korok dots oval

Június 18-a óta javában zajlanak a nyári gyermektáborok a balatoni Erzsébet-táborokban Zánkán és Fonyódligeten. A vasárnaptól péntekig tartó turnusokban hétről hétre összesen több ezer gyermek tölthet el értékes pillanatokat és pihenheti ki a tanév fáradalmait a vakáció ideje alatt. A diákokra a megújult, korszerű tábori környezet mellett hagyományőrző, kulturális, közösségépítő, ismeretterjesztő és sportprogramok is várnak, emellett szabadon választhatnak a lelkiségre fókuszáló, keresztény foglalkozások közül is. 2023. június 9. és 14. között egyházi iskolák tanulói kapcsolódhattak ki a Zánkai Erzsébet-táborban.

Az Erzsébet-táborok szervezését és megvalósítását az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány végzi nyolcadik éve. A szervezet feletti alapítói jogokat a Szeged-Csanádi Egyházmegye és a Dunamelléki Református Egyházkerület gyakorolja. A keresztény hagyományok és értékrend átadására kiemelt figyelmet fordít a szervező alapítvány: az elmúlt év jógyakorlatát folytatva másodszor valósul meg egyházi tábori turnus. Július 9. és 14 között országszerte több településről római katolikus, református és görögkatolikus felekezetű iskolákból közel 3 ezer táborozó érkezett a Zánkai Erzsébet-táborba.

2021 óta a TESO-k (Tábori Együttélést Segítő Operatív munkatársak) mellett – nem csak az egyházi tábori héten, de minden turnusban – katolikus és református TESTVÉREK (hitéleti képzésben résztvevő fiatalok, papok, diakónusok, lelkészek, szerzetesek, keresztény fiatalok) is gondoskodnak a szeretetteljes és egymásra figyelő közeg megteremtéséről, illetve ők tartják meg a különböző, szabadon választható lelkiségi programokat: reggeli áhítatokat, imaeseményeket, istentiszteleteket, illetve saját fejlesztésű bibliodráma foglalkozásokat, továbbá közösségépítő jellegű programelemeket. Az idei évben a Zánkai Erzsébet-táborban altáboronként is van TESTVÉR jelenlét, így Zánkán hetente tizenegy, míg a kisebb területű, családiasabb hangulatú fonyódligeti táborban három TESTVÉR szolgál. 2023-ban összesen közel 60 keresztény fiatal dolgozik TESTVÉRKÉNT a balatoni Erzsébet-táborokban. A TESVÉREK munkáját szintén ökumenikus szemlélettel koordinálják a FőTESTVÉREK, akik keresztény programtanácsadók.

Egy-egy tábori turnus kiemelt eseménye a tábornyitó ceremónia, amelyre az érkezés napján, vasárnap este kerül sor. Az ünnepélyes megnyitó az első nagy közösséget összekovácsoló program, ahol minden altábor képviselteti magát, és a gyermekek az altáboruknak megfelelő színű pólóban érkeznek meg a tábor főterére. A zánkai tábor július 9-i, vasárnapi nyitóünnepsége Hornyák Tibor, az Erzsébet-táborokat szervező Erzsébet Alapítvány elnökének köszöntőjével, és a zánkai tábor operatív munkatársainak bemutatásával vette kezdetét. A nyitóceremónia egyik szép és hagyományos eleme a nyitóáldás, amelynek keretében az egyház képviseletében jelenlévők Isten áldását kérik a táborozókra és a táborban töltött időre.

A teremtéstörténetből és Jézus gesztusaiból tudjuk, a megpihenés Isten tervének fontos része, áldott idő, amikor a hétköznapokból megállva önmagunk és lelki életünk törődésére fordítunk figyelmet. Amikor töltődünk nem csak önmagunkkal bánunk jól, hanem környezetünkkel is, hiszen személyes jóllétünk hatással van minden kapcsolatunkra. Erre hívta fel a figyelmet július 9-én vasárnap Dr. Udvardy György veszprémi érsek is, aki az egyházi tábori hét nyitóceremóniáján az önajándékozás öröméről beszélt a gyermekeknek. Egy táborban töltött idő alkalmas arra is, hogy megvizsgáljuk melyek a jó- és rossz tulajdonságaink, azok a szokásaink, amelyek szeretetlenné tesznek bennünket. A sok szép és érdekes program mellett az egyik legnagyobb élmény az lehet, ha valódi személyiségünkkel, tiszta szívvel és jószándékkal fordulunk társunk felé, s ezzel maradandó barátságokkal és emlékekkel térhetünk haza – hangsúlyozta az érsek.

Pálfalvi J. Viola református segédlelkész, az Erzsébet-táborok keresztény programtanácsadója a tábori nyitóceremónián rávilágított arra, hogy a gyerekek egyenként, különböző helyekről érkeztek, de Jézus ebben a kitüntetett időben egy közösségbe hívta őket, ahol kapcsolatba kerülhetnek Istennel, önmagukkal és egymással. Jézus ott van velünk mindennapi helyzeteinkben, amikor ki sem látszunk a feladatokból és szinte összenyom bennünket a terheink súlya. Szeretettel arra biztat, hogy pihenjünk meg nála és belőle forrásozva forduljunk megújulva az élet felé: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű.” (Mt 11, 28-30)

Az egyházi tábori turnus hétfőn ökumenikus istentisztelettel folytatódott, amelyet Serfőző Levente a Szeged-Csanádi Egyházmegye oktatási helynöke, az Erzsébet Alapítvány keresztény-programtanácsadója és egyben a TESTVÉREK katolikus koordinátora, valamint Hajdu Zoltán Levente, a Szóládi Református Gyülekezet lelkésze, a Magyarországi Református Egyház Missziói Szolgálatának szolgálatvezető főigazgatója celebrált a táborozóknak. A liturgiában Pálfalvi J. Viola református segédlelkész, Gyöngyösi Balázs jánoshalmi plébános és a TESTVÉR munkatársak teljesítettek liturgikus szolgálatot, továbbá Szamosi Szabolcs orgonaművész, Horváth István és felesége, Kriszta Kinga operaénekesek is közreműködtek.

