások gondoskodnak az élményszerzésről.

Ezekbe a táborokba a jelenleg 1-11. évfolyam közötti diákcsoportokat tudnak jelentkeztetni a köznevelési intézmények (általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakiskolák, alapfokú művészeti iskolák, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelés-oktatási intézmények).

Bármilyen típusú Erzsébet-táborról legyen szó, mindig felhívások útján lehet jelentkezni. A pontos feltételeket tartalmazó jelentkezési felhívásokat minden esetben az E-Tábor Plusz menüpontra kattintva lehet elérni. Az E-tábor Pluszra regisztrálni kell. Amennyiben az intézmény megfelel a jelentkezési felhívásban foglalt feltételeknek és úgy dönt, hogy jelentkezik, illetve jelentkezteti a gyerekeket, akkor ezt az E-tábor Plusz felületen tudja megtenni.

Az osztálykirándulások alkalmával a zánkai vagy a fonyódligeti Erzsébet-táborban számos lehetőség és szolgáltatás érhető el. A kalandpark, a dottó, a sárkányhajók, a közeli kirándulóhelyek, valamint a táborba érkező csoportok számára összeállított közösségfejlesztő programok és az iskolai tanulmányokat kiegészítő izgalmas, élménypedagógiai módszerekkel megvalósított programok garantálják, hogy az Erzsébet-táborban töltött osztálykirándulás felejthetetlen élmény legyen.

Meghatározott időpontban a nyári Élménytáborokban és az osztálykirándulásokon van lehetőség sporteszközök és társasjátékok térítésmentes kölcsönzésére.

A felújított Erdélyi Erzsébet-tábor csodálatos környezetben, a Madarasi Hargita lábánál helyezkedik el, Ivó településen. Az 5 napos 4 éjszakás erdélyi táborban napi ötszöri étkezés (tekintettel a speciális étkezési igényekre is), egészségügyi ellátás és számos programlehetőség biztosított. A Magyarországról érkező táborozók szervezetten, vonattal utaznak Erdélybe, és oda-vissza 1-1 éjszakát hálókocsikban töltenek a gyermekek és kísérőik, így a tábor összesen 7 napos.

A nyári időszakban magyarországi és romániai székhelyű köznevelési intézmények, gyermekvédelmi és egyéb intézmények jelentkeztethetnek gyerekeket az erdélyi Erzsébet-táborozásra. Az Erdélyben működő intézmények esetében a jelentkezés beadásakor érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkező 1-11. évfolyamos, a beadási határidő napjáig 6-17 életévüket betöltött tanulók vehetnek részt a táborokban. Magyarországi intézmények esetében olyan 1-8. évfolyamos tanulók vehetnek részt a táborokban, akik a táborozás lezárultáig nem töltötték be a 14. életévüket és akik a jelentkezés beadásakor érvényes tanulói jogviszonnyal és érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal rendelkeznek.

A felhívásban rögzített szervezetek körébe tartozó intézmények tudnak jelentkezést benyújtani gyermekcsoportokkal az E-Tábor Plusz felületén.

Az Erdélyi Erzsébet-tábor nyári ottalvós turnusaiban a programok kiemelten célozzák a magyarságtudat erősítését, az erdélyi természeti környezet megismerését és az anyaországból, valamint Erdélyből érkező táborozók közötti kapcsolat erősítését és elmélyítését. A tábori turnusok során kulturális programok (pl.: színházi előadás és táncház) sport- és hagyományőrző programok, vetélkedők, továbbá kirándulások és szórakoztató zenés-táncos programok is várják a táborozókat.

Az erdélyi, év közbeni osztálykirándulások 3 napos, 2 éjszakás turnusokban megszervezett, teljes körű ellátást és napi ötszöri étkezést biztosító táborok.

Erdélyi osztálykirándulásra az Erdélyben működő közintézmények, gyermekvédelmi intézmények jelentkezhetnek, 1-8. évfolyamos tanulókkal. Az erdélyi osztálykirándulás lehetősége a rövid turnusok miatt magyarországi intézmények számára nem elérhető, hiszen csak az oda- és a visszaút 1-1 nap lenne.

