Tippek tanácsok a természetmegfigyelés során, a természet aktív megfigyeltetése

Tippek tanácsok a természetmegfigyelés során, a természet aktív megfigyeltetése


 

A gyerekek a természet tárgyairól, jelenségeiről konkrét képzetek gazdag tárházával rendelkeznek, azonban ezek a képzetek nem mindig pontosak, sokszor nem valódi tapasztalatból alakulnak ki. Ebben a folyamatban fontos szerep van a megfigyelésen, amely gyerekek esetében nem nélkülözi a szülői pontos és tudatos, irányított megfigyeltetést. Ebben a dokumentumban néhány egyszerű feladat kerül bemutatásra, melyet a szülők a gyermekükkel együtt végezhetnek az alapos megfigyelés és a konkrét tapasztalatszerzés érdekében.

A megfigyelés azért fontos tehát, mert a valóság megismerésének kezdő lépése, amely információk közvetlen gyűjtését szolgálja. A következő szempontokat érdemes figyelembe venniük a megfigyeltetés során: tűzzék ki a megfigyelés tárgyát (hívják fel a figyelmet a vizsgálandó dologra), emeljék ki a jellegzetes tulajdonságokat, segítsenek a gyerekeknek abban, hogy a lényegest és a lényegtelent meg tudják különböztetni, törekedjenek arra, hogy legyen összehasonlítási szempont, majd rögzítsék a kapott adatokat.

A következőkben bemutatásra kerül két egyszerű feladat, leírással együtt:

 

Rovarok napi aktivitásának megfigyelése

Kiválasztott virágzó növények egy csoportjánál (1-10 tő) óránként 10 percen keresztül jegyezze fel a viráglátogató rovarok faját és a fajokhoz tartozó egyedszámokat. A növényekről és az azokat látogató rovarokról készítsen fotót, majd fotómontázst a telefonja segítségével. A rovarokról, mennyiségéről készítsenek a gyerekekkel diagramokat táblázatkezelő szoftverek segítségével, ábrázolja a rovarok aktivitását.

 

Keressen magyarázatot az aktivitásbeli különbségekre és hasonlóságokra! A határozáshoz használjanak okos eszközökhöz letölthető rovarhatározót, növényhatározót!

 

Virágtípusok és beporzó rovarok kapcsolata

Válasszon ki 4 virágtípust (pl. ajakos, fészkes, ernyős, nyílt szirmú, pillangós stb.) ezeken belül pedig egy-egy növényfajt. Mindegyik faj esetén egy-egy egyeden 15 percen keresztül figyelje a beporzó rovarokat, határozza meg a családjukat!

A növényfajok beazonosításához használjon okoseszközt, fényképezze le a növényeket és például a Blossom- Növényhatározó segítségével állapítsa meg a növényfajt.

 

Készítsen táblázatot a növényfajt beporzó rovarcsaládokról! Keressen magyarázatot arra vonatkozóan, hogy bizonyos növényeket miért keresnek fel gyakrabban rovarok, mint más növényeket!

A határozáshoz használjanak okos eszközökhöz letölthető rovarhatározót, növényhatározót!

 

 

Szerző: Dr. habil Radács Marianna Ph.D.
SZTE JGYPK Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék