A balatoni Erzsébet-táborokban a hétfői napon a tudományos foglalkozások még nagyobb teret kapnak, de a tudomány témaköre az egész tábori hét alatt jelen van. A vasárnapi érkezést követően ezen a napon veszi kezdetét a tábori közösség formálódása, a diákcsoportok egymással és a táborhellyel is megkezdik az ismerkedést. A közösség épülésének folyamatát segítve a programok együttműködésen alapuló csapatmunkára épülnek. A tudományos foglalkozások nem csupán elmélyítik az iskolában szerzett alaptudást, hanem testközelbe hoznak olyan technológiákat, melyeknek megismerésére az iskola körülmények között nem mindenhol van lehetőség. A nap pályaorientációs ismereteket és lehetőségeket is magában rejt, hiszen a gyerekek a különböző programok során jobban megismerhetik önmagukat, erősségeiket és jó tulajdonságaikat. Zánkán, az újonnan kialakított játszóház egyfajta tudásközpontot is jelent, ahol a digitális kompetenciafejlesztésnek elsődleges szerepe van, hiszen az új nemzedék megfelelő felkészültsége a témában elengedhetetlen. Fonyódligeten a tudomány napja a környezeti nevelés és a környezettudatosság területeit is magába foglalja.

Idén médiafoglalkozás is várta a táborozókat, valamint a Geotúra és az Ásványvilág című programok is ebben az évben debütáltak. Csapatépítő játékokon, drogprevenciós előadásokon is részt vehettek a gyerekek, de számos további élményprogram nyújtott kikapcsolódási és ismeretszerzési lehetőséget.

Az újonnan érkező csoportok ráhangolódását a tábori applikáció használatára a „Táborozom – Fedezd fel a Táborozom Applikációt!” elnevezésű program segíti. A DigiTESO-k által tartott foglalkozás alkalmával a táborozók megismerkednek az applikáció felépítésével, funkcióival, valamint átfogó ismereteket kapnak azzal kapcsolatban, hogy a tábori turnusuk során milyen digitális kompetenciafejlesztéssel összefüggő programokon vehetnek részt. A foglalkozás kiemelt célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet a digitális kultúra és műveltség, a digitális írástudás, a tudatosabb és biztonságosabb internethasználat fontosságára is.

A Médiafoglalkozáson a gyermekek internethasználati szokásaira és médiaélményeire támaszkodva kerülnek fókuszba a média aktuális kérdései – például a biztonságos alkalmazásválasztás, az álhírek, a reklám új jelenségei és az internetfüggőség -, amelyek játékos és interaktív formában kerülnek feldolgozásra. A résztvevők élmény- és médiapedagógiai módszerekkel megismerkedhetnek a közösségi médiával és annak felületeivel és szereplőivel (Instagram, Facebook, influencer, vlogger), valamint az álló- és mozgóképek (fotók, filmek), a hírek és a reklámok világával. A programban mindezek mellett külön hangsúlyos a tudatos médiahasználathoz szükséges ismeretek és készségek élményalapú fejlesztése, valamint a gyerekek online környezetben zajló tevékenységeihez kapcsolódó kockázatok csökkentésére. Az interaktív technológiai bemutató, másnéven Gépbemutató című foglalkozás célja, hogy a fiatalok a hétköznapok során is hasznosítható ismereteket sajátítsanak el, és biztonságos környezetben tudják alkalmazni a digitális világ nyújtotta lehetőségeket. A program során játékos és interaktív formában a résztvevők megismerhetik a digitális eszközök és technológiák működését, illetve azok lehetséges felhasználási és hasznosítási lehetőségeit a jelenben és a jövőbe tekintve egyaránt. A bemutató során olyan technológiák szemléletes, interaktív bemutatása történik, mint a robottechnológia, 3D nyomtatás, SMART technológiák, mesterséges intelligencia és a drontechnológia. Ehhez a programhoz szorosan kapcsolódva robotépítő és robotprogramozó foglalkozáson is részt vehetnek a gyermekek. Itt a résztvevők saját ötletek nyomán építenek és programoznak olyan szerkezetet, amely egy adott feladat ellátására képes. Miközben ismerkednek a modern technológiákkal, észrevétlenül tanulnak új fogalmakat a robottechnológiáról, a vezérlésről, szabályozásról és a kódolásról. Nem utolsó sorban a táborozók tapasztalatot szereznek a csapatmunkáról, a másokkal való együttműködésről, amely támogatja a közösségi együttműködés megvalósulását, a szociális hátrányok csökkentését.

Hasonlóan a Kódolj a mobilodra! című program során a gyerekek játékos és interaktív formában tanulják meg a programozás alapjait. Élményalapú oktatási módszerekkel, játszva sajátíthatják el a programozást, közben teret adva a kreativitásnak. A foglalkozáson szintén fontos szerepet tölt be a kooperatív munka: a táborozók csapatokban hoznak létre egy mobilalkalmazást és a véglegesen elkészülő megoldásokat egy közös játék során tesztelik.

Az informatikus pálya sokszínű, izgalmas világába nyerhetnek betekintést azok a táborozók, akik a Programozd a jövőd! „Az IT a jövő/d!” című tábori programon vesznek részt. Az interaktív előadás célja, hogy a diákok egy hiteles, az infokommunikáció területén már sikereket elért szakember közreműködésével megismerjék a karrierlehetőségeket, és átfogó képet kapjanak arról, hogy az informatika hogyan határozza meg az életünk számos területét. Az előadás és kötetlen beszélgetés közben a gyerekek ösztönözést kaphatnak az informatikai szakirányú továbbtanulásra, az informatikus életpályamodell választására.

Tervezz, nyomtass 3D-ben! – erre hív a 3D tárgyalkotó foglalkozás, ahol a résztvevők tárgyakat terveznek és nyomtatnak 3D nyomtatók és egy korosztályra szabott tervezőprogram segítségével, amely az interneten a későbbiekben is bármikor elérhető lehet számukra. A gyerekek megérthetik a 3D nyomtatás technológiáját, a nyomtató működési mechanizmusát, elsajátíthatnak új fogalmakat, mérnek, számolnak és terveznek. Mindez a digitális pedagógiai és alkotópedagógiai módszerekkel megfűszerezve eddig ismeretlen, izgalmas és nagyszerű élményt nyújthat a táborozók számára.

De ha már az izgalmaknál tartunk, meg kell említenünk az óriási sikert övező vicces fizikai- és kémiai bemutatót is. Az előadó látványos bemutatóeszközök és jelenségek segítségével fizikai, kémiai, biológiai, matematikai témájú kísérleti bemutatókat tart magyarázó szövegekkel, ugyanakkor nem kevés humorral kiegészítve. Az ismeretterjesztő előadás természetesen interaktív formában zajlik, ahol az élménypedagógiai elemek és a vizuális látványvilág felhasználásával maradandó élményt kaphatnak a résztvevők.

Szintén az érzékszervekre ható, izgalmas előadáson vehetnek részt azok a táborozók, akik a Bogárbemutatón vesznek részt a tudomány alappillér jegyében. Az interaktív kiállítás és foglalkozás az ízeltlábúak csodálatos világáról szól, ahol akár a különleges és kedves bogarakat tenyérbe is vehetik a kíváncsi lurkók. Nem mindennapi érzés egy-egy óriáspókot, botsáskák vagy akár skorpiót a kezünkben tartani, de a trópusi preparátumok – például gyönyörű pillangók – is lenyűgöző látványt nyújtanak. A program kiválóan illeszkedik a környezetismeret, a természetismeret és a biológia tantárgy tartalmaihoz.