A felhívásban rögzített szervezetek körébe tartozó intézmények tudnak jelentkezést benyújtani gyermekcsoportokkal az E-tábor Plusz felületén.

Az Erdélyi Erzsébet-táborok turnusaiban kulturális programok (pl.: színházi előadás és táncház) sportprogramok és vetélkedők, továbbá kirándulások és szórakoztató zenés-táncos programok várják a táborozókat.

A Családi Erzsébet-táborok péntektől vasárnapig tartó, egészségügyi ellátást és napi ötszöri étkezést biztosító, kifejezetten a gyermekeknek és családjuknak szóló ottalvós táborok. A családi táborok olyan élményközpontú, speciálisan a családokra szabott programsorozatot kínálnak a résztvevőknek, ami az Erzsébet-táborok szellemiségét megőrizve, tábori környezetben teremti meg a családtagok közelsége által nyújtott, otthontól távoli, mégis biztonságos és különleges családi együttlét lehetőségét.

A jelentkezés a felhívásban rögzített együttműködő szervezeteken keresztül történik. A szervezetek körébe tartozik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Katolikus Karitász, a Magyar Református Szeretetszolgálat, az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a Sportos Cukorbetegek Egyesülete. A jelentkezés általános feltétele, hogy a táborozó családok legalább egy tagja 7 év alatti gyermek,  vagy a jelentkezés beadásakor érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkező 1-12. évfolyamos gyermek legyen.

Ahogyan valamennyi Erzsébet-tábor esetén, úgy a Családi Erzsébet-tábor kapcsán is csoportos jelentkezésre van lehetőség. A csoportos jelentkezések a felhívásokban rögzített együttműködő szervezeteken keresztül zajlik.

A családi táborban szórakoztató, zenés-táncos, kulturális programok (például: könnyűzenei előadások, népzenei formációk, látványszínház stb.), valamint különféle gyermekprogramok is megvalósulnak. Nagy hangsúlyt kapnak azok a programok, amelyek a családot összekovácsolják, közös időtöltésre sarkallják, élményeket és emlékeket közvetítenek (például kézműves foglalkozások, hajókázás, vetélkedők, relaxációs programok, túra stb.). A sport, a szabadidős és a játékprogramok (például a játékterem, csocsó, asztalitenisz stb.) szintén a családi táborok szerves részét képezik, a családtagok kikapcsolódását és gondtalan időtöltését a közös programok mellett egyéni elfoglaltságok is kiegészíthetik.

Az Erzsébet Táborokhoz tartoznak olyan speciális táborok is, amelyek szervezése, lebonyolítása, a gyermekek jelentkeztetése egészségügyi és szociális területen működő intézményekkel együttműködve valósul meg. A Gyógyító Szent Erzsébet-táborokban speciális ellátást igénylő, beteg vagy betegségből gyógyuló gyerekek táboroznak. A speciális tábor és a résztvevői kör okán az Erzsébet Táborok kezdetétől olyan szakmai partnerekkel működik együtt az Erzsébet Alapítvány, akikre a terület sajátosságát tekintve szakavatottként épít. A táboroztatási munka közös, de az adott tábort az intézmény szervezi meg, az infrastruktúrát, az étkezést, a programokat, a felügyeletet, az egészségügyi ellátást az együttműködő partner, illetve az egészségügyi vagy szociális területen működő intézmény végzi. A 6 napos 5 éjszakás turnusok teljes ellátás, szakorvosok, ápolók és önkéntesek felügyelete mellett zajlanak.

Jellemzően egészségügyi vagy szociális területen működő intézmények jelentkezhetnek gyermekekkel. Ezek az intézmények és azok szakemberei (az intézmények képviselői, orvosok, ápolók), valamint a szülők közösen hozzák meg azt a döntést, hogy a gyermek egészségügyi állapota lehetővé teszi-e a táborozást, bekapcsolódnak-e az Erzsébet Táborok rendszerébe.

1-11. évfolyam közötti, érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekeket jelentkeztethetnek az egészségügyi vagy szociális területen működő intézmények.

