korok dots oval

A környezettudatosság megismertetése és fontosságának bemutatása kiemelt szerepet kap az Erzsébet-táborokban.

Az ottalvós, balatoni Élménytáborok nyári turnusaiban a táborozók az ÖkoNapló alkalmazásra épülő interaktív foglalkozás segítségével 2021-ben megtanulhatták, miért fontos a környezetvédelem vagy az újrahasznosítás.

A foglalkozás során egyszerű gyakorlatok, játékok útján ismerkedhettek a gyermekek a környezettudatos viselkedés alapjaival, melyet a későbbiekben kamatoztathatnak a táboron kívül is. Mindezt egyszerű, a hétköznapokban is könnyen megvalósítható lépések által sajátíthatták el.

Az ismerkedős, csoportkohéziót erősítő játékok után a résztvevő gyermekek közös szabályokat fogalmaztak meg. Majd a program helyszínéül szolgáló termet különböző állásfoglalások szerinti részekre osztották fel, például létrejöttek „én még soha”, vagy „előfordult már” és „mindig” pontok is. Ezután a táborozók a foglalkozásvezető által felolvasott állításokról eldönthették, rájuk melyik igaz, és ennek függvényében a terem adott pontjára álltak. Az állítások a környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés és az energiafelhasználás témakörére épültek.

A közös gondolkodást a fenntarthatósági kisokos nevű játék segítette elő, melynek során a gyermekek 4-5 fős csoportokban egy-egy környezetvédelmi témával ismerkedtek meg (például: zero waste, ökológiai lábnyom stb.). Az egyes csoportok megvitatták az adott területet, majd előkészítettek egy kiselőadást, amelyet a többiek előtt prezentáltak.

A zero waste (hulladékmentes életmód) alaposabb megismerése céljából a gyermekek megnéztek egy rövid ismeretterjesztő videót, melyben hallhattak például az „Ültess fát!” programról is. A látottakról egy közös beszélgetés során fejthették ki véleményüket a táborozók.

Majd az ÖkoNapló alkalmazást ismerhették meg a gyerekek: a környezetvédelmi játékban a napi tevékenységek naplózásával és 5 kérdés megválaszolásával mérhető, hogy aznap milyen mértékben szennyeztük bolygónkat és milyen következményekkel járna, ha minden nap ismételnénk mindezeket. Sőt, az alkalmazás hasznos tippeket is kínál arra, hogyan változtathatunk a rossz szokásokon.

A program végén a táborozók ÖkoFogadalmat készítettek a tábor hátralévő idejére és otthonra is, melyben három olyan új dolog bevezetését vállalták az életükbe, mely az ökológiai lábnyomuk csökkentését segítheti elő.