KI VOLT SZENT ERZSÉBET?

Ki volt Szent Erzsébet?

Árpád-házi Szent Erzsébet II. András magyar király és Merániai Gertrúd lánya volt. 1207-ben született az öt gyermek közül harmadikként. Bátyja a későbbi IV. Béla magyar király volt. Erzsébetet négy éves korában eljegyezték I. Hermann türingiai tartománygróf fiával, Hermann-nal, aki később meghalt, így Erzsébet annak öccsével, Lajossal lépett frigyre 1221-ben. Boldog házasságban éltek, három gyermekük született. Ám Lajos már nem láthatta harmadik gyermeküket, mert életét vesztette egy keresztes hadjáratban. Lajos öccsei igen keményen bántak Erzsébettel: a 20 éves özvegyet megfosztották a vagyona kezelésének jogától és férje birtokainak jövedelmétől. A kialakult helyzet miatt elhagyta Wartburgot gyermekeivel. Fonással tartotta fenn magát és megmaradt ékszerei eladásából nevelte gyermekeit. Hányattatásai ellenére sem tért haza Magyarországra, és nemet mondott az őt házassági szándékkal megkereső II. Frigyes császárnak is. Assisi Szent Ferenc harmadrendjének tagja lett, ettől kezdve egyszerű szürke köntösben járt. Erzsébet 3 nappal előbb megmondta halálának napját. 1231. november 17-én halt meg. Sírja mellett számos csodás esemény történt. IX. Gergely pápa 1235-ben szentté avatta.

A rózsacsoda

Erzsébetet többnyire rózsákkal a kötényében, kosarában ábrázolják. Ennek eredete az alábbi legendához kötődik.

Erzsébet kivételes teremtés volt. A szíve tele volt jóindulattal, elfogadással és szeretettel. Menedékhelyet hozott létre árva gyermekek számára, majd kórházat alapított, ahol ő maga is segített a betegápolásban. A szegényeket segítette akkor is, amikor egy ideig átvette
férjétől a tartomány kormányzását és kinyittatta Wartburg éléstárait. Erzsébetnek nem volt könnyű élete. Könyörületes cselekedeteit mindenkor gúny, vádaskodás, irigység kísérte, de ő mindezt a legnagyobb békével és vidám szívvel viselte. Férje elvesztése után még inkább támadások kereszttüzében élt, de továbbra sem hagyott fel a nehéz sorsúakról történő gondoskodással. Egy napon Erzsébet éppen kenyeret vitt a szegényeknek, amikor néhai férjének testvére, Henrik, kérdőre vonta. Látni akarta mit rejteget kötényében. Erzsébet megijedt sógora haragjától, és azt felelte rózsákat. Isten nem akarta, hogy hazugságon kapják Erzsébetet, így csodák csodájára, amikor Henrik erővel kötényébe nézett, valóban csak rózsákat látott.