A gyerekek orvosok, ápolók és pedagógusok kíséretével érkeznek a gyógyító táborokba. A Családi Gyógyító Szent Erzsébet-táborokban a gyerekek a szüleikkel, családtagjaikkal együtt vesznek részt.

A gyógyító táborok kiemelt célja, hogy a testi vagy lelki betegséggel élő, illetve gyógyuló gyermekek a közösen szerzett élményterápiás programok során kicsit megfeledkezzenek a problémáikról, állapotukból adódó esetleges mindennapi nehézségeikről.

Az aktuális jelentkezési felhívás szerint lehet jelentkezni gyermekcsoportokkal az E-tábor Plusz felületen.

A téli időszakban megvalósuló kulturális programsorozat. Fontos, hogy a gyermekek a tábori élmények megtapasztalása mellett különleges, kulturális programokhoz is hozzáférjenek. Jellemzően az utazási költségről, a programokról, az étkezésről és a hazaútra való hidegcsomagról is gondoskodik a táboroztatási program, a gyerekek pedig ajándékot is kapnak.

1-12. évfolyamos, érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkező diákokkal jelentkezhetnek a magyarországi székhelyű köznevelési intézmények.

Igen, ugyanis nem kizáró ok, ha a jelentkező szervezet az Erzsébet Alapítvány bármely felhívására adott be év közben jelentkezést és részt vett valamilyen típusú Erzsébet-táborban (napközi, ottalvós, családi, erdélyi stb.). Az sem kizáró ok, ha valaki az előző években már volt Erzsébet-karácsonyon.

Igen, az egyik nem zárja ki a másikat, tehát attól, hogy egy adott évben valaki volt Napközi Erzsébet-táborban, még ottalvós Erzsébet-táborban (nyári, balatoni Élménytábor, osztálykirándulás) és akár a családi vagy az Erdélyi Erzsébet-táborban is részt vehet.

A 8. osztályos tanulók a tavaszi, illetve az őszi osztálykirándulás mellett jelentkezhetnek a nyári Élménytáborokba is. Mivel jellemzően az év első felében lehet jelentkezni az őszi osztálykirándulásokra is, így a jelentkezésnél érdemes figyelni arra, hogy olyan tanulókkal jelentkezzen az intézmény, akik még az iskola diákjai lesznek a következő tanévben is.

Természetesen. Az ő esetükben 5 gyermek mellé tervezhető egy kísérő. (Nem SNI-s gyerekeknél 10 gyermek mellé tervezhető 1 fő kísérő.)

Igen, erre van lehetőség.

Igen, azonban a jelentkezésnél fel kell tüntetni, hogy milyen típusú gyógyszert szed a gyermek.

A jelentkezéshez nem szükséges jövedelemigazolást csatolni.

Az Erzsébet Táborok rendszerében gyermekcsoportokkal lehet jelentkezni táborozásra. Ha egy szülő azt szeretné, hogy gyermekek részt vegyen Erzsébet-táborban, akkor javasolt megkeresni ezzel az igénnyel az iskolát, ahova a gyermek jár. A jelentkezéseket jellemzően köznevelési intézmények, valamint a gyermekjóléti alapellátás intézményei adhatják be 1-11. évfolyam közötti tanulói csoportokkal a www.erzsebettaborok.hu oldalról elérhető E-tábor Plusz felületen.

A jelentkezés benyújtására felhívásonként eltérő idő áll rendelkezésre. A jelentkezések értékelése 2-4 héten belül történik meg, majd ezt követi a kiértesítés az E-tábor Plusz felületen.

A zánkai és fonyódligeti Erzsébet-táborokba részben állami támogatással, részben pedig európai uniós forrás által ingyen utazhatnak vonattal a résztvevők, és a hazaút is térítésmentes az Erzsébet Alapítvány által szervezett vonatos utazás esetén. Az Erdélyi Erzsébet-táborba szervezetten, vonattal utazhatnak a táborozók, így ebben az esetben is ingyenes az út. Az Erzsébet-karácsonyra való vonatos utazást is megtéríti az Erzsébet Alapítvány a táboroztatási programnak köszönhetően. További esetekben (például osztálykirándulás vagy családi tábor) az útiköltség nem finanszírozott, ugyanakkor azt bármely, jelentkeztetésben együttműködő szervezet átvállalhatja.

