korok dots oval

Megjelentek a 2022-es Napközi Erzsébet-táborok felhívásai. A napközi táborokban akár a nyári szünet összes hetében (10 héten át), a gyermekek lakóhelyén, hétfőtől péntekig biztosított a napi négyszeri étkezés és a tartalmas vakációs programok, valamint számos kirándulás a gyermekek számára, amíg a szülők dolgoznak.

A napközi táborok megszervezésére és lebonyolítására köznevelési intézmények, családsegítő szolgálatok és központok, kötelező közművelődési feladatot ellátó intézmények, valamint tanodák tudnak jelentkezni 1-8. évfolyamos diákokkal, és idén óvodák is pályázhatnak Napközi Erzsébet-táborok megvalósítására.

Az Erzsébet-táborok csoportokra vannak szabva, így egyéni jelentkezésre nincs mód. Ha egy szülő azt szeretné, hogy a gyermeke részt vegyen a napközikben, úgy a fent felsorolt intézményekhez szükséges fordulni.

Jelentkezni az Erzsébet Alapítvány holnapjáról, az erzsebettaborok.hu oldalról elérhető E-tábor Plusz online felületen tudnak az intézmények, szervezetek május 4-én 14 óráig.

A táborok lehetőséget teremthetnek arra, hogy hétfőtől péntekig 8:00 és 16:00 között, a sport és egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés és a kézművesség, az önismeret és a közösségépítés programelemek mentén színes és változatos táboron belüli programokon, továbbá kirándulásokon vehessenek részt a gyermekek. A programok mellett a napi négyszeri étkezés is finanszírozott az Erzsébet Táborok keretrendszerében, mindössze jelképes – napi 100 Ft összegű – részvételi biztosíték befizetése szükséges gyermekenként.

A napközi táborokat azon elkötelezett pedagógusok, nevelők szervezik és tartják meg, akik a tanév ideje alatt foglalkoznak a gyermekekkel, ismerik őket.
A Napközi Erzsébet-táborokban a tanév befejezését követően azok a gyermekek is hasznosan, valamint élménydúsan tölthetik a szünidőt, akiknek esetleg nincs lehetőségük családi körben kikapcsolódni vagy saját lakóhelyüktől távol nyaralni.

A napközi táborok lebonyolítása több részfolyamatból áll (jelentkezés, megvalósítás, beszámolás). Idén számos segédlettel és útmutatóval is segíteni kívánja a jelentkező intézmények munkáját a koordináló Erzsébet Alapítvány. Például egy összefoglaló segédlettel (táboroztatási kisokossal), ami gyakorlati példákon keresztül nyújt információkat a Napközi Erzsébet-táborok teljes lebonyolításáról, a jelentkezéstől egészen a beszámolók leadásáig. Folyamatosan frissülő online tudástárat is elérhetővé tesz az alapítvány, ami a programtervek összeállításában lehet a jelentkező intézmények munkatársainak segítségére. Egy másik útmutatóban pedig az ország egész területéről összegyűjtött különböző kirándulóhelyeket vonultat fel javaslatként az alapítvány, amely inspirációt nyújthat a kirándulás helyszínének kiválasztásában, ráadásul egyes programpontok virtuálisan is bejárhatóak. Továbbá a szervezők munkáját a táborozás megvalósulásához és elszámolásához, illetve a táborozás költségeinek tervezéséhez készült dokumentumokkal is segíteni kívánja az alapítvány.

JELENTKEZÉS:

A jelentkezéshez a napközi táborokat megvalósító pedagógusoknak a gyerekek érdeklődéséhez leginkább illeszkedő heti programtervet szükséges elkészíteniük a fentebb említett programelemek beépítésével.

Jelentkezést beadni kizárólag az erzsebettaborok.hu oldal E-TÁBOR PLUSZ menüpontjából elérhető felületen lehet, sikeres regisztrációt követően.

