A digitális korban, amelyben élünk a kommunikáció, a mobilkommunikáció minőségi változások lehetőségét hordozza, hiszen megkönnyíti a kapcsolattartást a családtagjainkkal, barátainkkal és segít abban, hogy távol élő ismerősökkel is egyszerűen és gyorsan kontaktba kerüljünk. Az internet megkönnyíti a szórakozást és a tanulást is. Néhány gombnyomásra minden információ a rendelkezésünkre áll, a feldolgozhatatlan mennyiségű adat és tartalom pedig hat a készségeinkre, az érzelmi életünkre és az idegrendszerünkre. Különösen igaz ez a gyermekekre, akik számára digitális tér a lehetőségek tárháza mellett akár valós veszélyforrást is jelenthet. A gyerekek védelme érdekében a szülőknek és a pedagógusoknak elengedhetetlen szerepük van a médiatudatosság kialakításában, de a fiatalkorúak médiafogyasztásának folyamatos nyomon követésében is.

A „Digitális függőségeink” című tábori programban a biztonságosabb internethasználatra hívták fel a DigiTESO-k a gyerekek figyelmét. A foglalkozás célja, hogy a résztvevők saját tapasztalataikon keresztül megismerjék az online világban rejlő lehetőségeket és veszélyeket, valamint a fiatalokat veszélyeztető társadalmi jelenségeket: szóba kerül az internetes zaklatás, a kirekesztés, az adathalászat témája és a közösségi média buktatói egyaránt. Fontos, hogy a játékban résztvevő korosztályt leginkább foglalkoztató kérdések kerüljenek megválaszolásra.

A program a digitális kompetenciák fejlesztése körében nem csupán a digitális függőségekkel, a tudatosabb és biztonságosabb internethasználattal, közösségi média jelenléttel, az online környezet tudatos használatához szükséges ismeretekkel foglalkozott, hanem az online kommunikációban való értékalapú részvételhez szükséges készségeket is fejlesztett. A szabadulószoba tematikájába ágyazott foglalkozás egyik legnagyobb erénye, hogy kooperatív csoportmunkára és a gyerekek saját online szokásainak, valamint saját médiaélményeinek feltárásra és feldolgozására épül.

A program segíti a szociális kompetenciák fejlesztését a csoportban zajló tapasztalati tanulással, lehetőséget kínál az ön- és társismeret, szociális készségek, társas kapcsolatok fejlesztésére. A kooperatív, kiscsoportos feladatokra épülő játékos együttlét támogatja a közösségi együttműködést és a szociális hátrányok csökkentését. A gyerekek önfeltárása, saját élményeinek megosztása megadja a valahová tartozás élményét, általa pedig pozitív és bizalmi kapcsolatokkal gazdagodik. Mindezeknek elengedhetetlen szerepe van az önelfogadás terén, valamint a társakkal való hatékony együttműködésben rejlő előnyök megtapasztalásában. Mindemellett a foglalkozáson megjelenő alkotótevékenységek lehetőséget kínálnak a kreativitás megélése és fejlesztésére is.