Az evangéliumban az öt kenyér és két hal csodájának elbeszélését hallhatták a táborozók. Ez a történet egy hasonló helyszínen, a Tiberiás tó partján zajlott – hívta fel Serfőző Levente atya a gyerekek figyelmét, aki arra is rávilágított, Jézus megáldja a keveset, hogy aztán megajándékozzon vele sokakat. Nekünk is van egy kis kincsünk, a szívünk, amellyel nagyon sokat tudunk ajándékozni a másiknak: boldoggá tud tenni. A szívünk olyan, mint egy kevés kenyér, amelyet odaadhatunk Jézusnak – fogalmazott Levente atya. Az egyházi héten a zánkai táborhelyen megtekinthető az Ars Sacra Alapítvány szenteket, boldogokat és tiszteletreméltó személyeket bemutató vándorkiállítása – köztük Szent Erzsébet tablóképe – is, akik az Istennek átadott élet példaképei. Az evangéliumi történetben szereplő ifjú, valamint a szentek példáit követve Levente atya buzdítására a gyermekek szimbolikusan átadták és rábízták Jézusra szívüket.

Hajdu Zoltán Levente lelkész a 42. zsoltár nyomán beszélt a gyermekeknek Isten gyöngéd és szeretettel teli jelenlétéről. A szarvas szimbólummal Isten az embernek üzen: ahogyan a szarvas vágyakozik a folyóvíz után, úgy szomjazik az ember Isten jelenlétére, megnyugtató békességére, befogadó szeretetére és az Istenben megtalálható jövőkép bizonyosságára, hogy „ki is vagyok én, ki leszek én, merre tart az életem” – fogalmazott Nagytiszteletű úr. A zsoltárban azt mondja Isten: itt és most kész vagyok arra, hogy betöltsem az életed, hogy meggyógyítsalak, hogy megoldást és vigasztalást adjak és nem foglak cserben hagyni téged, nem hagylak magadra sosem. Hajdu Zoltán Levente arra buzdította a gyerekeket, hogy tábor után is találják meg azokat a lehetőségeket, ahol töltődhetnek, és bízzanak Istenben, aki szabadítóként betölti mindazzal az életüket, amire szükségük van.

A hét folyamán Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita is látogatást tett a gyerekek körében, szólt a görögkatolikus egyházi iskolákból érkezőkhöz, és jó pihenést kívánt számukra.

A gyermekekre az Erzsébet-táborban programkavalkád vár minden egyes turnusban. A mozgalmasabb, vakációs programok mellett a közösségi és hitbéli összetartozás megélését szolgáló keresztény programok közül is szabadon választhatnak a táborozók. Az egyházi héten – mint ahogyan minden tábori turnusban – reggelente minden altáborban közös reggeli tornával és áhítattal kezdődött a nap. Az áhítaton egy bibliai igével indítják a napot, melyhez rövid magyarázatot fűzve hozzák közelebb a táborozókhoz Isten beszédét, mely mindannyiuk életében valóság lehet. Az alkalmat imaközösséggel zárják.

Ha jó az idő, akkor a gyermekeknek hétfőtől csütörtökig minden délelőtt a strandon tartják meg a programokat, így a keresztény programokat is. A táborozók betérhetnek a Balaton-parti Csodapatikába, amely a lélek patikája és ahol a kötetlen beszélgetések során mindenki a saját lelki bajaira kérhet „gyógyszert”. A Lelki térképek című bibliai élménypedagógiai foglalkozást is itt tartják meg a TESTVÉREK. Olyan játékba hívják a gyerekeket, amelyben a kihívásokat közösen kell megoldani, és míg szociális kompetenciáik fejlődnek, a keresztény értékeket is megismerhetik. A zene nagy hatással van a lelkünkre, talán olyan módon is, amit még csak meg sem sejtünk. A hívő ember számára Isten dicsőítése mindig is hitének megélésére szolgált. Az imádságban rejlő mélységeket és magasságokat a zene, az ének és a tánc segítségével szeretnék közel hozni a táborozókhoz a TESTVÉREK a Belső harmóniák elnevezésű foglalkozáson. Bibliodramatikus programon is részt vehetnek a táborozók: a foglalkozás a Láthatatlan szeretet címet viseli és az értékes, minőségi együtt töltött időre fókuszál a gyerekek saját, örömteli, boldog pillanataira építve. Isten ugyan láthatatlan, de minden szeretetben megjelenik, hiszen Ő maga a szeretet. 2023-ban először már a Csillagok az égen elnevezésű programra is jelentkezhetnek a táborozók, amely a tábori animátorok, azaz TESO-k által tartott éjszakai akadályversenyek sorába tartozik. A TESTVÉREK állomásos játékában a táborozók azt próbálhatják ki, hogyan kapcsolódhatnak Istenhez. Továbbá az egyházi héten az SDG Diákszervezet képviselői jóvoltából a táborozóknak lehetőségük volt a szabaduló szobák mintájára létrehozott „szabadulóláda” játékot is kipróbálni.

A táborokat szervező Erzsébet Alapítvány további lehetőséggel is segíti az összetartozás megélését: a zánkai és a fonyódligeti táborban is várja kápolna a táborozókat, ahol az egyéni elcsendesedés mellett szentmiséken, istentiszteleteken és áhítatokon is részt vehetnek a gyermekek és a velük érkező felnőtt kísérők.