Egy szervezet egy jelentkezéshez a felhívásban meghatározott számú gyermeket és kísérőt jelentkeztethet. 10 gyermekenként 1 felnőtt kísérőt szükséges delegálni, ha pedig egy csoportban legalább 5 gyermek sajátos nevelési igényű, akkor a jelentkező intézmény további 1 felnőtt kísérőt biztosíthat (tehát ebben az esetben 10 gyermekkel 2 felnőtt foglalkozik). A kísérők közül 1 fő pedagógust csoportvezetőnek kell megjelölni, aki a táborozás során ellátja a csoportvezetői feladatokat, a táborozás kezdete előtt és ideje alatt folyamatosan elérhető, valamint a tábor megvalósítása és elszámolása során szükséges adminisztrációs teendőket koordinálja.

Fontos továbbá, hogy egy jelentkezésben csak egy turnusidőpontot lehet megjelölni, azonban több jelentkezés is benyújtására is van mód. Ez azt jelenti, hogy igény szerint akár több héten keresztül is lehet Napközi Erzsébet-táborokat tartani, tehát egy gyermek különböző turnusidőpontokban több táborozásban is részt vehet, de ugyanabban a turnusidőpontban csak egy jelentkezésben szerepelhet.

A Napközi Erzsébet-táborok az Erzsébet Táborok táboroztatási programban finanszírozottak.

MEGVALÓSÍTÁS:

A Napközi Erzsébet-táborok programtervébe a sport és egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés és a kézművesség, az önismeret és a közösségépítés programelemeket szükséges beépíteniük a szervező intézményeknek.

A sport és az egészséges életmód témájú programoknál az intézményeknek lehetőségük van arra, hogy a gyermekeket a hagyományos sportprogramokon felül új, vagy más mozgásformákkal is megismertessék: például jógázhatnak, kipróbálhatják magukat a falmászásban, vagy különböző táncokat fedezhetnek fel. A sportprogramok megvalósításában vendégelőadók is (például sportolók, edzők) részt vehetnek.

A környezettudatosságra interaktív programokat javasolt szervezni, amelyeken keresztül a gyerekek még jobban megismerhetik, hogyan tudják megóvni környezetüket. A szervezők ehhez a témához kapcsolódóan is hívhatnak vendégelőadókat (például erdészt vagy hulladékgazdálkodási szakembert), akik szemléltethetik a gyermekekkel, hogy a mindennapokban milyen fontos szerepet tölt be a környezetünkre való odafigyelés.

A művészetre, a kulturális örökségekre, a hagyományőrzésre és a kézművességre épülő programok során a gyerekek megtalálhatják azt a művészeti ágat, ami a legközelebb áll hozzájuk. Az intézmények például tarthatnak kézműves programokat, szakértők bevonásával szervezhetnek zenei foglalkozásokat, vagy egy múzeumlátogatás során igénybe vehetik egy múzeumpedagógus segítségét is, ezzel még érdekesebbé téve a programot.

A személyes kapcsolat és a vidám hangulat különösen fontos egy táborozás során, mindezeket önismereti, közösségépítő és kompetenciafejlesztő programelemek is megteremthetik egy-egy turnusban. A szervezőknek lehetőségük van a gyermekek tanulással összefüggő egyéb kompetenciáik fejlesztésére természettudományos programok, anyanyelvi, vagy akár digitális kompetenciafejlesztő játékok beépítésével.

A kirándulás az egyik legfontosabb programeleme a Napközi Erzsébet-táboroknak. A fentiekben már említett, az alapítvány által készített kirándulási gyűjteményből számos magyarországi látványosság közül választhatnak a pedagógusok, melyekben a csoportos utazással kapcsolatban is találhatnak hasznos információkat.

BESZÁMOLÁS:

A táboroztatás végén az intézményeknek pénzügyi és szakmai beszámolót szükséges elkészíteniük.

Az elhivatott szervezők számára turnusonként plusz juttatásként 30.000 Ft értékű CBA hidegétkezési utalvány biztosított. Amennyiben egy kísérő több turnusban is részt vesz, többször is részesül az utalványban.

Jelentkezéssel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető az ugyfelszolgalat@erzsebettaborok.hu e-mail címen, illetve a 06-1/445-0214, 06-1/445-0215 és a 06-1/445-0216 telefonszámokon, jelentkezési időszakban hosszabbított ügyfélszolgálati elérhetőséggel, hétfőtől csütörtökig 08:00-18:00 óra között, pénteken 08:00-15:00 óra között.