A balatoni táborozásra iskolák és gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények jelentkezhetnek. A résztvevők között hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, gyermekvédelmi gondoskodásban élő, sajátos nevelési igényű gyermekek is vannak, így a tábori közösség sokféle háttérrel rendelkező diákokból tevődik össze. A csapatépítő foglalkozások során a TESO-k 90 percen keresztül a legkülönfélébb és legváltozatosabb játékokon keresztül foglalkoznak a hozzájuk érkező fiatalokkal. A program fő célja, hogy a különböző feladatok mentén kialakuljon egy összetartóbb, egymásra jobban figyelő közösség a táborban, illetve mindezen tapasztalatok gyökeret verjenek a gyerekek szívében és otthon is emlékezzenek az értékes együttlétre. A csapatépítő programsorozat kiváló terepe az ön- és társismeret, a szociális készségek és a társas kapcsolatok fejlesztésének, de nagyban támogatja a szociális hátrányok csökkentését szolgáló tanulói közösségépítést is. Lehet szó keretmesében zajló játékokról, egyensúlyozásról az óriási, színes kooperációs ernyővel, vagy az egymás megismerését segítő egyszerű körjátékról, biztos, hogy minden táborozó csoport megtalálja a maga temperamentumának és kedvének való játékot a csapatépítő foglalkozáson.