A táborozáshoz tanulói jogviszony szükséges, ezért amennyiben a jelentkező intézmény vezetője beleegyezik, hogy más iskolából érkező gyermek is részt vegyen a jelentkezésben, ennek nincs akadálya.

A biztonság garantálásaként a balatoni, nyári ottalvós Élménytáborokban és a Családi Erzsébet-táborokban 2021-ben a 18 éven felüliek számára szükséges a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védettségi igazolvány. Ez vonatkozik a táborokban dolgozókra, a programlebonyolítókra, előadókra, valamint az operatív működést biztosítókra (például élelmiszer szállítókra) és a gyermekekkel érkező felnőttekre is.

A Napközi Erzsébet-táborok esetén nem kötelező, de javasolt olyan kísérőt delegálni, akinek van védettségi igazolványa.

Gyermektáborok nem léteznek felnőttek nélkül, ők a táborok esetében azok a kísérők, akiket a gyerekek ideális esetben ismernek (például pedagógusok), a gyerekekkel együtt vesznek részt az ottalvós vagy az erdélyi táborokban, illetve az Erzsébet-karácsonyon, folyamatosan a csoporttal vannak és elsődlegesen figyelnek a gyerekekre. A napközik esetén a kísérők megszervezik a tábort, és a tábor ideje alatt a gyerekekkel vannak.

A balatoni, nyári ottalvós Erzsébet-táborokban 2021-ben kizárólag azon kísérők vehetnek részt, akik rendelkeznek a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti a táboroztatás időpontjában érvényes védettségi igazolvánnyal, illetve a Napközi Erzsébet-táborokba is javasolt olyan kísérőt delegálni, akinek van védettségi igazolványa.

Alapesetben 10 gyermek mellé egy kísérőt szükséges delegálni. A sajátos nevelési igényű gyermekeknél (SNI-s tanulók) 5 fő mellé egy kísérővel lehet tervezni.

Szervezés szempontjából praktikus, de nem kötelező keret, 10 fős csoportokkal jelentkezni.  Amennyiben a csoport létszáma nem osztható tízzel, a kísérők számát a matematika kerekítési szabályai alapján szükséges meghatározni. (Például 24 fő mellé 2 kísérő, 38 fő mellé 4 kísérő részvétele tervezhető.)

A biztonság garantálásaként a balatoni, nyári ottalvós Élménytáborokban és a Családi Erzsébet-táborokban 2021-ben a 18 éven felüliek számára szükséges a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védettségi igazolvány. Ez vonatkozik a táborokban dolgozókra, a programlebonyolítókra, előadókra, valamint az operatív működést biztosítókra (például élelmiszer szállítókra) és a gyermekekkel érkező felnőttekre is.

A Napközi Erzsébet-táborok esetén nem kötelező, de javasolt olyan kísérőt delegálni, akinek van védettségi igazolványa.

A táborozó gyermeket kizárólag a szülő vagy törvényes képviselő viheti el a tábor időtartama alatt a táborból, azt követően, hogy ezt előre egyeztette a csoport kísérőjével, a tábor vezetőjével/altáborvezetőjével és lejelentette a táborhely recepcióján a gyermek táborból való távozását.

Igen. Már a jelentkezés pillanatában a felkészülést és a megelőzést tartjuk szem előtt: a jelentkezések benyújtásakor a gyermekeknek és a kísérőknek is lehetősége van jelezni, ha ételallergia, érzékenység, diabétesz stb. áll fenn. A táborozás időszakában a jelzés alapján állítjuk össze a menüt. A gyermekek és kísérőik az ételallergia vagy -érzékenység szerint, külön karszalagot is kapnak a táborba történő belépéskor.

