„Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat.” – olvassuk az önismeret témája kapcsán gyakran emlegetett József Attila verssort.  Az önmegvalósítás korát éljük, de életünk kiteljesedése szorosan összefügg társas kapcsolatainkkal. Mik az álmaink? Mit várunk az élettől? Mitől érezzük magunkat jobban valaki más társaságában, és mitől kevésbé? Mindezen felismerésekhez emberi kapcsolatainkon keresztül vezet az út.

Az Erzsébet-táborokban a gyermekek számos programon keresztül kapnak lehetőséget arra, hogy más iskolából, eltérő szociális környezetből találkozzanak társaikkal, így kibontakoztatásra kerülhetnek a közösségi képességeik, a társakkal való hatékony kommunikáció és a kezdeményező hozzáállás. A közös élményszerzés, az új barátságok és kapcsolatok a bizalomépítés mellett az önelfogadás és az önbecsülés megerősödése szempontjából is nagy hatást gyakorolhat a gyermekekre, mely jelenlegi és későbbi élettapasztalatukban is lényeges erőforrást jelenthet.

A témában az egyik kiemelt tábori program a „Bízzunk egymásban, bízzunk magunkban!” címet viseli, amely egy önismereti, önbizalom-fejlesztési csoportos foglalkozás. A gyermekek különböző elgondolkodtató, játékos feladatokon keresztül ismerhetik meg jobban önmagukat, erősségeiket és jó tulajdonságaikat. Az önismerethez vezető úton segítségükre vannak társaik is, így a gyerekek közötti kapcsolatok is megerősödhetnek, segítve a közösségépítést.

A foglalkozás pozitív eredményeket ér el többek között a társadalmi befogadás előmozdítása, a szociális kompetenciák fejlesztése, a mentális egészség és érzelmi intelligencia fejlesztése, valamint a kreativitás és vállalkozó kedv előmozdítása terén, de segítség nyújthat az erőszak megelőzésére, agressziókezelésre és a konfliktuskezelésre egyaránt.

Az Erzsébet-táborokat szervező alapítvány nagy hangsúlyt fektet az örök emberi értékek – mint a bizalom, az elfogadás, hűség, irgalom, őszinteség stb. – hiteles közvetítésére, valamint arra, hogy a gyermekek maximális biztonságban és kiváló szakemberek közreműködésével szerezzenek életre szóló élményeket a nyári Élménytáborokban.