Az Erzsébet Táborok táboroztatási program öt alappillérének egyik fontos eleme az önismeret. Ehhez a témához kapcsolódóan a Bízzunk egymásban, bízzunk magunkban! elnevezésű program minden korosztály számára egy olyan önbizalom-fejlesztési csoportos foglalkozást kínál, melynek során a gyermekek különböző elgondolkodtató, de játékos feladatokon keresztül ismerhetik meg jobban önmagukat, erősségeiket, jó tulajdonságaikat. Az önismerethez vezető úton segítségükre lesznek társaik is, így a gyerekek közötti kapcsolatok is megerősödhetnek, segítve a közösségépítést. A táborozók két korosztályra bontva vehetnek részt a programon: 8-12 évesek és 13-18 évesek, mivel a feladatok a korosztályok sajátosságaihoz igazodnak.

Ennek a bensőséges foglalkozásnak számos pozitív hatása lehet a gyermekekre: fejlesztheti a mentális egészségüket, érzelmi intelligenciájukat, segítheti az önelfogadást, bizalomépítést, a konfliktuskezelést, mások értékeinek a felismerését.