A táborhelyeken 0-24 órás gyermekorvosi ügyelet működik 2 fő orvossal és 1 fő szakápolóval, mentőszolgálat és vízimentő szolgálat is rendelkezésre áll. A vízparton egészségügyi konténer is üzemel napközben a vízimentő szolgálat orvosi felügyeletével. Szükség esetén azonnali orvosi beavatkozás és/vagy segítségnyújtás is történhet: a zánkai táborhelyen egy minden igény kielégítő, jól felszerelt és modern egészségház is a biztonságos táborozást segíti, amely kiválóan felszerelt komplexum, a mobíliákon (pl. vizsgáló ágy, orvosi csaptelep stb.) túl minden szükséges orvostechnikai eszköz rendelkezésre áll. Egyebek mellett hordozható EKG, klinikai defibrillátor sürgősségi táska – a légút biztosításának eszközeivel -, oxigénpalack, pulzoximéter, sebészeti eszközök, megfelelő mennyiségű kötszer, érfogó, gyomormosó szett, gerinc hordágy, lekötők és nyakrögzítő, izolációs takaró, vércukormérő, vérnyomásmérő és gyógyszer inhalátor.

Fokozott higiénés intézkedésekkel valósulnak meg a táborok 2021-ben (a táborszervező Erzsébet Alapítvány munkatársai fertőtlenítő takarítást végeznek rendszeresen), és fertőtlenítő pontok is kialakításra kerülnek minden programhelyszínen és szálláson. Amennyiben bárkinek koronavírusra utaló tünetei lennének, PCR teszt, és karanténrészleg is rendelkezésre áll a jól felszerelt tábori egészségházakon belül. Évek óta kidolgozott protokoll alapján zajlik egy esetleges járvány kezelése, a tömegtől elkülönített épületek állnak rendelkezésre (karanténépületek). A táboron belüli esetleges járvány orvosi kezelése az együttműködő kórházak (veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház és Siófoki Kórház-Rendelőintézet) szakembereinek részvételével zajlik.

 

 

A testi és lelki egészség megóvása mellett a tábori biztonság is kiemelt szerepet tölt be az Erzsébet-táborokban. Ezt egyrészt a megfelelő információk (például gyógyszeres kezelés, ételallergia stb.) ismerete alapozza meg, másrészt a tábori biztonságtechnikai eszközök (kerítés, QR kódos karszalag stb.), a biztonsági előírások és szakemberek (Házirend, szabályzatok, élőerős védelem stb.) is védelmet nyújtanak a gyermekek számára. Fontos, hogy a biztonsági intézkedések arra irányulnak, hogy jogosulatlanul ne tartózkodhasson senki a táborok területén, tehát idegenek ne férkőzhessenek a gyermekek közelébe.

A szokásos egészségügyi és személyi biztonság mellett, 2021-ben az Erzsébet Alapítvány bevezeti a  Bethesda Gyermekkórházzal kidolgozott, bővített járványügyi protokollt. (Azért bővített, mert már korábban is volt járványügyi protokoll az ottalvós Erzsébet-táborokban, 2021-ben pedig már a COVID-ra is kiterjesztette az alapítvány.) Ha felmerülne a koronavírus gyanúja, akkor PCR tesztet végez az Alapítvány, és karanténrészleg is van a jól felszerelt és felújított tábori egészségházakban. A táborokon belüli esetleges járványok szakszerű kezelését orvosi jelenléttel és együttműködő kórházak részvételével biztosítja az Alapítvány.

A tábort autóval, busszal (a 71-es számú főútról, a buszmegálló neve Zánka, Gyermekváros), illetve vonattal lehet megközelíteni. A területen belül vadonatúj Zánka-Erzsébettábor elnevezésű vasútállomás  fogadja a táborozókat.

A tábor többféle szálláslehetőséggel rendelkezik, minden szálláshely felújított. 2, 3, 6, 7, 8 és 10 ágyas szobák állnak rendelkezésre, a 6, 7, 8 és 10 ágyas szobákban emeletes ágyak is találhatók.

Mindegyik felújított szobához külön WC és fürdőszoba tartozik.

A területen belül kisbolt, a parton és a kalandparkban pedig egy-egy büfé található, ahol hideg és meleg ételek is vásárolhatóak.

