Játékajánló – Bábeli zűrzavar

A „Bábeli zűrzavar”a szociális érzékenység fejlesztésére szolgáló, együttműködést segítő játék, amely 6 éven felüli gyermekek számára ajánlott. Nem igényel nagy teret, kisebb helyen, beltéren játszható, 1 játékvezető és legalább 2 gyermek szükséges ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni a játékot. A játékidő nagyjából 10 perc.

Játék leírása:

A játékvezető elmeséli a Bábel torony építésének történetét a gyerekeknek, ami Mózes 1. könyvében olvasható. A történet után beszélgetést kezdeményez arról, hogy vajon hány nyelv létezhez a Földön? Lehet tippelni! (Helyes válasz: nyelvészeti kutatások szerint 6500-7000 között, az Ethnologue, a világ nyelveinek enciklopédikus feldolgozása 7.106 nyelv leírását tartalmazza.) 

Megjegyzés:

Az esemény Sineár földjén (Babilónia) történik, ahol a Keletről jött emberek letelepedtek, és a téglaégetés technikáját, az égetett téglával történő építkezést felfedezték. Ez a palesztinai fogalmak szerint teljesen ismeretlen építkezési mód és kultúra rendkívüli módon foglalkoztatta a szentírót. A nagy vállalkozás, a város és az égig érő torony építése, a sumér-babiloni város és kultúra leírása, amelyben a zikkurat (magyarul: toronytemplom) uralja a városképet. A régészek eddig több mint 30 ilyen toronyról tudnak. /Az 1Móz 11,1-9-ben leírt Bábel tornyához az emberi nagyravágyás bemutatása kapcsolódott az Ézs 14,13-14 értelmében (vö. Jer 51,53 és 1Móz 3,5)/. A bűnös ember legsúlyosabb törekvése, hogy teremtményi határait áttörve ne ismerje el Istent, művével az égig érjen, s maga is olyan akarjon lenni, mint az Isten. Ezért a toronyépítés története egyfelől az emberiség feletti kegyetlen ítélettel zárul, másfelől pedig az Isten beavatkozása új létformát adott az addig egynyelvű emberiségnek, a nyelvekké és népekké való tagolódásban, szétszóródásban. (forrás: Arcanum Digitális Tudománytár)

A játék vége:

A játékot beszélgetéssel zárjuk.

További tippek a játékvezető számára:

A beszélgetés során figyeljünk a gyermekek megélt hitére, vallására. A felmerülő vallásbeli különbözőségeket és azonosságokat mindig beszéljük meg a gyermekekkel.

Feldolgozást segítő kérdésjavaslatok:

  • Mennyi nyelv létezik szerinted a világon?
  • Te milyen nyelven beszélsz? Milyen nyelvet tanulsz az iskolában?
  • Milyen lenne, ha csak egy nyelv lenne a világon, amit mindenki ért?
  • A Bábel torony történetének szimbolikusan az emberek becsvágyához van köze, rájöttek, hogyan lehet téglát égetni, amiből nagy épületeket is tudnak építeni. Elkezdték azt hinni, hogy ők már olyanok, mint az Isten. Mi az, amit manapság ennek a téglának lehetne hívni? Mi az, amivel a hétköznapokban az ember azt hiszi, helyettesíteni tudja az Istent és már nincs rá szüksége? (Itt lehet a technológiáról beszélni, hogy Isten szeretete nem függ ezektől, az ember viszont el tud fordulni Tőle ezek miatt.)kép forrása: pixabay.com