A tudomány alappillér programkínálatában szintén az állatokra fókuszál a Kutyabemutató, ahol a kutya-gyermek kapcsolat kerül előtérbe. A program speciális, interaktív, szórakoztató előadáson keresztül népszerűsíti a felelős családi és városi kutyatartást és az egészséges életre nevelést. A foglalkozás célja, hogy a gyermekek megismerjék a kutyák viselkedését és különféle jelzéseit, illetve felhívja a figyelmet az állatjólét fontosságára is.

A felelős magatartás és a kellő helyzetfelismerés az „Egyedül a természetben” című programban is hangsúlyos. A foglalkozáson a táborozók ismereteket szerezhetnek arról, hogy milyen alapvető teendők merülnek fel abban az esetben, ha több napon keresztül, akár egyedül rekedünk a természetben. A gyermekek bizonyos csomózási technikák elsajátításával megtanulhatnak menedéket készíteni a természetben, hallhatnak a tűzrakás szabályairól és a tűztípusokról, valamint a természetben való vízszerzés lehetőségeiről is.

Bízzunk egymásban, bízzunk magunkban!” címmel önbizalom-fejlesztési feladatokat megoldhatnak a gyermekek: a csoportos foglalkozáson játékos próbatételeken keresztül ismerkednek önmagukkal és erősségeikkel, valamint jó tulajdonságaikkal. A legtöbb jó, amelyet tehetünk a gyermekkel, hogy szeretettel és empátiával fordulunk vágyai és személyiségének jellemzői felé, hiszen így megajándékozzuk azzal a biztonsággal, amely lehetővé teszi, hogy álarcok nélküli önmaga lehessen. Önbizalmunk akkor alakul ki, ha gyermekkorunkban sokat halljuk: „Bízom benned.” Társadalomban betöltött szerepünk, helyünk, hivatásunk megtalálása, foglalkoztathatóságunk javítása érdekében egyaránt szükségünk van önnön magunk minél teljesebb megismerésére. Önbizalmunk, önismeretünk fejlesztése már gyermekkorban elkezdődhet, ám tudnunk kell, hogy mindez egy élethosszig tartó izgalmas kalandot is jelent.

Az önfejlesztéshez sosem egymagunkban zajlik, ahhoz elengedhetetlen a kapcsolat másokkal: a csapatépítő játékok során a foglalkoztató TESO-k a kooperációs ernyők, a szivacsnudlik és a nagyméretű kötelek használatával változatos játékokra hívja a csoportokat. A gyermekek lehetőséget kapnak, hogy más iskolából, eltérő szociális környezetből találkozzanak és önfeledten szórakozzanak diáktársaikkal, így kibontakozhatnak a közösségi képességeik, a hatékony kommunikáció, és a kezdeményező hozzáállásra is hatást gyakorolhat a program.

Az Erzsébet-táborokban kiemelten fontos, hogy a gyermekek otthonosan és biztonságban érezhessék magukat akár a táborhelyen vagy egymás közt, azonban a gyermekek megóvását és a kiegyensúlyozott élet megalapozását a táborokban is szem előtt tartja a szervező Erzsébet Alapítvány.

Napjainkban elengedhetetlen beszélnünk a digitális tudatosság témájáról, amely a digitális világban szocializálódó generációk számára különösen lényeges. A Digitális immunerősítés című program fő célja, hogy a fiatalok biztonságos, értékteremtő online környezetben nőhessenek fel, tudatosabbak legyenek és el tudják kerülni az ellenük irányuló kibertámadásokat. A foglalkozáson hallhatnak arról, hogy féltve őrzött adataikat hogyan védhetik meg a visszaélésektől, valamint az online zaklatás jelenségéről és annak veszélyes következményeiről. Emellett fontos törekvése a programnak az is, hogy a fiatalok okostelefonjaikat valóban okos dolgokra használják. Egy-egy foglalkozás alatt a közösségi média veszélyei és a cyberbullying (cyber megfélemlítés) jelensége is szóba kerül.