A legtávolabbi szálláshelyről körülbelül 15-20 perc sétára van a part.

Kerékpár kölcsönzésre nincs lehetőség, ám a táboron belül dottó közlekedik, a mozgásukban korlátozott táborozókat pedig két akadálymentesített kisbusszal segítjük a programhelyszínekre való eljutásban.

A Magyarországról érkező táborozók részére az utazás biztonságos körülmények között, szervezetten, vonattal történik. Vasárnap este hálókocsis vonatokkal indulnak a csoportok Budapest-Keleti pályaudvarról. Másnap, azaz hétfő reggel érkeznek a gyergyószentmiklósi pályaudvarra, ahonnan a táboroztatási programban biztosított különbuszokkal utaznak a gyermekek tovább az ivói táborhelyre. A visszaút hasonlóan történik. Az Erdélyi Erzsébet-táborból különbusszal jutnak el a gyerekek a csíkszeredai állomásra, majd péntek este hálókocsis vonatokban folytatják a táborozók a hazautat. Szombaton a délelőtti órákban érkeznek meg Budapest-Keleti pályaudvarra.

Autóval: A Fonyódligeti Erzsébet-tábor Balatonboglár és Balatonfenyves között található. A táborhelyet az M7-es autópályáról az ordacsehi lehajtónál, valamint a 7-es számú főút vonaláról lehet megközelíteni.

Vonattal: A vonattal érkező táborozók a fonyódligeti vasútállomástól gyalog juthatnak el a 900 méterre található táborig.

Autóbusszal: A távolsági autóbuszok a fonyódligeti vasútállomás mellett állnak meg.

A beteg és gyógyuló gyermekek a Gyógyító Szent Erzsébet-táborba szervezetten, busszal utazhatnak. A tábor a Zobori Élménypark területén található, a címe: 8743 Zalaszabar, Hrsz. 1565

A tábor területén klasszikus szállásépület és jurtasátras szállások is találhatóak. A táborépületben 10 szoba van ezekből 1 db 10 ágyas és 8 db 6 ágyas. A jurtákból 2 db 12 személyes, 1 db 8 személyes és 1 db 6 személyes.

Valamennyi típusú szálláson emeleteságyak vannak. A szállásépületben minden szobához tartozik vizesblokk, a jurtasátraknál pedig nemenkénti elosztásban található egy-egy vizesblokk.

A tábor területén egy büfé működik.

A Tábor Együttélést Segítő Operatív munkatársak, akik a színes tábori programok megvalósításában segédkeznek.

Betöltött 19. életévtől nyújtható be jelentkezés.

A Zánkai Erzsébet-tábor Ifjúsági Közösségi Szolgálat keretében a közreműködő középiskolák 16 év feletti tanulóinak tudja lehetővé tenni, hogy kortás segítőként részt vegyenek a nyári turnusokban.

A kortárs segítők részére utazási költségtérítést, valamint tízórait és ebédet, továbbá munkaruhát biztosítunk.

Igen. Étkezés és szállás a képzés helyszínén mindenkinek biztosított. Amennyiben valaki ételallergiával küzd vagy speciális diétára szorul, azt mindenképpen jeleznie kell.

Fontos, hogy jelentkezéskor ugyanazokat a turnusokat kell jelölni. Kiválasztás után TESO-ként, a képzésen vagy a turnusok előtti beosztás alkalmával lehet jelezni, hogy egy csapatban szeretnének lenni egyes TESO-k.

Olyan turnusokra szükséges jelentkezni TESO-nak, amelyek biztosan megfelelőek. Ha valami miatt utólag mégis módosítani szükséges, úgy a TESO jelentkezési időszak végéig lehetséges változtatni. A beosztások elkészítése után azonban már nincs lehetőség a módosításra.

Mindenképpen fel kell venni a kapcsolatot az Erzsébet Alapítvánnyal e-mailben vagy telefonon és jelezni kell, hogy nem megoldható a részvétel a megjelölt turnusban. Minden lemondásról időben tudnunk kell, hogy a szervezés zökkenőmentes legyen.

2021-ben „ÖnkénTESO” jelentkezésre nincs lehetőség.