A témánál maradva, ugyanakkor könnyedebb, mozgásos feladatban vehetnek részt azok a táborozók is, akik digitális kincskeresőnek állnak. A foglalkozás a digitális eszközök és platformok praktikus és sokoldalú használatára épül, amely interaktív és játékos aktivitások keretén belül valósul meg. A gyermekek egy klasszikus kincskereső csapatjátékban vehetnek részt, ahol a cél, hogy rejtvényeken keresztül eljussanak egy, a térkép által megjelölt helyre és ott megtaláljak a „kincset”. A Videójáték-konzol és VR foglalkozás során a Játszóház erre a célra berendezett termében található eszközöket és játékokot használják a táborozók interaktív és játékos formában egy foglalkozásvezető iránymutatásával. A résztvevők kipróbálhatnak videójáték-konzolokat, ismeretterjesztő, természettudományokhoz kötődő játékokat és a virtuális szemüveget is. A programban különös hangsúlyt kap a digitális prevenció, az online játék-függőségek megelőzése és kezelése is.

A digitális veszélyek mellett, a testükre és egészségükre kiható kockázatokról is fontos ismereteket szerezhetnek az Erzsébet-táborokban résztvevők. A drogprevenciós program kifejezetten a gyermekek saját belső világára építve, az ő nyelvükön beszél a tudatmódosító szerek negatív hatásairól, veszélyeiről. A foglalkozáson a résztvevők egy interaktív társasjáték keretében járják körbe a káros szenvedélyek témaköreit. Emellett a Függőségeink című élményalapú programon is beszélgethetnek a fiatalkori függőségek témáiról.

Az Elsősegély foglalkozáson a résztvevők azt is megtanulhatják, melyek az alapvető teendők baleset esetén, és hogyan tudnak laikusként minél szakszerűbb módon segíteni bajba jutott embertársaikon.

A rászorultságot, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet alapul véve az aktív befogadás erősítése és az esélyteremtés előmozdítása lényegi elem az Erzsébet-táborok programkínálatában. A gyermekek és fiatalok társadalmi integrációjának elősegítése, társadalmi aktivitásuk és a társadalmi kohézió növelése, az iskolázottsági, egészségügyi, lakókörnyezeti, közösségi, szociokulturális hátrányok felszámolásával, az élménypedagógia eszközeivel, fizikai aktivitásra építő programok során valósulhat meg.

Az Érzékenyítő foglalkozás egyedülállóan kidolgozott rendszer alapján hozza közelebb egymáshoz a fogyatékkal élők és az épek világát. A program tapasztalás útján mutatja be a különböző sérültségi típusokat, és reprezentálja az adott élethelyzeteket. Tapasztalati szakértők vezetésével, izgalmas pályákon és játékos feladatokon keresztül – például kerekesszék használatával – tapasztalhatják meg a táborozók a fogyatékkal élők napi kihívásait. A foglalkozáson való részvétel egyben kiváló alkalmat is nyújt a szakemberekkel való kötetlen beszélgetésre is. A nagyobb létszámú programok mellett lehetőség van kiscsoportos érzékenyítő foglalkozásokon való részvételre is az ún. Láthatatlan szabadulószoba című program keretében, ahol elsötétített szobákban a gyermekeknek játékos formában, vakon kell teljesíteniük különböző hétköznapi feladatokat.

A tudományos programokon belül a Balaton és Balaton-felvidék, a bennünket körülölelő táj felfedezése is hangsúlyos a programpalettában. A Csillagászaton a gyermekek távcsövek segítségével fedezhetik fel az égbolt rejtelmeit. A Geotúrán túravezető segítségével a csoportok az egykori Pannon-tenger partját fedezhetik fel, ahol lehetőség nyílik a korai élőlények maradványainak összegyűjtésére is. A nyári időszakban óránként induló Szent Imre, valamint a Szélkirálynő hajóutak során interaktív előadás keretében ismerkedhetnek meg a gyermekek a Balaton élővilágával, keletkezésének történetével, a Balaton régió természeti, földrajzi adottságaival.